Месечне архиве: април 2021

Две стипендије за докторске студије на Математичком институту у Утрехту, Холандија

Математички институт Универтзитета у Утрехту, Холандија (Mathematical Institute, Utrecht University) објавио је конкурс за две четворогодишње стипендије за докторске студије из математике (једна за област теоријске математике, а друга за област примењене математике).

Рок за пријаву је веома кратак (30. април 2021), али неопходна документација није обимна. Пријава се подноси мејлом на R.H.Bisseling@uu.nl.

Више информација о конкурсу је на овом линку.

Семинар за анализу, 28. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 28.априла 2021. са почетком у 15 часова.

Предавач: Давид Каљај, Универзитет у Подгорици

Наслов предавања: ТЕОРЕМА КЕЛОГА ЗА ДИФЕОМОРФНЕ МИНИМИЗАТОРЕ ДИРИХЛЕОВЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВОСТРУКО ПОВЕЗАНИХ РИМАНОВИХ ПОВРШИ

Апстракт: Проширићемо чувену теорему Келога за конформне дофеоморфизме на минимизаторе Дирихлеове енергије. Наиме, показаћемо да је дифеоморфни минимизатор Дирихлеове енергије Собољевских пресликавања између две двоструко повезане Риманове површи $(\X,\sigma)$ и $(\Y,\rho)$ са $\mathscr{C}^{n,\alpha}$ границом,$0<\alpha<1$ јесте $\mathscr{C}^{n,\alpha}$, до на границу, уз услов да је метрика $\rho$ довољно глатка (n је природан број). Основно је да је сваки дифеоморфни минимизатор Дирихлеове енергије хармонијско пресликавање са врло специјалним Хопфовим диференцијалом и ова чињеница се користи у доказу. Ово побољшава и проширује скорији резултат аутора са Ламелом, у ком је показан сличан резултат за двоструко повезане домене у комплексној равни, али за $\alpha’$ које је $\le \alpha$ и $\rho\equiv 1$. Овим се допуњује познати резултат постојања оваквог минимизатора од стране Ивањеца, Ковалева, Коха и Онинена, као и ранијег ауторовог резултата.

Линк за приступ предавању:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09
Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR1

КГТА семинар, 29. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 29. априла 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Јелена Ивановић

Наслов предавања: УПОЗНАЈМО ПРОГРАМ ПОЛИМЕЈК, ПРИЈАТЕЉА СВИХ ЉУБИТЕЉА ПОЛИТОПА (друго од три предавања)

Апстракт: Реч је о моћном софтверском алату који је примарно намењен проучавању комбинаторних и геометријских својстава конвексних политопа. У новијим верзијама пружа разноврсне могућности и за рад са симплицијалним комплексима, лепезама, графовима, торусним варијететима и многим другим објектима. Уз подршку Полимејка, који поседује преко 230 функција за рад са политопима, могућа је анализа или израчунавање свих карактеристика које се могу придружити једном политопу (димензија, скуп темена, скуп пљосни, мрежа страна, f-вектор, граф, једначине граничних полупростора, нормални конуси, лепеза итд.), као и утврђивање односа са другим политопима (тестирање да ли је кобинаторно или нормално еквивалентан другом политопу и сл). Низ од три предавања, даће неопходна техничка упутства и савете који су потребни да би се Полимејк почео користити, као и разне идеје за даљи ефикасан самостални рад. На првом предавању, за које није неопходно предзнање о Полимејку, упознаћемо се са начином рада у овом алату кроз интерактивну командну линију. Пре него демонстрирамо пар једноставних уводних примера, упознаћемо се и са оперативним системом Линукс који подржава рад у Полимејку. Даћемо само неопходне техничке инструкције и преглед команди које су нам неопходне за даљи рад.

Напомена: За праћење семинара потребна је регистрација на адреси:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

Семинар за геометрију и примене, 29. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак,29. априла 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Стеван Пилиповић, академик САНУ

Наслов предавања: HORMANDER WEYL CALCULUS: ELLIPTICITY AND FREDHOLMNESS

Апстракт: One of the most important property all of the frequently used global pseudodifferential calculi have, is the spectral invariance. This amounts to the following. If A is a ΨDO with 0 order symbol (thus continuous on L^2) which is invertible on L^2 then the inverse is again a ΨDO with a 0 order symbol. This property has been proved by several authors for various global calculi including the Shubin calculus, the SG (scattering) calculus, the Beals-Fefferman calculus, e.t.c. In their seminal paper, Bony and Chemin generalised these results by proving the spectral invariance for the Weyl-Hormander calculus when the H¨ormander metric satisfies the so-called geodesic temperance. After an appropriate introduction, In the second part of the talk I will show that this process of taking inverses preserves continuity and smoothness in the following sense. If λ → a_λ is a continuous (resp., smooth) mapping with values in S(1,g) such that awλ is invertible in L,^2, then the mapping λ → b_λ, where b^w_λ is the inverse of a^w_λ, remains to be continuous (resp., smooth) (in fact, we have this result for matrix valued symbols). In the third part of the talk, I will present the Fredholm properties of ΨDOs with symbols in the Weyl-H¨ormander classes when acting between the Sobolev spaces naturally associated to these classes. The main result is that the Fredholm property of a ΨDO can be characterised by ellipticity of the symbol, that is a ΨDO is Fredholm operator between appropriate Sobolev spaces if and only if its symbol is elliptic. This result heavily relies on the main result in the first part (as well as on the spectral invariance of the Weyl-Hormander calculus) and consequently, on the geodesic temperance of the metric.

S. Pilipovic, B. Prangoski, Equvalence of Elipticity and the Fredholm Property in the Weyl-HormandserCalculus, J Inst. Math. Jussieu (2020), pp. 1–27.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m7448b44f8649415641550aec10957f38
Meeting number: 183 958 4971
Meeting password: 9NJb2B3VMPM

Семинар из вештачке интелигенције, 28. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 28.априла 2021. од 19 до 20 часова.

Предавач: др Петар Величковић, Senior Research Scientist at DeepMind

Наслов предавања: GEOMETRIC DEEP LEARNING: GRIDS, GRAPHS, GROUPS,
GEODESICS AND GAUGES

Апстракт: Тhe last decade has witnessed an experimental revolution in data science and machine learning, epitomised by deep learning methods. Indeed, many high-dimensional learning tasks previously thought to be beyond reach – such as computer vision, playing Go, or protein folding – are in fact feasible with appropriate computational scale. Remarkably, the essence of deep learning is built from two simple algorithmic principles: first, the notion of representation or feature learning, whereby adapted, often hierarchical, features capture the appropriate notion of regularity for each task, and second, learning by local gradient-descent type methods, typically implemented as backpropagation.

While learning generic functions in high dimensions is a cursed estimation problem, most tasks of interest are not generic, and come with essential pre-defined regularities arising from the underlying low-dimensionality and structure of the physical world. This talk is concerned with exposing these regularities through unified geometric principles that can be applied throughout a wide spectrum of applications.

Such a ‘geometric unification’ endeavour in the spirit of Felix Klein’s Erlangen Program serves a dual purpose: on one hand, it provides a common mathematical framework to study the most successful neural network architectures, such as CNNs, RNNs, GNNs, and Transformers. On the other hand, it gives a constructive procedure to incorporate prior physical knowledge into neural architectures and provide principled way to build future architectures yet to be invented.

Детаљи приступа:
Регистрациона форма за учесће и линк за пристуо предавању ако сте већ регистровани:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да гледате предавање без могућности активног
учешћа, пренос ће бити доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у уторак, 27.априла 2021. са почетком у 14:15.

Предавач: Наташа Ковач, Универзитет Доња Горица, Црна Гора

Наслов предавања: ПРИМЕНА ПОПУЛАЦИОНИХ МЕТАХЕУРИСТИКА У РЕШАВАЊУ ДИНАМИЧКОГ ХИБРИДНОГ ПРОБЛЕМА ДОДЕЛЕ ВЕЗОВА СА МИНИМИЗАЦИЈОМ ТРОШКОВА

Апстракт: Проблеми одлучивања у пристаништу имају значајан утицај на оперативне карактеристике контејнерског терминала. Продуктивност контејнерског терминала директно зависи од ефикасног начина планирања операција повезаних са утоваром и истоваром брода. Један од главних фактора који утичу на ефикасност и економичност терминала је алокација везова. Додела везова је комплексан поступак распоређивања бродова на унапред дефинисане позиције дуж слободних везова у пристаништу. Доношење квалитетних одлука у процесу доделе везова је важан процес, јер утиче на целокупан транспорт контејнера кроз терминал. Узимајући у обзир ограничења егзактних метода у решавању проблема алокације везова, метахеуристичке методе су природан приступ при решавању ове групе транспортних проблема. У предавању ће бити представљен модел за динамички хибридни проблем доделе везова са минимизацијом трошкова као и приступ за његово решавање заснован на популационим метахеуристикама. Популационе метахеуристике су се показале као најефикасније методе за развој ефикасних система подршке одлучивању који ће помоћи менаџеру терминала да балансира између захтева за брзом обрадом бродова и економски исплативим коришћењем додељених везова.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, редавања се могу пратити искључиво на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Студентски семинар, 23. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 23. априла 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Лазар Радичевић, Универзитет у Кембриџу

Наслов предавања: ДЕЛОНЕ-ФАДЕЈЕВА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И БРОЈАЊЕ КУБНИХ ПОЉА

Апстракт: Колико има бројних поља степена н и дискриминанте мање од X, где су n и X природни бројеви? Малеова хипотеза тврди да је, асимптотски, одговор c(n)*X, где је c(n) константа која зависи само од броја n. У случају n=3 ова хипотеза је доказана, и позната је као Давенпорт-Хајлбронова теорема. Њихов доказ се ослања на Делоне-Фадејеву бијекцију између скупа кубних прстена, посматраних до на изоморфизам, и скупа бинарних кубних форми са целобројним коефицијентима, посматраних до на GL2(Z)-еквиваленцију. У овом излагању ћемо скицирати доказ овог тврђења, а потом, пратећи Баргаву, Шанкара и Тсимермана, скицирати и доказ Давенпорт-Хајлбронове теореме.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Семинар за геометрију и примене, 22. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 22. априла 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Проф. Горан С. Ђорђевић, Природно-математички факултет и SEENET Центар, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: О НЕКИМ ПРИМЕНАМА ДЕ СИТЕРОВИХ И АНТИ-Де СИТЕРОВИХ ПРОСТОРА У КОСМОЛОГИЈИ

Апстракт: Примена Риманове (3+1 димензионе) геометрије у Теорији гравитације и космологији је добро позната и актуелна тема већ дуже од једног века. Примена де Ситерових и анти-де Ситерових простора, нарочито у вишедимезионим моделима, новијег је доба и најчешће повезана са Теоријом струна и (мем)брана. У овом предавању ће бити приказане основне идеје тзв. Рендал-Сундрум 2 модела, у 5-димезионом анти де Ситеровом простору. Размотрићемо импликације постојећих и евентуално нових метрика и материјалног садржаја свемира које доводе до различитих инфлаторних модела и предикција. Укратко ће бити приказане модфиковане (Фридманове) динамичке једначине, проблем „атрактора„ и поређење теоријских-нумеричких резултата са најновијим опсервабилним подацима.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m7448b44f8649415641550aec10957f38
Meeting number (access code): 183 958 4971
Meeting password: 9NJb2B3VMPM

КГТА семинар, 22. април 2021.

КГТА семинар, 22. април 2021.

Детаљније: Семинар КГТА наставља са радом преко платформе MITEAM Математичког института САНУ. Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 22. априла 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Јелена Ивановић

Наслов предавања: УПОЗНАЈМО ПРОГРАМ ПОЛИМЕЈК, ПРИЈАТЕЉА СВИХ ЉУБИТЕЉА ПОЛИТОПА (прво 3 предавања)

Апстракт: Реч је о моћном софтверском алату који је примарно намењен проучавању комбинаторних и геометријских својстава конвексних политопа. У новијим верзијама пружа разноврсне могућности и за рад са симплицијалним комплексима, лепезама, графовима, торусним варијететима и многим другим објектима. Уз подршку Полимејка, који поседује преко 230 функција за рад са политопима, могућа је анализа или израчунавање свих карактеристика које се могу придружити једном политопу (димензија, скуп темена, скуп пљосни, мрежа страна, f-вектор, граф, једначине граничних полупростора, нормални конуси, лепеза итд.), као и утврђивање односа са другим политопима (тестирање да ли је кобинаторно или нормално еквивалентан другом политопу и сл.). Низ од неколико предавања, даће неопходна техничка упутства и савете који су потребни да би се Полимејк почео користити, као и разне идеје за даљи ефикасан самостални рад. На првом предавању, за које није неопходно предзнање о Полимејку, упознаћемо се са начином рада у овом алату кроз интерактивну командну линију. Пре него демонстрирамо пар једноставних уводних примера, упознаћемо се и са оперативним системом Линукс који подржава рад у Полимејку. Даћемо само неопходне техничке инструкције и преглед команди које су нам неопходне за даљи рад.

Напомена: За праћење семинара потребна је регистрација на адреси:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

Семинар за анализу, 21. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 21.априла 2021. са почетком у 15 часова.

Предавач: Оливер Драгичевић, Универзитет у Љубљани

Наслов предавања: Lp ФЕНОМЕН ЗА ЕЛИПТИЧКЕ ПАРЦИЈАЛНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ОПЕРАТОРЕ У ОБЛИКУ ДИВЕРГЕНЦИЈЕ СА КОМПЛЕКСНИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА

Апстракт: Уводимо појам p-елиптичности комлексне матричне функције А.Представићемо неколико основних примера где поменути појам игра кључну улогу, као и технике које воде ка увођењу овог појма. Предавање се заснива на радовима урађеним са Андреом Карбонаро (Универзитет у Ђенови).

Линк за приступ предавању:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09
Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR1

Одељење за математику, 23. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 23. априла 2021. са  почетком у 14:15.

Предавач: András József Tóbiás, TU Berlin

Наслов предавања: INFECTION DYNAMICS IN THE PRESENCE OF VIRUS-INDUCED DORMANCY

Апстракт: We investigate a stochastic population model for the infection dynamics of viruses and their microbial hosts when the latter are able to enter with positive probability into a dormant state upon contact with virus particles, thus evading infection. Our work extends the ODE-based approach of Gulbudak and Weitz (2016) to the stochastic individual based scenario, thus taking into account stochastic fluctuations in host- and virus population when their frequencies are low, and also explicitly incorporate a virus reproduction mechanism so that the long-term behaviour of the system can be investigated.

In our analysis, we identify the probability and time of invasion of the epidemic. We show that a positive probability of survival (persistence) of the epidemic is equivalent to the existence of a coexistence equilibrium for the underlying dynamical system. In certain cases, this system exhibits a Hopf bifurcation: If the amount of viruses produced by a single infected cell is high enough, the coexistence equilibrium loses its stability, and numerical results suggest that the system converges to a periodic solution. This is a variant of the „paradox of enrichment“ phenomenon observed in predator-prey type Lotka-Volterra systems. However, for an infection with a sufficiently low mortality rate, such a bifurcation does not occur.

An important finding is that the presence of contact-mediated dormancy somewhat paradoxically enables the host population to maintain high equilibrium sizes (resp. fitness) while still being able to exclude a persistent infection, which is not possible in similar systems without dormancy, where high fitness correlates with high risk of the emergence of a persistent infection. The subject of this talk is joint work with J.Blath.

Детаљи приступа:
Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Уколико желите само да гледате предавање, без могућности активног учешћа, пренос је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Семинар Биоинформатика, 21. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 21. априла 2021. са почетком у 18:15.

Предавач: Милана Грбић, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци.

Наслов предавања: РАЧУНАРСКЕ МЕТОДЕ ПАРТИЦИОНИСАЊА И ГРУПИСАЊА У БИОЛОШКИМ МРЕЖАМА (резултати истраживања из докторске дисертације)

Апстракт: У докторској дисертацији „Рачунарске методе партиционисања и груписања у биолошким мрежама“ разматрано је неколико проблема дефинисаних над биолошким мрежама, који су рјешавани оптимизационим методама и методама машинског учења. Рјешавани су сљедећи проблеми: партиционисање ријетких биолошких мрежа на k-plex подмреже (енгл. Maximum Edge-weight k-plex Partitioning Problem – Max-EkPP), предвиђање улоге метаболита у метаболичким реакцијама, партиционисање биолошких мрежа на високо повезане компоненте (енгл. Highly Connected Deletion problem – HCD) и идентификација значајних група протеина додавањем нових грана у тежинску мрежу протеинских интеракција (енгл. protein-protein interaction – PPI). Рачунарски најзахтјевнија фаза посљедњег разматраног проблема укључује проблем одређивања минималног броја додатних PPI, које треба укључити у PPI мрежу, да би познати протеински комплекси, посматрани као подграфови у тој мрежи, били повезани. За разматране проблеме су анализирани и развијани одговарајући математички модели, који су даље рјешавани различитим рачунарским методама. Поред рјешавања наведених проблема са рачунарског аспекта, у дисертацији се истражује даља примјена добијених резултата у областима биологије и биохемије, као и интеграција резултата унутар постојећих биоинформатичких алата.

Информације о предавачу: Доц. др Милана Грбић је наставник на Студијском програму за математику и информатику, Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (www1, www2).

Линк за приступ:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=med012551fae4f419355c825b9c963255

Одељење за механику, 21. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 21. априла 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Никола Мутавџић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ОСОБИНЕ КЛАСА ХОЛОМОРФНИХ ФИКЦИЈА, ВЕЗАНЕ ЗА ЏЕКОВУ И ШВАРЦОВУ ЛЕМУ (JACK’S AND SCHWARZ’S LEMMA)

Апстракт:У овом излагању ће бити речи о расту функција које припадају класи холоморфних, $\alpha$-звездастих функција, као и извесних уопштења ове класе. Након тога биће представљено уоптење метода коришћеног у доказу ових резултата, који ћемо назвати приступ коришћењем Џекове леме. Из овог резултата, иницијални резултат везан за звездасте функције искрсава као специјалан случај. У завршници ће бити приказани примери конкретних горњих и доњих ограничења раста извесних класа холоморфних функција, који се базирају на принципу субординације.

Напомена: Моле се заинтересовани да свој долазак на предавање најаве мејлом на: mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Током састанака је неопходно поштовање прописаних мера заштите.

Семинар из вештачке интелигенције, 21. април 2021.

Семинар из вештачке интелигенције, 21. април 2021.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 21.априла 2021. од 19 до 20 часова.

Предавач: др Бранислав Кисачанин, Nvidia + Institut br.ai.ns

Наслов предавања: РАЧУНАРСКЕ АРХИТЕКТУРЕ ЗА AI/ML: КАДА ЈЕ КОЈА НАЈБОЉА?

Апстракт: У овом предавању ћемо се позабавити питањем са којим се суочава већина AI/ML истраживача, о томе која је рачунарска архитектура оптимална за проблем који решавају. Да ли је то GPU, CPU, FPGA, DSP, ASIC или нешто сасвим ново? Можемо ли AI да применимо на паметном телефону? Питања има много а правих одговора мало чак и на Гуглу.

Регистрациона форма за учесће и линк за приступ предавању ако сте већ регистровани:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да гледате предавање без могућности активног учешћа, пренос ће бити доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

Семинар за рачунарство и примењену математику, 20. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у уторак, 20.априла 2021. са почетком у 14:15.

Предавач: Бранка Родић, Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Наслов предавања: ENHANCING SMART HEALTHCARE IN DENTISTRY: AN APPROACH TO MANAGING PATIENTS’ STRESS

Апстракт: This lecture presents a model of a smart healthcare service for stress management in dental patients during the interventions. The main goal is to provide dental clinics with a model that enables introducing a stress management service into everyday practice and provides patients with a better experience in a typically stressful situation. The approach is based on employing wearable sensors for monitoring physiological parameters, and a mobile application for progressive muscle relaxation therapy. Dental patients who participated in the study were divided into experimental and control groups. Participants from the experimental group were treated with progressive muscle relaxation through mobile health application with audio content, and patients from the control group were not exposed to any relaxation method. Heart rate was measured in both groups through three test phases: pre-intervention, intervention, and post-intervention. Evaluation of the anxiety level was performed using the STAI test. Results show that the measured heart rate in the post-intervention phase is lower than in the intervention phase in both testing groups, as well as in the pre-intervention phase. STAI scores were significantly higher in the control group through all test phases. The research found that the proposed system applied to dentist patients may relieve their anxiety symptoms and decrease stress level, which improves the patients’ experience and leads to higher patients’ satisfaction.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, редавања се могу пратити искључиво на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Конкуриши за посао у UniCredit банци и надогради своје IT знање

Придружи се нашој Дирекцији за информационе технологије, великом и нама важном тиму који броји преко 60 професионалаца и који је посвећен свему што је нашим клијентима важно. Твоје свеже стечено знање и перспектива биће обликовани и подржани од стране искусних ментора, како би учествовао/ла у пројектима који дају решења прилагођена стварним банкарским потребама, како би се остварили опипљиви резултати.

Упознавање: Чему су посвећени наши тимови?

Развојем софтвера и архитектуре односно планирањем, дизајном и имплементацијом ICT архитектуре, пружањем подршке бизнис корисницима у погледу развоја софтвера, инсталацијом и одржавањем система за управљање базама података. Одржавамо нашу инфраструктуру, укључујући хардвер, системски и апликативни софтвер и пратеће конфигурације. Бавимо се пословном анализом и пројектујемо решења, израдом функционалних спецификација и усаглашавањем техничких спецификација са развојним тимом. Пратимо све пословне и системске апликације и управљамо нашим продукционим окружењем.

Више о огласу може се погледати у тексту у прилогу.

Такође, можете конкурисати посредством овог линка.

Одељење за математику, 16. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 16.априла 2021. са почетком у 14:15.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт, САНУ

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ ИЗ УГЛА АЛГЕБАРСКЕ ТОПОЛОГИЈЕ

Апстракт: Проблем фер расподеле, у којој ни један од учесника не осећа завист према другом, је један од класичних проблема математичке економије у коме се користе тополошки методи (Шпернерова лема, ККМ теорема итд.). Изложићемо нов приступ овим проблемима који се базира на еквиваријантној топологији, конфигурационим просторима и тест пресликавањима (configuration space/test map scheme), оригинално развијеним за примене у дискретној и рачунарској геометрији (Твербергови проблеми, проблеми дељења огрлице, итд.).

Надовезујући се на резултате које су добили S. Avakumov, R. Karasev, F.Meunier, S. Zerbib, E. Segal-Halevi,, показаћемо како се класични Гејлов резултат (D. Gale) о дељењу „колача“ без зависти шири на случај када неки од учесника дељења имају „ирационалне“ захтеве. Размотрићемо и сродан проблем дељења огрлице (N. Alon, D. West) са акцентом на допунским ограничењима (D. Jojić, G. Panina, R.Ž., SIAM J. Discr. Math. 2021).

Детаљи приступа:
Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Уколико желите само да гледате предавање, без могућности активног
учешћа, пренос је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Семинар за геометрију и примене, 15. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 15. априла 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Дејан Урошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПОСМАТРАЧКА КОСМОЛОГИЈА И КОСМОЛОШКИ ТЕСТОВИ

Апстракт: Београдска група које се бави изучавањем остатака супернових већ нешто више од двадесет година изучава ове објекте у три различита правца: испитивањем тзв. radio Sigma – D релације, проучавањем спектара остатака супернових у радио-подручју и побољшавањем рачуна једнаког учешћа између густине енергије магнетног поља и густине енергије космичког зрачења из ових објеката. Налажењем пресека између резултата добијених коришћењем ова три метода, може се одредити еволутивни статус неког остатка супернове за који су изврсена посматрања у радио-подручју.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mef699433b60dfcc426a54fb6f301d7f7
Meeting number (access code): 183 136 2040
Meeting password: JrC86MjEeT3

Одељење за механику, 14. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 14. априла 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Марко Јанев, Математички институт САНУ

Наслов предавања: НЕТЕРОВА ТЕОРЕМА ЗА ФРАКЦИОНАЛНЕ ВАРИАЦИОНЕ ПРОБЛЕМЕ ХЕРГЛОЦОВОГ ТИПА – АПРОКСИМАЦИЈЕ

Апстракт: Разматра се Харглоцов вариајциони принцип са Лагранжијанима који зависе од фракционих извода како реалног тако и комплексног фракционог реда. У првом предавању је доказана Теорема Нетеровог типа, која даје закон конзервације за наведени принцип. У другом предавању посматрамо низ апроксимација фракционе Ојлер Лагранжове једначине, системима целобројног реда је кориштен за формирање целобројних закона конзервације који, под одређеним претпоставкама, конвергирају претходно добијеном фракционом закону конзервације.

Резултати су добијени у сарадњи са Т. Атанацковићем и С. Пилиповићем.

Напомена: Моле се заинтересовани да свој долазак на предавање најаве мејлом на mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Током састанака је неопходно поштовање прописаних мера заштите.

Семинар из вештачке интелигенције, 14. април 2021.

Семинар из вештачке интелигенције, 14. април 2021.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 14. априла 2021. од 19 до 20 часова.

Предавач: Senior Research Engineer at Azure Data Labs

Наслов предавања: DEBUGGING LARGE SCALE DATALOG WITH PROOF ANNOTATIONS

Апстракт: Logic programming languages such as Datalog have become popular as Domain Specific Languages (DSLs) for solving large-scale, real-world problems, in particular, static program analysis, graph databases and network analysis. The logic specifications that model analysis problems process millions of tuples of data and contain hundreds of highly recursive rules. As a result, they are notoriously difficult to debug. While the database community has proposed several data provenance techniques that address the Declarative Debugging Challenge for Databases, in the cases of analysis problems, these state-of-the-art techniques do not scale.

In this talk, I introduce a novel bottom up Datalog evaluation strategy for debugging: Our provenance evaluation strategy relies on a new provenance lattice that includes proof annotations and a new fixed-point semantics for semi-naïve evaluation. A debugging query mechanism allows arbitrary provenance queries, constructing partial proof trees of tuples with minimal height. We integrate our technique into Soufflé, a Datalog engine that synthesizes C++ code, and achieve high performance by using specialized parallel data structures. Experiments are conducted with DOOP/DaCapo, producing proof annotations for tens of millions of output tuples. We show that our method has a runtime overhead of 1.31× on average while being more flexible than existing state-of-the-art techniques.

This is joint work with David Zhao and Prof. Bernhard Scholz from the University of Sydney. A version of this talk was presented at POPL this year (2021).

Детаљи приступа:
Регистрациона форма за учеђшће и линк за предавање након регистрације:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Уколико желите само да гледате предавање без могућности активног
учешћа, пренос ће бити доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz