Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 29. август 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 29. август  2016.  у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Др. Владо Кешељ, редовни професор на Delhauzi Универзитету у Канади

Наслов предавања: Научно истраживање, иновације и привреда: канадски модел и неки примјери пројеката у области анализе текста и података

Апстракт: У првом делу презентације ће се представити канадски модел финансирања научног истразивања у рачунарству, са фокусом на облике подстицања сарадње између привреде и истраживања, као и подстицања стварања нових фирми на основу истраживања и идеја студената. У другом делу ће се представити неколико пројеката из области анализе текстова и података, који су иницирани заједничким интересима фирми и истраживања. У више детаља ће бити приказан приступ визуелној анализи текста на основу знаковних n-грама ии CNG мере сличности n-грамских профила. Овај метод се показао корисним у анализи ауторства текстова.

Кратка биографија: Проф. Владо Кешељ је дипломирао на смеру Рачунарствo и информатикa, Математичког Факултета Универзитета у Београду. Одбранио је магистарску и докторску тезу на Универзитету у Ватерлоу у Канади. Од 2002. је професор на Делхаузи Универзитету (Dalhousie University) у Канади, а редовни професор од 2011. године. Проф. Кешељ је такође Продекан за иновације и предузетништво (Assistant Dean for Innovation and Entrepreneurship). Његова истраживачка активност укључује обраду природног језика, анализу података и пословну информатику.