Геометрија, образовање и визуализација са применама, 30. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржани 30. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Милош Ђорић, Математички факултет

Наслов предавања: ОСОБИНЕ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ $S^3 \times S^3$

Апстракт: Биће показано како се метрика, скоро комплексна и скоро продукт структура хомогене близу Келерове многострукости $S^3 \times S^3$ може добити помоћу субмерзије $\phi: S^3 \times S^3 \times S^3 \to S^3 \times S^3$. Пресликавања на $S^3 \times S^3 \times S^3$ добијена пермутовањем две координате или цикличним померањем координата слажу се са субмерзијом. Биће показано која пресликавања она индукују на $S^3 \times S^3$ и како се слажу са скоро комплексном и скоро продукт структуром.

Биће представљени резултати које су добили колеге Луц Вранцкен и
Марилена Моруз.