Геометрија, образовање и визуализација са применама, 8. јун 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 8. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Емилија Нешовић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: О БИШОПОВОМ РЕПЕРУ ЗА ПСЕУДИ НУЛ И НУЛ КАРТАНОВЕ КРИВЕ У ПРОСТОРУ МИНКОВСКОГ

Апстракт: Бишопов репер или релативно паралелан адаптирани репер регуларне криве у еуклидском простору Е3 је увео Р.Л. Бишоп 1975. године. Он садржи тангентно векторско поље Т и два релативно паралелна нормална векторска поља Н1 и Н2, у смислу да су изводи тих поља по параметру дужине лука увек колинеарни са Т. За разлику од Френеовог репера у Е3, Бишопов репер има својство минималне ротације и дефинисан је и у тачкама криве у којима је кривина криве једнака нули. У простору Минковског, до сада су добијени Бишопови репери за просторне и временске криве, али не и за псеудо нул и нул Картанове криве. На излагању ́це бити приказано добијање таквих репера као и интересантно својство да од свих нул Картанових кривих, једино нул Картанова кубна крива има два Бишопова репера, од којих се један поклапа са њеним Картановим репером.