Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 26. јануар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 26. јануара 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

Предавачи: Анђелка Зечевић и проф. др Ранка Станковић

Наслов предавања: ПРОЦЕС РАЗВОЈА ТЕРМИНОЛОШКИХ РЕСУРСА И ОСВРТ НА (ISO) СТАНДАРДЕ ВЕЗАНЕ ЗА ТЕРМИНОЛОГИЈУ

Апстракт: Терминологија, као систем назива, односно термина у некој научној области има подједнако важно место како код лингвиста, тако и код стручњака различитих специјализованих области. У оквиру излагања биће представљен процес развоја терминолошких ресурса који се базира на доменски специфичним корпусима: од прикупљања грађе за израду корпуса преко примене лексичких ресурса и ручне евалуације до жељене допуне морфолошких речника. Биће представљена и концепција терминолошке базе, функције софтверског решења, тренутни садржај, могућности размене података и веза са дигиталним библиотекама. Праћење верзија и развојни ток терминолошке одреднице ће бити коментарисан из теоријског и практичног аспекта. Уз конкретан приказ процеса развоја, даће се осврт и на поједине стандарде из групе ISO TC37 који се односе на терминологију.

Други део презентације се односи на решавање проблема усвајања подесних превода страних термина, што је, опет, само по себи, језички осетљив и изазован задатак. У оквиру курса Програмирање за веб на мастер студијама модула Информатика развијена је апликација која има за циљ сумирање интерних договора, језичких смерница и правила, као и олакшану дискусију по питању усвајања преферираних термина. Замисао је да резултујућа база термина буде јавно доступна и претражива по областима и да послужи као подршка у процесу писања, превођења или претраживања информација.