Одељење за математику, 25. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 25. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Татјана Давидовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРОБЛЕМИ И МЕТОДЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ

Апстракт: Проблеми оптимизације појављују се веома често у свакодневном животу. Свако од нас труди се да стигне на одредиште за најкраће време, плати најнижу цену неког производа, смањи потрошњу горива, повећа зараду, и слично. Велики број оптимизационих проблема јавља се и у науци, инжењерству, економији, пословању. Сви они су, иако лаки за формулисање, углавном сложени за решавање. Стога се тачне (егзактне) методе могу примењивати само у специјалним случајевима или на примерима малих димензија. Коришћење приближних (хеуристичких) алгоритама постаје нужна алтернатива за добијање квалитетних решења ових класа проблема у разумном временском року. У последње време, све су популарније уопштене хеуристичке методе, назване метахеуристичке. Две такве методе предложили су наши истраживачи и оне ће бити детаљније приказане у оквиру овог предавања.