Семинар за рачунарство и примењену математику, 1. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 1. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: др Лена Ђорђевић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ДЕТЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ГРЕШАКА У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ДИНАМИЧКИХ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА ЗАЛИХАМА

Апстракт: Дискретним динамичким симулационим спредшит моделом се, на веродостојан начин, могу представити и решавати проблеми управљања залихама са комплексним математичким апаратима, и они се, на тај начин, могу релативно једноставно применити у реалним системима. Основна тема овог предавња је приступ за обезбеђење вишег квалитета динамичких дискретних модела за управљање залихама, развијених у спредшитовима. Приступ је намењен детекцији и анализи грешака у наведеним моделима и утврђивању њихових узрока на брз и ефикасан начин. Новоразвијени приступ се заснива на карактеристикама проблема и начину моделирања, као и методама операционих истраживања, техникама развијеним у области информационих система и спредшит инжењерства. Развој и евалуација приступа је реализована над спредшит моделом економичне количине наручивања залиха за више производа са ограниченим простором складиштења.