КГТА семинар, 21. март 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 21. марта 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Ђорђе Баралић

Наслов предавања: ТОРУСНА ТОПОЛОГИЈА СУСЕДСКИХ ПОЛИТОПА (II део)

Апстракт: Суседски политопи су важна класа политопа који се јављају као реализација многих екстремалних својстава политопа у комбинаторици. На предавању представљамо најновије резултате који се односе на класификацију малих наткривања над суседским политопима, хипотези о „подизању“ и кохомолошкој ригидности политопа. Кључни продори су добијени уз помоћ рачунара, али је пажљива анализа тако добијеног материјала методама торусне топологије показала мноштво неочекиваних резултата. Главни резултати су постојање квазиторусних многострукости над 4 димензионалним суседским политопима, са 7, 8, 9, 10, 11 и 12 пљосни, као и резултати везани за суседске политопе у димензијама 5, 6 и 7. Ови експериментални резултати су отворили могућност да се неки проблеми у торусној топологији, али и теорији суседских политопа сагледају и са неке другачије тачке.

У питању је заједнички рад са Лазаром Миленковићем.