Одељење за механику, 29. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду 29. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Александар Обрадовић, Машински факултет, Београд

Наслов предавања: О ПРОБЛЕМУ ИЗЈЕДАНЧАВАЊА СУСЕДНИХ ФРЕКВЕНЦИЈА КОД ИСТОВРЕМЕНОГ УЗДУЖНОГ И ПОПРЕЧНОГ ОСЦИЛОВАЊА ЕЛАСТИЧНИХ ТЕЛА У ИСТОЈ РАВНИ

Апстракт: Разматра се систем Ојлер-Бернулијевих греда константног попречног пресека, између којих су уметнута крута тела, тако да су уздужне и попречне осцилације сваког тела, иако су им диференцијалне једначине међусобно независне, спрегнуте контурним условима. Истраживање представља наставак рада [A.Obradovic, S.Salinic, D.Trifkovic, N.Zoric, Z.Stokic, Free vibration of structures composed of rigid bodies and elastic beam segments, Journal of Sound and Vibration, 347 (2015) 126–138], у коме је приказан поступак формирања аналитичког облика карактеристичне једначине, на основу кога се може и истраживати могућност појаве дуплих карактеристичних вредности и фреквенција. Даје се извођење услова ортогоналности и поступак добијања решења у затвореном облику у генералном случају оваквих система. Урађен је пример утицаја пречника греда кружног попречног пресека на изједначавање суседних фреквенција система од две међусобно круто спојене греде, уклештене на другим крајевима.