Математички методи механике, 18. јануар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 18. јануара 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ХАМИЛТОНОВ ПРИНЦИП У ФАЗНОМ ПРОСТОРУ. ПРИНЦИП МОПЕРТИЈА

Апстракт: У питању је предавање на специјалном курсу „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.