Геометрија, образовање и визуализација са применама, 22. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 22. децембра 2016. у сали 840 Математичког факултета са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Наташа Ђурђевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ТРОДИМЕНЗИОНЕ CR ПОДМНОГОСТРУКОСТИ НА S^3xS^3

РЕАЛНЕ ФОРМЕ КОМПЛЕКСНИХ ПОЛУПРОСТИХ ЛИЈЕВИХ АЛГЕБРИ

Апстракт: На предавању ће бити описана близу Келерова структура на S^3xS^3 и биће изнети неки од резултата о тродимензионим CR подмногострукостима на S^3xS^3. Биће описане CR подмногострукости чија скоро комплексна дистрибуција D1 није интеграбилна и PD1 је ортогонално на D1, где је P продукт структура.