Геометрија, образовање и визуализација са применама, 27. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан 27. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Бојана Милошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ТЕСТОВИ СИМЕТРИЈЕ ЗАСНОВАНИ НА КАРАКТЕРИЗАЦИЈИ

Апстракт: Тестови симетрије заузимају значајно место у непараметарској статистици. За конструкцију оваквих тестова користе се многобројне емпиријске функције расподеле, „емпиријске густине расподеле“, емпиријске карактеристичне функције и друге емпиријске функције. На предавању ће бити дат кратак преглед досадашњих резултата на пољу тестова симетрије. Поред тога биће приказане и нове класе оваквих тестова у чијој конструкцији учествују нове карактеризације симетричне расподеле. Биће предложене и њихове модификације за тестирање симетрије око произвољног центра локације. Као меру квалитета тестова користићемо Бахадурову ефикасност, као и емпиријске моћи тестова у случају узорака малог обима. Један део предавања биће посвећен неким отвореним проблемима у овој области као и правцима даљег истраживања.