Геометрија, образовање и визуализација са применама, 19. јануар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 19. јануара 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Димитрије Шпадијер, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: АСИМПТОТСКЕ КООРДИНАТЕ НА ПСЕУДОСФЕРИЧНИМ ПОВРШИМА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У КОНСТРУКЦИЈИ НОВИХ ПРИМЕРА ПОВРШИ

Апстракт: На картама регуларних површи (многострукости димензије 2) увешћемо Чебишовљев координатни систем (главни (енгл. principal) и асимптотски), који је најпогоднији за развој теорије псеудосферичних површи. Да бисмо изградили нове примере псеудосферичних површи, кренућемо од ротационих псеудосферичних површи и доказаћемо да постоје тачно три врсте таквих површи. Затим ћемо видети Бјанкијеву и Беклундову трансформацију, којима се од познатих псеудосферишних површи (ротационих или неких других) конструишу нови примери таквих површи. Као додатак, користећи Чебишовљев координатни систем, доказаћемо Хилбертову теорему, која говори о томе да не постоји псеудосферична површ која би била модел целе хиперболичке равни.