Посао у Институту ™Михајло Пупин – Аутоматика™

Позивамо студенте мастер студија рачунарске оријентације,
заинтересоване за потенцијални посао у Институту
™Михајло Пупин – Аутоматика™, да пошаљу свој CV на
email: automatika@pupin.rs