Одељење за механику, 21. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 21. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института са почетком у 18 часова.

Предавач: Ненад Сакан, Институт за физику

Наслов предавања: МОДЕЛОВАЊЕ ОПТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ВОДОНИКОВЕ ПЛАЗМЕ СРЕДЊЕ И ВЕЛИКЕ НЕИДЕАЛНОСТИ ОДСЕЧЕНИМ КУЛОНОВИМ ПОТЕНЦИЈАЛОМ – ДОДАВАЊЕ НОВИХ ПРОЦЕСА

Апстракт: Одсечени Кулонов потенцијал се показао као добар моделни потенцијал за опис оптичких особина плазме средње и високе неидеалности. Он се карактерише особинама да је, за разлику од других, потпуно квантно механички модел, са аналитичким решењима за таласне функције и тиме значајно смањује проблем нумеричког одређивања истих, као и адекватно томе добијање пресека. Основни модел је био допуњен процесима проширења и померања енергетских нивоа везаних стања водоника, који су дали добро поклапање израчунатих вредности са експериментално мереним. Поред наведеног, јавља се потреба да се у модел укључе и процеси за везано-везане прелазе. Основна провера је показала да су прорачунате вредности сила осцилатора у добром слагању са теоријским вредностима за водоников атом у асимптотском случају, када се утицај плазме на јон водоника занемарује и цео систем почиње да личи на модел слободног водониковог атома.