Математички методи механике, 23. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 23. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МЕХАНИЧКИ СИСТЕМИ СА ВЕЗАМА, МНОГОСТРУКОСТИ И ДАЛАМБЕР-ЛАГРАНЖЕВ ПРИНЦИП

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.