Геометрија, образовање и визуализација са применама, 18. мај 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 18. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, академик САНУ, редовни професор Математичког факултета

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈА ПРОСТОРА МИНКОВСКОГ

Апстракт: Разматрана је повезаност геометрије простора Минковског са специјалном теоријом релативности. Показано је да група редукованих Лоренцових трансформација изоморфна са групом Мебијусових трансформација на дводимензионој сфери.