Размена студената и наставног/ненаставног особља са Универзитетом у Giessen-у у оквиру ERASMUS+ KA1 програма

Подсећамо Вас да је до 14. октобра 2016. отворен конкурс за размену студената и наставног/ненаставног особља са Универзитетом у Giessen-у у оквиру програма Erasmus + KA1.

Прелиминарно је за Математички факултет Универзитета у Београду предвиђена следећа квота у оквиру ове размене:

1 студент основних студија (на период од 6 месеци)
1 студент мастер студија (на период 6 месеци)

1 наставно особље (на период од 5 дана)
1 ненаставно особље (на период од 5 дана)

Заинтересовани кандидати треба да се пријаве на Mobion платформу (http://mobion.bg.ac.rs). Подсећамо да се на страници „HOW TO APPLY“ може прочитати шта је све неопходно од документације и начин пријављивања.

Више детаља око процеса пијаве и критеријума такође на страници:
http://www.math.rs/cp/71/erasmus+/

Више детаља о размени студената на страници:
http://www.matf.bg.ac.rs/m/107/razmena-studenata/