Семинар за рачунарство и примењену математику, 29. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: доц. др Вељко Јеремић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРОБЛЕМАТИКА ДЕФИНИСАЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ КОМПОЗИТНИХ ИНДИКАТОРА

Апстракт: Проблематика дефинисања и евалуације композитних индикатора заокупља пажњу бројних истраживача. Феномени попут мерења благостања нација, евалуације степена испуњености Миленијумских циљева развоја, рангирања универзитета и сл., заснивају се на великом броју индикатора који су најчешће изражени у различитим мерним јединицама. Посебан је изазов интегрисати разнолике индикаторе у једну вредност која би представљала ранг одређеног ентитета. Аутор ће покушати да представи напоре које истраживачи улажу како би се формулисао, што је могуће објективнији, приступ у креирању и евалуацији композитних индикатора. Кроз одговарајуће студије случаја и приказ до сада остварених научних резултата биће наглашена потреба веће укључености доносиоца политичких одлука у сам процес дефинисања композитних индикатора.