Месечне архиве: фебруар 2021

Семинар за геометрију и примене, 4. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 4. фебруара 2021, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Мирослава Антић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: КОНФОРМНО РАВНЕ, МИНИМАЛНЕ ЛАГРАНЖОВЕ ПОДМНОГОСТРУКОСТИ КОМПЛЕКСНИХ ПРОСТОРНИХ ФОРМИ

Апстракт: Подмногострукост Mn скоро комплексне многострукости реалне димензије 2n је Лагранжова уколико скоро комплексна структура пресликава тангентни простор у нормални у свакој тачки Mn. Уколико је n>3, подмногострукост је конформно равна ако и само ако је Вејлов тензор идентички једнак нули, а тада је Шутенов тензор Кодацијевог типа и при том се Риманов тензор кривине може изразити преко Шутеновог тензора. Изучаваћемо минималне, конформно равне подмногострукости комплексних просторних форми код којих Шутенов тензор има највише једну сопствену вредност вишеструкости 1 и дати њихову класификацију. У питању су резултати добијени у сарадњи са Л.Вранкеном са Универзитета у Валенсијену

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Wебеx платформе.