Летња школа за студенте мастер и докторских студија на Универзитету Марибор, 25. јун – 8. јул 2017.

Универзитет у Марибору организује летњу школу „Summer School on Solution Design“  у периоду од 25.6. до 08.07.2017. Летња скола је намењена студентима мастер и докторских студија из више области.

Информације о програму летње сколе могу се наћи и на следећој страни: http://summer.outofthebox.um.si

Пет студената Универзитета у Београду ће бити ослобођено плаћања котизације, која покрива трошкове смештаја, исхране, материјала за учење и једнодневне излете.

Студенти који желе да конкуришу за ослобађање котизације треба да доставе биографију са сликом и мотивационо писмо на енглеском језику најкасније до петка, 28. априла 2017. године у Ректорат Универзитета у Београду, Студентски трг 1, Београд. Документацију доставити Сектору за међународну сарадњу (први спрат, канцеларија бр. 23), колегиници Марини Кострици или Бранки Јанди Марковић.

Контакт особа на Универзитету у Београду:

Марина Кострица
Универзитет у Београду/University of Belgrade
Студентски трг 1, 11000 Београд/Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Република Србија/Republic of Serbia
Тел. +381 11 3207453
Фаx +381 11 3281 149
kostrm@rect.bg.ac.rs
www.bg.ac.rs