Математички методи механике, 25. јануар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 25. јануара 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ХАМИЛТОНОВ-ЈАКОБИЈЕВА ЈЕДНАЧИНА

Апстракт: У питању је предавање на специјалном курсу „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.