Одељење за математику, 22. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 22. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова. У оквиру овог састанка Семинара, предавања ће одржати студенти Математичког факултета Универзитета у Београду.
Предавач: Жикица Лукић

Наслов предавања: ТЈУРИНГОВА МАШИНА

Апстракт: Биће приказана Тјурингова машина у контексту Геделових резултата. Такође ће бити представљени резултати Тјуринга са аспекта математичке логике.

Предавач: Јелена Марковић

Наслов предавања: ГРАФОВСКИ АЛГОРИТМИ

Апстракт: Данас су графови присутни свуда око нас, а највећу примену налазе на интернету, почевши од улоге у критеријуму рангирања сајтова неким од
претраживача, па до налажења најкраћег пута од Ваљева до Београда у оквиру апликације Google maps. У оквиру овог излагања, биће представљени неки од проблема са којима су се људи сусретали и графовски алгоритми који су их решили, као и неки различити приступи истом проблему. Алгоритми
који ће бити споменути су алгоритми претраге БФС и ДФС, као основни алгоритми на којима се заснива и већина других, алгоритми за налажење најкраћих путева у графу (Дајкстра, Флојд), Примов и Крускалов алгоритам за налажење минималног разапињућег дрвета, flood fill алгоритам и други.

Предавач: Јелена Мрдак

Наслов предавања: ТЕОРЕМА МОНСКОГ

Апстракт: У оквиру излагања биће представљена Теорема Монског (Paul Monsky) према којој се квадрат не може поделити на непаран број троуглова једнаких површина. Проблем је поставио Фред Рицман (Fred Richman) 1965. У доказу се користи p-адска валуација (p=2) и Спернерова лема.

Предавач: Никола Садовек

Наслов предавања: КРАТКО О АЛГЕБАРСКОЈ ТОПОЛОГИЈИ

Апстракт: На предавању ће бити речи о неким објектима којима се бави алгебарска топологија. Посебна пажња ће бити посвећена квоцијентним просторима и CW комплексима.