Пракса у одељењу ИТ ревизије и консултантских услуга

EY расписује конкурс поводом потребе за ангажовањем студената за стручну праксу у нашем одељењу ИТ

ревизије и консултантских услуга (опис услуга можете видети на http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/IT)

Кандидат треба да задовољи минимално следеће услове:

• Завршна година студија, или завршене студије на неком од техничких факултета: ПМФ, ФОН, ЕТФ…
• Добро знање енглеског језика,
• Поседовање напредних знања из Excel-а и Access-а.

Додатне информације:

• Крајњи рок за пријаву је 15.09.2015.
• Трајање праксе је 2 месеца са ангажовањем пуно радно време свим радним данима.

Пријаве и биографије на енглеском језику послати на hr.serbia@rs.ey.com до 15.09.2015.године.