Семинар из астрономије и астрофизике, 29. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. новембра 2016. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Наташа Тодоровић, научни сарадник Астрономске опсерваторије Београд

Наслов предавања: БРЗЕ ПРУГЕ СУНЧЕВОГ СИСТЕМА

Апстракт: Међу многобројним резонанцама у Сунчевом систему, посебно су намзначајне оне које поседују механизам транспорта астероида у околину Земље. Раније се сматрало да 5:2 резонанца у средњем кретању са Јупитером, смештена у спољном делу астероидног прстена на $a\sim 2.82$ AU, због своје удаљености од Земље и своје близине Јупитеру, није у стању да довезе велику количину материјала у околину Земље. Међутим, овај изузетно слаб динамички трансфер на релацији 5:2 резонанца-Земља није у сагласности са резултатима спектралних анализа које указују на то да је велики број метеора и објеката у околини Земље стигао из спољног дела астероидног прстена, највероватније преко 5:2 резонанце.

Биће преиспитана динамика 5:2 резонанце тако што ће најпре бити размотрена структура хаоса у самој резонанци. Јасан приказ динамике у резонанци омогућен је софистицираним нумеричким методама које су развијене у последње две деценије. Најнестабилније делове у резонанци, могле би се лако пистоветити са такозваним хиперболичким многостукостима, које имају кључну улогу у транспорту малих тела и на неки начин представљају „брзе пруге“ Сунчевог система. У циљу тестирања ове хипотезе, 1000 фиктивних тела смештених дуж „брзих пруга“, посматрано је у времену од 5 милиона година. За разлику од ранијих студија, испоставља се да су скоро сви објекти стигли у околину Земље. Такође, примећено је да велики број астероида напушта Сунчев систем дуж непознатог правца који је дефинисан перихелским растојањем од $q\sim 0.26$ AU. Биће дат статистчки приказ који углавном потврђује ефикасност транспорта 5:2 резонанце, али и дискутован низ отворених питања која су се јавила у току истраживања.