Универзитетска радна пракса – Програмер у Сектору за апликативна решења / ИНФОСТАН

Позиција: Програмер у Сектору за апликативна решења / ИНФОСТАН
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈКП „Инфостан технологије“ Београд
Истиче: 17.04.2017

Позиција: Програмер у Сектору за апликативна решења – 10 места
Израда web апликација по спецификацији наручиоца.

Услови: ФОН, Математички факултет, ЕТФ – усмерења које одговарају пословима развоја апликативног софтвера. Познавање Microsoft платформе: SQL server, C#, Visual Studio. Комуникативност у усменој и писаној форми комуникације.

Пријава