Геометрија, образовање и визуализација са применама, 15. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 15. новембра 2016. у сали 840 Математичког факултета са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Маријана Бабић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: РЕАЛНЕ ФОРМЕ КОМПЛЕКСНИХ ПОЛУПРОСТИХ ЛИЈЕВИХ АЛГЕБРИ

Апстракт:
Предавање је прегледног карактера, базирано на 10. глави књиге Alfred
Gray, „Lie Groups“. Биће дефинисани појмови коришћени у претходним главама исте књиге како би сви заинтересовани могли да прате излагање. Од посебног интереса су раздељена и компактна реална форма комплексних полупростих Лијевих алгебри. Биће посматрана Картанова декомпозицију полупростихреалних алгебри и доказано да је она јединствена до на изоморфизам.