Семинар Друштва за језичке ресурсе и технологије 27. октобар 2016.

Састанак семинара Друштва за језичке ресурсе и технологије биће одржан у четвртак, 27. октобра на Рударско-геолошком факултету у свечаној сали (сала бр. 167) са почетком у 18 часова.

Планирано је да се оквиру састанка Семинара одрже следећа предавања.

Предавач: Михаило Шкорић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: СВРСТАВАЊЕ ПОЈМОВА НА СКАЛИ ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНО ПРИМЕНОМ ИСТРАЖИВАЊА ПОДАТАКА НАД КОРПУСОМ ТЕКСТОВА КОЈИ САДРЖЕ ЕМОТИКОНЕ

Апстракт: Циљ овог рада је скретање пажње на могућност коришћења текста на вебу обележеног емотиконима и другим одређивачима у сентименталној анализи језички-независног корпуса. Он уводи неколико новина у постојећу истраживачку окосницу и тестира њихову успешност. Такође, приказује софтверски алат специјално направљен у ту сврху, објашњава систем његовог рада у изради базе података са сентименталним вредностима појмова и даје упуство за његово коришћење. Осим тога, приказује и софтверски алат за тестирање нове базе података и примере анализе добијених резултата.

Предавач: Зоран Ристовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА КОНКОРДАНЦИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА: МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Апстракт: Рад представља резултате истраживања које је спроведено у оквиру шире научно-истраживачке парадигме засноване на експлоатацији једнојезичних и вишејезичних корпуса у настави страних језика. Приказане су фазе формирања корпуса, карактеристике корпусног материјала, као и методе експлоатације у директном наставном процесу. На узорку од 240 ученика основне школе, током четири школске године, у периоду 2012 – 2016 примењиван је експлоатациони сценарио заснован на извлачењу конкорданци – показних, предавачких и самосталних, у оквиру самостално компилованог специјализованог микро-корпуса од 250.000 речи, заснованог на принципима које износи Рапен (Rappen, 2012).

По свом обиму и дубини захвата у корпусни материјал конкорданце су партиципирале у свим фазама наставе, учења и усвајања циљног страног језика као лексичке, граматичке, фразне, елементарне, сложене и мешовите. Тиме су настале банке конкорданци и корпусно-заснованих трагова самосталне примене програмског пакета WordSmith Tools (Mike Scott, 2012) на корпусни материјал заснован на књижевним текстовима Пола Остера и Ернеста Хемингвеја.

На основу предности анализе корпусног материјала које износе Крстев и Витас (Крстев, Витас 1994, 2011), кроз неколико циклуса педагошке обраде сходно поставци корпусне експлоатације коју предлажу О’Кифијева, Макарти и Картер (O’Keefee, McCarthy and Carter 201a0), а ближе профилишу Макенри и Харди (McEnery, Hardie 2012), настао је иновативни корпусно засновани модел наставе, учења и усвајања циљног страног језика, у чијој основи је систематична употреба конкорданци у свим фазама наставног процеса.