Месечне архиве: март 2021

Семинар за рачунарство и примењену математику, 30. март 2021.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 30. март 2021.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ, као и онлајн, са почетком у 14:15.

Тема састанка: ЈУБИЛЕЈ АКАДЕМИКА ДРАГОША ЦВЕТКОВИЋА

Академик Драгош Цветковић у марту 2021. године пуни 80 година и овај састанак је посвећен том значајном јубилеју. О професору Цветковићу и његовом научном раду говориће професори Вера Ковачевић Вујчић, Драган Стевановић, Зоран Станић и научни саветник Татјана Давидовић. На крају ће се учесницима Семинара обратити академик Цветковић.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број присутних у сали је 5 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Одељење за математику, 2. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 2. априла 2021. у сали 301ф МИ САНУ, као и онлајн, са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Јована Обрадовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КОМБИНАТОРНА ХОМОТОПСКА ТЕОРИЈА ОПЕРАДА II

Апстракт: Операда је математички објекат који кодира одређен тип алгебри. Прелазак са алгебри на језик операда омогућава нам да концептуално проучимо и упоредимо читаву класу алгебри тог типа, иако оне на први поглед могу бити комбинаторно веома компликоване. Таква апстракција, осим што доприноси глобалном разумевању дате класе, дозвољава и да применимо резултате познате за класичне алгебре на друге врсте алгебри, а доводи и до резултата који нису били познати чак ни за класичне алгебре. Због тога се данас појам операде, као и њених варијација, може чути у свакој области чије истраживање укључује моделовање сложених алгебарских структура, пре свега оних чије релације важе до на хомотопију. Како би се што боље разумела теорија хомотопије за просторе са неком алгебарском структуром, данас се проучава и хомотопска теорија операда. Изворни концепт операде до на хомотопију је прилично сложен, али је недавно доказано да се та структура може приказати помоћу лепе фамилије конвексних политопа, што умногоме олакшава њено сагледавање. Циљ ова два предавања је да прикажем овај користан резултат који повезује теорију операда са конвексном и дискретном геометријом.

Напомена: Регистрација за учешће на семинару (што подразумева могућност укључења ради постављања питања) је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

Директан пренос (само праћење, без могућности постављања питања) је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Семинар за геометрију и примене, 1. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 1. априла 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Свјетлана Терзић, Универзитет Црне Горе

Наслов предавања: ТОРУСНА ТОПОЛОГИЈА ГРАСМАНОВИХ МНОГОСТРУКОСТИ G_{n,2}

Апстракт: Изучавање структуре канонског дејства компактног торуса Т^n на Грасманову многострукост Gn,2 је класичан проблем који је повезан са низом савремених проблема алгебарске топологије, алгебарске геометрије и математичке физике. Предавање има за циљ да представи недавне резултате који се односе на опис простора орбита Gn,2/Т^n у терминима нових појмова:
– универзалног простора параметара $\mathcal{F}_{n}$;
– виртуелних простора параметара $\widetilde{F}_{\sigma}\subset\mathcal{F}_{n}$ који одговарају стратама $W_{\sigma}$ у односу на стратификацију $G_{n,2} = \cup _{\sigma} W_{\sigma}$ која је дефинисана преко Пљукерових координата;
– пројекција $\widetilde{F}_{\sigma}\to F_{\sigma}$ за просторе параметара $F_{\sigma}$ који одговарају стратама $W_{\sigma}$.

У току предавања ће бити описана камерна декомпозиција хиперсимплекса $\Delta _{n,2}$ дефинисана помоћу специјалног аранжмана хиперравни, а која служи као један од основа за опис простора орбита Gn,2/Т^n у терминима наведених појмова.

Резултати који ће бити изложени на предавању настали су кроз заједнички рад са Виктором М. Бухштабером.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m057724bdd70672c6c64f48d55d5bce36
Meeting number (access code): 183 874 9025
Meeting password: PjuStq9rA37

Одељење за механику, 31. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 31. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Марко Јанев, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ИНФИНИТЕЗИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМ И НЕТЕРОВА ТЕОРЕМА ЗА ФРАКЦИОНАЛНЕ ВАРИАЦИОНЕ ПРОБЛЕМЕ ХЕРГЛОЦОВОГ ТИПА

Апстракт: Харглоцов вариајциони принцип са Лагранжијанима који зависе од фракционих извода како реалног тако и комплексног фракционог реда је формулисан. Одређени су услови инваријанатности тог принципа при акцији локалне групе симетрија. Такође је доказана Теорема Нетеровог типа, која даје закон конзервације за наведени принцип. Низ апроксимација фракционе Ојлер Лагранжове једначине, системима целобројног реда је кориштен за формирање целобројних закона конзервације који, под одређеним претпоставкама, конвергирају претходно добијеном фракционом закону конзервације.

Напомена: Моле се заинтересовани да свој долазак на предавање најаве мејлом на mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Током састанака је неопходно поштовање прописаних мера заштите.

Пракса и рад у Сервису мобилних телефона Doktor Mobil

Doktor Mobil сервис мобилних телефона студентима математичког факултета нуди могућност праксе у нашем сервису. Заинтересованим студентима омогућена је бесплатна пракса и обука за сервисера мобилних телефона. Након обуке нудимо и хонорарни рад у нашем сервису. Обука обухвата упознавање са софтвером и хардвером савремених мобилних телефона, као и конкретан рад на поправци мобилних телефона.

Идеалан допунски посао уз студирање!

Више о нама можете погледати на нашем сајту
https://www.servismobilnihtelefona.com/

За све додатне информације заинтересовани студенти могу нас позвати на телефон сервиса или посетити лично сваког дана од 12-17 часова.

Посао за програмере и администраторе у Народној библиотеци Србије

Одељење за научне информације Народне библиотеке Србије бави се набавком иностране научне литературе, њеном промоцијом и доступношћу садржаја путем KoBSON портала. Додатно се бави промоцијом домаћег научног издаваштва, путем портала DoiSerbia. Поред ова два сајта, Одељење редовно одржава и ажурира и низ других корисничких сервиса ( Дигитални репозиторијум НБС, Наши у WoS и др.). За потребе одржавања и развоја постојећих сајтова и сервиса, одељење тражи кандидата који поседује следећа знања и вештине:

1. програмирање C# Десктоп апликација и C# WPF апликација – апликације израђене у овом програму често је потребно дорађивати и усклађивати са новим захтевима
2. програмирање C#  ASP.NET  WEB апликација, HTML, CSS
3. Internet Information Services конфигурисање – постављање и пуштање сајта и домена
4. Windows server 2008, 2012., 2016.  –  основно конфигурисање
5. SQL server 2008. и 2014. – писање T-SQL упита, „backup“ и „restore“ база, прављење и нормализација табела, увоз и извоз података у Excel и Access

Радни однос: Уговор на одређено време
Рок за пријаве: 10 дана од дана објављивања огласа
Пријаве (радне биографије) слати начелници одељења МА Татјани Тимотијевић
на имејл адресу: tatjana.timotijevic@nb.rs

Семинар Биоинформатика, 24. март, 2021.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан онлајн у среду, 24. марта 2021. са почетком у 18:15.

Предавач: др Олгица Ђурковић-Ђаковић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду

Наслов предавања: МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО СТЕЧЕНОГ У ОДНОСУ НА ВАКЦИНАЛНИ ИМУНИТЕТ – ПРВИ ПРЕСЕК

Апстракт: У Институту за медицинска истраживања се спроводи истраживање „Праћење природно стеченог и вакциналног имунитета на SARS-CoV-2 вирус код одраслих испитаника“, чији је основни циљ утврђивање дугорочне еволуције антитела специфичних за SARS-CoV-2 код пацијената са COVID-19 и код вакцинисаних испитаника. Потоња популација је посебно значајна у светлу чињенице да због широке доступности четири различите вакцине Србија представља јединствени полигон за компаративну анализу вакциналног имунитета. Осим доприноса глобалном разумевању специфичног хуморалног имунског одговора у симптоматским и асимптоматским случајевима COVID-19, као и код особа вакцинисаних против SARS-CoV-2 вируса, очекује се да подаци о нивоу имунолошке заштите постигнуте природном и вештачком имунизацијом допринесу даљем планирању циљане превенције нпр. идентификацијом категорија популације које је потребно чешће ревакцинисати, те да буду основа за израду предиктивних модела даљег тока SARS-CoV-2 епидемије у овом делу Европе и шире. На овом предавању ће бити представљен први пресек резултата овог истраживања.

Линк за приступ предавању:
https://matf.webex.com/matf/j.php?МТИД=мд9359ф0985ц4ба9е9ц050179ц49е0ц41
Линк ће бити активан од 18ч.

Организатор семинара Биоинформатика је Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/)

Биографија предавача: Dr sc. med. Olgica Đurković-Đaković је научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду. Руководилац је Центра изузетних вредности за зоонозе преношене храном и векторима, као и Националне референтне лабораторије за токсоплазмозу. Руководила је низом научноистраживачких пројеката од којих једним из FP6 програма Европске комисије, и учестовала у више међународних пројеката и другим облицима међународне сарадње. Ангажована је као наставник на докторским студијама на Медицинском факултету УБ. Посебно је поносна на своју улогу у образовању младих, укључујући менторство докторских дисертација (8 одбрањених и 2 у изради) и магистарских теза (3 одбрањене). Укупни индекс научне компетентности износи > 650 (Scopus: радова 117, цитираност: > 1500, Х-индекс 22). Бави се различитим аспектима инфекција апикомплексним патогенима, укључујући имунопатогенезу, дијагностику и експерименталну хемиотерапију. Од почетка пандемије активно се са својим Центром укључила у истраживања дијагностичких, имунолошких и епидемиолошких аспеката кроз лонгитудинални мониторинг SARS-CoV-2 специфичних антитела у различитим категоријама популације.

Семинар за геометрију и примене, 25. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 25. марта 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈСКИ И АЛГЕБАРСКИ-ГЕОМЕТРИЈСКИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАБИЛНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ТОКОВА НОЈМАНОВИХ СИСТЕМА НА ШТИФЕЛОВИМ ВАРИЈЕТЕТИМА

Апстракт: Даћемо преглед заједничких резултата добијених са Јуријем Фјодоровим о интеграбилним Нојмановим системаина и геодезијским токовима на Штифеловим варијететима. Нојманови систем је поред геодезијског тока на елипсиоду један од основних интеграбилних система. Дајемо поптуни геометрисјки опис (некомутативна интеграбилност, бихамилтонове структуре, уопштење Шалове теореме), алгебарско геметриски опис (спектрална крива, линеаризација на уопштеним јакобијанима), и ако време дозволи, и одговарајуће интеграбилне дискретизације.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m057724bdd70672c6c64f48d55d5bce36
Meeting number (access code): 183 874 9025
Meeting password: PjuStq9rA37

Студентски семинар, 26. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 26. марта 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Богдан Ђорђевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЗАТВОРЕНИ ОПЕРАТОРИ КРОЗ ПРИМЕРЕ

Апстракт: Затворени оператори представљају веома важну класу линеарних оператора, која се јавља у свим гранама анализе: функционалној анализи, апстрактној анализи, стохастици, диференцијалним и парцијалним диференцијалним једначинама, математичкој физици и квантној механици. Због своје универзалне природе ова теорија обилује јако интересантним примерима, који углавном немају одговарајући аналогон у класи ограничених линеарних оператора (или у одговарајућим Банаховим алгебрама).

Тема овог предавања ће бити уводног карактера. Увешћемо основне појмове и особине које ови оператори имају и сваку ћемо илустровати на конкретним примерима. Након уводног конструкта, предавање ће даље ићи ка основама спектралне теорије неограничених оператора. Крајњи циљ би био успостављање функционалног рачуна затворених оператора.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Одељење за математику, 26. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. марта 2021. у сали 301ф МИ САНУ, као и онлајн, са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Јована Обрадовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КОМБИНАТОРНА ХОМОТОПСКА ТЕОРИЈА ОПЕРАДА I

Апстракт: Операда је математички објекат који кодира одређен тип алгебри. Прелазак са алгебри на језик операда омогућава нам да концептуално проучимо и упоредимо читаву класу алгебри тог типа, иако оне на први поглед могу бити комбинаторно веома компликоване. Таква апстракција, осим што доприноси глобалном разумевању дате класе, дозвољава и да применимо резултате познате за класичне алгебре на друге врсте алгебри, а доводи и до резултата који нису били познати чак ни за класичне алгебре. Због тога се данас појам операде, као и њених варијација, може чути у свакој области чије истраживање укључује моделовање сложених алгебарских структура, пре свега оних чије релације важе до на хомотопију. Како би се што боље разумела теорија хомотопије за просторе са неком алгебарском структуром, данас се проучава и хомотопска теорија операда. Изворни концепт операде до на хомотопију је прилично сложен, али је недавно доказано да се та структура може приказати помоћу лепе фамилије конвексних политопа, што умногоме олакшава њено сагледавање. Циљ ова два предавања је да прикажем овај користан резултат који повезује теорију операда са конвексном и дискретном геометријом.

Напомена: Регистрација за учешће на семинару (што подразумева могућност укључења ради постављања питања) је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

Директан пренос (само праћење, без могућности постављања питања) је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Одељење за механику, 24. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 24. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова

Предавач: Милан Перић, Математички факултет – Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПОЛИНОМИЈАЛНА ЕНТРОПИЈА И ЛУТАЈУЋА ДИНАМИКАМИКА

Апстракт: На предавању ће бити најпре уведени основни појмови тополошке динамике. Затим ће бити дата дефиниција и главне особине тополошке ентропије. Биће указано на њен значај и везу са другим важним концептима. Након тога ће бити објашњена потреба за увођењем полиномијалне ентропије и разлике у односу на тополошку ентропију. Показаћемо да је полиномијална ентропија добро прилагођена лутајућој динамици и увешћемо специфично кодирање и сингуларне тачке. На крају ће бити дати примери рачунања на Морсовим градијентним системима и логистичком пресликавању.

Напомена: Моле се заинтересовани да свој долазак на предавање најаве мејлом на mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Током састанака је неопходно поштовање прописаних мера заштите.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 23. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ, као и онлајн, са почетком у 14:15.

Предавач: доц.др Милош Раденковић, Рачунарски факултет

Наслов предавања: МОДЕЛ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ЗА УЧЕШЋЕ ПОТРОШАЧА НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗАСНОВАН НА СМАРТ ГРИД ТЕХНОЛОГИЈАМА

Апстракт: У предавању ће бити представљен модел електронског пословања заснован на флексибилном учешћу потрошача на српском тржишту електричне енергије. Циљ је развој одрживог и применљивог приступа који омогућава учешће домаћинстава и појединачних уређаја на балансном тржишту и на берзи електричне енергије коришћењем смарт грид технологија и деманд-респонсе сервиса. Учествовањем појединачних домаћинстава и уређаја у балансном тржишту омогућава се прецизна контрола фреквенције електроенергетског система, што отвара могућности за експлоатацију обновљивих извора електричне енергије преко флексибилнијег и тачнијег управљања флуктуацијама. Предложени пословни модел прилагођен је пословном окружењу и регулативи у Републици Србији. Предложена техничка спецификација модела састоји се од дистрибуиране инфраструктуре за повезивање и координацију великог броја корисничких IoT уређаја. За прикупљање, анализу и управљање подацима у реалном времену користе се аналитичке методе и софтверски алати базирани на пословној интелигенцији. Приказани су резултати истраживања и анализа спремности потрошача и учесника на тржишту за примену предложеног модела.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број присутних у сали је 5 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Летње онлине праксе на UIUC (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Професори из софтверског инжењерства и сродних области (програмски језици, системи) са UIUC (University of Illinois at Urbana-Champaign) примају пријаве додипломских студената за истраживачке пројекте током летњег семестра (мај-август 2021).

Теме су:
– тестирање и анализа софтвера,
– компајлери,
– аутоматска поправка програма,
– синтеза програма,
– примене машинског учења у софтверском инжењерству (ML4SE) и софтверског инжењерства у машинском учењу (SE4ML),
– поузданост дистрибуираних и оперативних система.

Више информација може се наћи у оквиру форме за пријављивање која је доступна путем наредног линка (пријавите се што пре):
https://forms.gle/Qqru9JQwA1JNKYmZ8

Студентски семинар, 19. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 19. марта 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Маријана Бабић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЛОБАЧЕВСКОГ ЦЕНТРАЛНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ НА ОРИСФЕРУ

Апстракт: Класичан приступ визуализацији тродимензионог реалног простора је дефинисање модела и централно пројектовање на екран рачунара. Другим речима, пројектовање еуклидског простора на еуклидску раван. Преласком на простор Лобчевског, поставља се интересантно питање – шта се дешава ако екран рачунара убацимо у тај закривљени простор? Другим речима, шта ако погледамо простор Лобачевског нашим еуклидским очима? Површ изометрична екрану (еуклидској равни) у простору Лобачевског је орисфера. Проучимо зато како изгледа централно пројектовање на орисферу! У ту сврху, посматрајмо неколико инересантних модела простора Лобачевског – Клајнов сферни, хиперболоидни модел, Поенкареов сферни и полупросторни модел. Коришћењем различитих модела, као и изометрија међу њима, креиран је Волфрам Математика пакет L3toHorosphere који омогућава прављење анимација за представљање кретања кроз простор Лобачевског у реалном времену. Приказаћемо неколико необичних анимација кретања Платонових тела у том простору.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Отворене Junior Software Engineer – Back End позиције

Kомпанија Vroom из Њујорка, чији запослени у Србији раде искључиво на даљину, има неколико отворених позиција и наставља да шири домаћи тим након успешне куповине компаније Vast/CarStory.

Промене које је Airbnb изазвао у хотелској и Uber у такси индустрији, Vroom изазива у индустрији трговине аутомобилима, тиме што корисницима омогућава бесконтактну куповину и продају возила преко интернета. Уз коришћење најновијих технологија и сервиса, рад у Vroom-у је узбудљив и динамичан. Бићете окружени добрим људима, како младим, тако и искусним инжењерима. Особа која ради у Vroom-у је тимски играч са јаком мотивацијом, отворена за промене и учење у окружењу које се брзо мења, и нема бољег тренутка да се придружите тиму – пошаљите резиме на vroomcareer@vast.com.

Рок за пријаву је 29. март 2021. године.

Детаљније о огласу.

Семинар за геометрију и примене, 18. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. марта 2021. у сали 821 Математичког факултета, као и онлајн, са почетком у 17:15.

Предавач: Марко Стошић, Technical University of Lisbon

Наслов предавања: ИНВАРИЈАНТЕ ЧВОРОВА И МНОГОСТРУКОСТИ И КВИВЕРИ

Апстракт: У овом предавању биће приказан преглед резултата о повезаности квантних инваријант чворова и 3-многострукости, са инваријантима усмерених графова (квивера). Релације овог типа су базиране на веома апстрактним везама из бројних области модерне математике и физике, али се у конкретним случајевима такође могу и врло експлицитно и елементарно записати. Биће приказани и неки нови резултати, као и занимљиве и изненађујуће примене ових веза, и неки отворени проблеми.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=me52cda721daf0aaf75b68cc784cffda4
Meeting number (access code): 183 974 7752
Meeting password: KBq55qN3G2m

Одељење за механику, 17. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 17. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова

Предавач: Јована Петровић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: РАЗУМЕВАЊЕ ГАМА ЗРАЧЕЊА МЛЕЧНОГ ПУТА

Апстракт: Гама зрачење наше галаксије још увек је пуно непознаница попут ”вишкова” грама зрачења којима још увек нисмо успели да идентификујемо извор, ка и начина производње истог у случајевима извора о којима знамо да су, по својој природи, видљиви у овом делу електромагнетног спектра (супернова остаци, пулсари, милисекунд пулсари). Коришћењем података са телескопа, као што је Fermi-LAT, те од скоро и HAWC телескоп, имамо све бољу слику о томе шта се све крије у гама-зрачном позадинском зрачењу Млечног пута. Коначно, једна од битних мотивација за овакве подухвате је и чињеница да један од потенцијалних канала анихилације тамне материје за резултат има управо гама зрачење које остаје скривено у шуму свих осталих извора. Ово предавање биће фокусирано на неке од најновијих покушаја давања одговора на још увек отворена питања, те се осврнути на то шта су наредни кораци у овој области.

Напомена: Молимо заинтересоване да свој долазак на предавање најаве мејлом на mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Током састанака је неопходно поштовање прописаних мера заштите.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 16. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 16. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ, као и онлајн, са почетком у 14:15.

Предавач: Проф. др Душан Бараћ, Факултет организационих наука

Наслов предавања: IT ECOSYSTEMS OF SMART HOMES: HARNESSING AMBIENT INTELLIGENCE AND USER PROFILING

Апстракт: This lecture considers the aspect of smart home IT ecosystems. The main goal is to leverage a modern, flexible smart home by employing concepts and technologies of IoT, artificial intelligence, ambient intelligence, user profiling, and multimedia. The model combines these elements to develop not only an effective platform but also a rich, personalized and unique experience for smart home users. By using ambient intelligence to gather and analyze the environmental data and combine them with user profiles, the system finds the right multimedia content adapted to the user’s needs, based on their habits, time of the day, weather, and other parameters. Further, the system adapts the user’s environment, to make them feel as comfortable as possible, by adjusting the amount of light, movement of the curtains and the room temperature. The evaluation has shown the presented model possesses great potential for gaining new knowledge in the area of smart environment and IoT, enhancing everyday life, as well as innovations in various contexts.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број присутних у сали је 5 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Семинар за геометрију и примене, 11. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 11. марта 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Драган Ђокић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЗАКОН ТРОСТРУКОГ РЕЦИПРОЦИТЕТА ЗА ТВИСТОВАН ДРУГИ МОМЕНАТ

Апстракт: Дирихлеове L-функције представљају један од основних појмова у Теорији бројева. С обзиром да је понашање ових функција тешко разумети, често се изучавају њихови моменти по разним фамилијама Дирихлеових карактера. Закон реципроцитета омогућава да се се моменат по једној фамилији карактера изрази преко једног или више момената по неким другим фамилијама. Сам назив реципроцитет представља аналогију са Гаусовим законом квадратног реципроцитета за Лежандрове симболе.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=me52cda721daf0aaf75b68cc784cffda4
Meeting number (access code): 183 974 7752
Meeting password: KBq55qN3G2m

Семинар за рачунарство и примењену математику, 9. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у уторак, 9.марта 2021. са почетком у 14:15.

Предавач: Проф.др Зорица Богдановић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: DEVOPS METHODS AND PRACTICES IN IT EDUCATION

Апстракт: Digital transformation and the rapid adoption of e-business models and technologies require full alignment of software development and IT operations to the rapidly shifting needs of their business. For this purpose, DevOps has emerged as a set of practices and tools that rely on the concepts of continuous development, integration, testing, release automation, operations and performance monitoring. IT education needs to comply with this trend, both in the curricula development and the choice of teaching and learning methods. With this in mind, the goal of this research is to develop a conceptual framework for applying DevOps principles and practices in project-based e-learning and provide students with a possibility to learn in an environment similar to the one they will work in. The proposed approach was evaluated within the Department for e-business, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, for the realization of student’ projects in the fields of frontend, backend and full-stack development, internet of things, cloud computing, and IT project management. The results show that students who learn using the proposed approach achieve good results, are satisfied with the quality of the education process, and easily adapt to their working environment.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So