Геометрија, образовање и визуализација са применама, 9. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Иван Димитријевић, Математички Факултет, Београд

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈСКА ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА АЈНШТАЈНОВЕ ТЕОРИЈЕ ГРАВИТАЦИЈЕ

Детаљније: Ајнштајнова теорија гравитације успешно описује појаве у Сунчевом систему. Она такође предвиђа постојање црних рупа, гравитационих сочива и гравитационих таласа, што је успешно опсервирано. Међутим, Ајнштајнова теорија није довољно проверена на великим космичким растојањима. Због тога, посматрамо нелокалну модификацију гравитације и добијамо нова решења за скалирајући фактор а(t). Такође, посматрамо и просторно-временске пертурбације око де-Ситеровог простора.