Семинар за рачунарство и примењену математику, 30. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавачи: доц. др Александра Лабус и проф. др Зорица Богдановић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: INTERNET OF THINGS: ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА „ИНТЕРНЕТ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА“

Апстракт: Интернет интелигентних уређаја представља нову област информационих технологија која омогућава повезивање већег броја корисника, уређаја, услуга и апликација на интернет. Може се применити у домаћинствима, градовима, енергетици, малопродаји, логистици, пољопривреди, индустрији, образовању, здравству, пословању, државној управи, чиме се знатно унапређује квалитет живота и олакшава испуњавање свакодневних активности. На предавању ће бити представљен први уџбеник на српском језику из области Интернета интелигентних уређаја (енг. Internet of Things, IoT).

Уџбеник под називом „Интернет интелигентних уређаја“ даје преглед теоријских концепата, технологија и методолошких поступака за развој и примену интернета интелигентних уређаја. Такође, дат је и преглед паметних окружења у којима се ИоТ примењује: паметне куће, паметни градови, паметне учионице, паметни саобраћај, и др. Аутори уџбеника су професори Катедре за електронско пословање: проф.др Божидар Раденковић, проф.др Маријана Деспотовић-Зракић, проф.др Зорица Богдановић, доц.др Душан Бараћ, доц.др Александра Лабус и доц.др Живко Бојовић.