Месечне архиве: фебруар 2021

Семинар за рачунарство и примењену математику, 2. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 2. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милош Симић, докторант, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КОНТРОЛА ГРЕШКЕ БИНАРНИХ КЛАСИФИКАТОРА И НЕУРОНСКИ ТЕСТОВИ НОРМАЛНОСТИ

Апстракт: Традиционални бинарни класификатори могу имати високу тачност, али фреквенција с којом дају лажно позитивне и лажно негативне резултате није под контролом корисника. У многим случајевима једна од тих грешака је озбиљнија, па су прихватљиви само класификатори који ту грешку праве са вероватноћом мањом од унапред дефинисаног прага. Ово предавање ће представити начин да се бинарна класификација комбинује са тестирањем статистичких хипотеза и тако контролише циљна грешка код већ обучених класификатора. Конкретно, биће приказано како бинарне класификаторе претворити у статистичке тестове, израчунати p­вредности класификације и помоћу њих ограничити вероватноћу циљне грешке.Тај приступ ће бити илустрован на неуронској мрежи обученој за откривање нормалних расподела на основу малих узорака. Нумерички експерименти изведени на малим узорцима са највише 100 елемената показали су да су неуронски тестови нормалности тачнији и далеко моћнији од најчешће коришћених и најснажнијих стандардних тестова нормалности: Шапиро-­Вилковог, Андерсон-Дарлинговог, Лилифорсовог и Жарк-­Бераовог теста, као и кернелских тестова нормалности. Приступ о којем ће бити речи има веома висок потенцијал за примену у статистици, анализи података и машинском учењу.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број присутних у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Конкурс за доделу ‘Награде Веселина Лучића’ за најбоље научно остварење наставника и сарадника на УБ

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно, односно стручно, остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено током 2020. године.

Кандидати на Конкурс могу пријавити: монографију, поглавље у монографији или научни рад. Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег или страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.

Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године

Текст конкурса

Образац за пријаву

Стипендије Задужбине Ђоке Влајковића за усавршавање студената

Отворен је конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за доделу 10 стипендија за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:
– учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
– боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду. Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30 000 динара по учешћу или боравку. Рок за подношење пријава је од 24.фебруара до 31.марта 2021. године.

Текст конкурса

Образац за пријаву

Семинар за геометрију и примене, 4. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 4. марта 2021. у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Милош Петровић, Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу

Наслов предавања: МНОГОСТРУКОСТИ СА НЕСИМЕТРИЧНОМ ЛИНЕАРНОМ ПОВЕЗАНОШЋУ

Апстракт: Најпре ћемо дати преглед познатих резултата који се тичу несиметричне линеарне повезаности и одговарајућих кривинских тензора. Затим ћемо разматрати неке специјалне многострукости са несиметричном линеарном повезаношћу, међу којима су и уопштени Риманови простори у Ајзенхартовом смислу. Излагање проширујемо уопштеним скоро Ермитским и пара-Ермитским многострукостима и завршавамо примерима уопштених Келерових и пара-Келерових многострукости у Ајзенхартовом смислу.

Предавање је могуће пратити и на даљину. Детаљи приступа:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number (access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44

Семинар Биоинформатика, 24. фебруар, 2021.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан онлајн у среду, 24. фебруара 2021. са почетком у 18:15.

Предавач: Анђела Родић, асистент Биолошког факултета Универзитета у Београду

Наслов предавања: БИОФИЗИЧКИ И БИОИНФОРМАТИЧКИ ПРИСТУП У ИСТРАЖИВАЊУ ПРЕНОШЕЊА ВИРУСА SARS-COV-2 У ПОПУЛАЦИЈИ

Апстракт: Биофизичари са Биолошког факултета су, у сарадњи са научницима и наставницима са Института за физику и Медицинског факултета, спровели истраживање утицаја демографских и климатских фактора на преношење вируса-изазивача болести COVID-19. Истраживање комбинује биофизику (примена нелинеарних динамичких компартменталних модела), биоинформатику (прикупљање и анализа велике количине података) и анализу широко распрострањених образаца раста инфекције („scaling relations“ у биофизици). Добијени резултати указују на то да неколико демографских и метеоролошких фактора значајно утиче на инхерентну преносивост (основни репродукциони број) вируса у популацији. Такође је анализирана и диспропорција између интензивног ширења инфекције у Вухану (Хубеj) и много мањих бројева заражених у другим кинеским провинцијама. Предложено је да се ова загонетка може објаснити комбинацијом значајно веће инхерентне преносивости вируса у Вухану (R0 које зависи управо од фактора средине) и веће ефикасности мера за сузбијање епидемије у другим провинцијама. Укупно гледано, резултати ових анализа указују на то да динамика ширења епидемије може значајно да зависи од потенцијално високо хетерогених и наизглед случајних фактора, као што су варијације у демографским и метеоролошким условима, као и од њихове сложене интеракције са уведеним мерама контроле. Разумевање ових фактора је кључно, не само за анализу ризика током пандемије, већ и за дугорочно предвиђање понашања вируса у популацији у случају да болест постане ендемична.

Линк за приступ предавању:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m800dee92df07e3de2c33a02ce77ce5b4
Meeting number (access code): 183 485 1215
Meeting password: 3ZHyPQJG2C6
Линк ће бити активан од 18ч.

Организатор семинара Биоинформатика је Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/)

Кратка биографија предавача: Анђела Родић је асистент Биолошког факултета на Катедри за општу физиологију и биофизику. Као члан групе проф. Марка Ђорђевића, Анђела се бави истраживањима у области системске биологије, односно биофизичког моделовања биолошких система.

Одељење за математику, 26. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 26. фебруара 2021 са почетком у 14:15.

Предавач: Синиша Ђ. Месаровић, Универзитет у Вашингтону

Наслов предавања: PHYSICAL FOUNDATIONS OF MESOSCALE CONTINUA

Апстракт: Assume that the physics on the microscale (interactions between atoms, molecules, defects in crystals …) is understood. What is the appropriate mesoscale continuum theory for the problem? What are the assumptions involved and how do they define the limitations of the continuum model? To answer these questions, we begin with the definition of mesoscale continuum kinematics from the microscale kinematics. The geometry of micro-structure (e.g., order vs. disorder) has a decisive role in defining the continuum kinematics. We thus arrive at three kinematic formulations: mass continuum, lattice continuum and granular continuum. Then, upon formulating the power balance, we use the principle of virtual power to arrive at a variety of mathematical formulations: simple continuum with moving boundaries, phase field formulation, and, a higher order, size-dependent continuum. The problems considered include: mixing of fluids and capillary flows, granular flow/deformation, and, polycrystalline diffusional/dislocation creep accompanied by dislocation plasticity.

Детаљи приступа:
регистрација: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
само пренос: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc

Семинар за геометрију и примене, 25. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 25. фебруара 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Мића Станковић, Природно-математички факултет, Ниш

Наслов предавања: АЈЗЕНХАРТ- КЕЛЕРОВИ ПРОСТОРИ И ХОЛОМОРФНО ПРОЈЕКТИВНА ПРЕСЛИКАВАЊА

Апстракт: Уводи се дефиниција Ајзенхарт-Келерових простора. Добијене су неке интересантне релације за пет тензора кривине и одговарајућих пет Ричијевих тензора. Уводе се холоморфно пројективна пресликавања Ајзенхарт-Келерових простора која очувавају скоро комплексну структуру. Добијени су неки инваријантни геометријски објекти ових пресликавања типа пројективних параметара Томаса и типа Вејловог тензора.

Детаљи приступа:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number (access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44

Семинар за рачунарство и примењену математику, 23. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у уторак, 23. фебруара 2021. са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Катица Р. (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: АНАЛИТИЧКА МЕХАНИКА ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМА ФРАКЦИОНОГ ТИПА: ОД ОСЦИЛАЦИЈА, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ДЕФОРМАБИЛНИХ ТЕЛА ДО ОСЦИЛАЦИЈА, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ХИБРИДНИХ СИСТЕМА СЛОЖЕНИХ ДИСКРЕТНИХ СТРУКТУРА

Апстракт: Резиме: Предавањем се представљају резултати предавача којима је заснована Аналитичка механика дискретних система фракционог типа сложених структура. Прво се приказују сопствене и принудне лонгитудиналне осцилације, фракционог типа, штапа променљивог попречног пресека описане парцијалним, фракционог реда, диференцијалним једначинама са одговарајућим апроксимативним решењима. Затим се дефинише лаки стандардни елемент, фракционог типа, са одговарајућом конститутивном једначином-сила-аксијална деформација, изражена помоћу извода нецелог (фракционог) реда и за такав елемент се приказује генералисана функција дисипације, фракционог типа, механичке енергије, коју је увео и дефинисао предавач у својим публикованим радовима. Помоћу тих стандардних лаких елемената фракционог типа и са својствима дисипације енергије фракционог типа формирају се механички модели дискретних система, фракционог типа, и сложених структура, као и модели дискретно-kонтинуалних система деформабилних тела (греда, плоча, мембрана или аксијално покретних трака). Свеукупност предавачевих резултата публикованих, у већем броју радова са појединим специјализованим резултатима, представља Аналитичку механику дискретних система фракционог типа. За посебну класу дискретних система фракционог типа показано је да постоје главни независни модови, фракционог типа, међу којима нема интеракције, нити преноса механичке енергије са једног на други мод, иако се јавља по сваком од модова дисипација енергиије, фракционог типа, која опада по сваком од модова, као и у самом систему. У општем случају главнии модови фракционог типа дискретног система нису независни и међу њима се јавља интеракција и динамика система је нелинеарна и модови су нелинеарни. Изведена је серија теорема о дисипацији механичке енергије система. На основу математичке и квалитативне аналогије уведен је стандардни, фракционог типа, електрични отпорник са дисипацијом електричне енергије, фракционог типа, и уведена је одговарајућа конститутивна релација помоћу извода нецелог реда и уведена одговарајућа генералисана функција дисипације енергије фракционог типа у електричном колу. Дати су примери дискретних механичких осцилатора фракционог типа, са коначним бројем степени слободе осциловања, као и одговарајући у аналогији са њима електрични осцилатори фракционог типа.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Тромесечна пракса за софтверске инжењере

two-despАко те занима гејминг индустрија и ако си у расположењу да пробаш нешто другачије, представљамо ти Game Jam! Београдски гејминг студио Two Desperados тражи практиканте из области софтверског инжењерства који желе да науче више о процесу развоја игара.

Пријави се да учествујеш у Game Jam-у, такмичењу у прављењу игара. Они који буду били у првих десет на листи након завршеног такмичења прелазе у следећу рунду. Од десет финалиста, биће изабрано три кандидата који ће постати практиканти у дев тиму Two Desperados студија.

Рок за пријаву је 3. март 2021. године.

Линк за пријаву: https://twodesperados.com/internship

Colosseum Sports Tech Serbia Score Day-у 18. фебруара на ZOOM-у

ntpark-bigНаучно-технолошки парк Београд, у сарадњи са израелским партнером Colosseum Sport, позива Вас да подржите sports-tech стартапе из Србије пред глобалним инвеститорима и потенцијалним партнерима и придружите нам се на Colosseum Sports Tech Serbia Score Day-у 18. фебруара на ZOOM-у у 16.00. Упознајте 7 стартапа из Србије који обликују будућност спорта, е-спорта и gaming-а.

Као својеврсни show-case, Score Day се организује у оквиру Colosseum Sports Tech Serbia програма у циљу промоције спортских технолошких иновација из Србије и повезивања локалних sports-tech стартапа са потенцијалним светским партнерима и инвеститорима.

Обликујмо заједно будућност спорта!

Пријаве су доступне на овом линку.

Одабрана поглавља механике – специјални курс за за студенте и истраживаче, 24. фебруар 2021.

У оквиру семинара Математички методи механике. 24. фебруара 2021. почињу предавања на специјалном курсу „Одабрана поглавља механике“, који је намењен студентима основних, мастер и докторских студија, као и свим заинтересованим истраживачима. Од полазника се очекује солидно предзнање основног курса диференцијалних једначина, ентузијазам и знатижеља. Основна тема курса је стабилност кретања.

Предавачи на курсу су Владимир Драговић, Божидар Јовановић и Борислав Гајић.

Термин курса је средом од 16:00 до 17:45 часова. Предавања се одржавају у Математичком инстититуту САНУ, Кнеза Михаила 36, сала 301ф. Због тренутне епидемиолошке ситуације максимално је дозвољно до 5 слушалаца присутних у сали. Биће омогућен и виртуелни приступ у реалном времену за све заинтересоване.

Почетак курса је предвиђен за 24. 2. 2021. Сви заинтересовани би требало да да контактирају Борислава Гајића (gajab@mi.sanu.ac.rs).

Одељење за математику, 19. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 19.фебруара 2021, са почетком у 14:15.

Предавач: Влада Лимић, Универзитет у Стразбуру

Наслов предавања: MULTIPLICATIVE COALESCENTS: AN INTRODUCTION

Апстракт: About 25 years ago a celebrated work by Aldous introduced a scaling limit (of component sizes) of near-critical Erdös-Renyi random graphs. In this talk, my aim will be to explain the basic ideas of this work and theory which stemmed from it.

Напомена: Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Уколико желите само да гледате предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

Конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2020. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената УБ, одржаној 10. фебруара 2021, донета је одлука о расписивању Конкурса за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2020. години.

Текст конкурса је доступан на страници: http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

Позивамо студенте Математичког факултета да се пријаве на овај Конкурс. Радове у штампаном и електронском облику треба доставити проф. др Зорици Станимировић најкасније до 25. марта 2021. Факултет доставља Универзитету пристигле радове најкасније до 2. априла 2021.

Пдсећамо да се дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу не могу подносити на конкурс. Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Правилник о награђивању студената

Измена Правилника усвојена 2018.

Евентуална питања у вези са Конкурсом могу се послати на: zoricast@matf.bg.ac.rs.

Студентски семинар, 19. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 19. фебруара 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Данијела Митровић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: О ЕМУЛАЦИОНОЈ ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ КОМБИНТОРНИХ ИГАРА И ИГРИ ХАКЕНФОРБ

Апстракт: За две комбинаторне импарцијалне игре кажемо да су еквивалентне ако су им такозване Грандијеве вредности једнаке. Међутим, овај концепт не говори много о структурној сличности игара. Увешћемо појам емулационе еквиваленције комбинаторних игара који интуитивно каже да су две игре емулационо еквивалентне ако се „понашају потпуно исто“ са становишта могућих потеза у одговарајућим позицијама. Дефинисаћемо и специјалну игру на графовима, Хакенфорб, за коју се испоставља да су бројне познате комбинаторне игре емулационо еквивалентне њеној инстанци. Показаћемо да постоји и игра која није емулационо еквивалентна инстанци Хакенфорба.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Семинар за геометрију и примене, 18. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. фебруара 2021, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Владица Андрејић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ДВА-КОРЕНА РИМАНОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ

Апстракт: Локалне изометрије локално две-тачке хомогених простора дејствују транзитивно на сферном раслојењу јединичних тангентних вектора, те зато тамо фиксирају каракактеристични полином Јакобијевог оператора. У том случају имамо уопштење локалних две-тачке хомогених Риманових многострукости које зовемо (глобално) Осерманове многострукости, у којима карактеристичан полином Јакобијевог оператора не зависи од јединичног тангентног вектора. Питање да ли важи обрат (свака Осерманова многострукост је локално две-тачке хомогена) познато је под именом Осерманова хипотеза. Николајевски је поставио позитиван одговор у свим случајевима, осим многострукости димензије 16 чији редукован Јакобијев оператор има сопствене вредности вишеструкости 7 или 8. Уводимо k-корена многострукости у којима редукован Јакобијев оператор има тачно k сопствених вредности. Истражујемо 1-корен и 2-корена многострукости као другачије уопштење локалних две-тачке хомогених простора. Најсвежији резултат из: https://arxiv.org/abs/2009.12834 каже да је 1-корен или 2-корена Риманова многострукост димензије која није дељива са 4 увек глобално Осерманова, односно локално две-тачке хомогена.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex
платформе. Детаљи приступа:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mfeeb3a96c82ddf89dbb9755a88d921b3
Meeting number (access code): 183 433 2804
Meeting password: CWrCpKhh343

Летња школа за студенте на Архус универзитету, Данска – AU Summer University 2021.

Архус универзитет у Данској  организује летњу школу за студенте под називом AU Summer University 2021.С обзиром на партнерство са Архус универзитетом у оквиру недавно одобреног пројекта Еразмус+ програма Circle U, студенти Универзитета у Београду заинтересовани за учешће у летњој школи, биће ослобођени плаћања трошкова похађања курсева. Већина курсева биће онлајн, а уколико се студент одлучи за курсеве који се реализују на Архус универзитету, сносиће остале релевантне трошкове пута и боравка у Данској.

Додатне информације о понуди курсева и начину пријаве кандидата и остале релевантне информације доступне су на овом линку.

Да би студенти студенти били ослобођени плаћања трошкова одабраног курса, неопходна је номинација Универзитета у Београду. Заинтересовани студенти би требало да се најпре јаве мејлом координаторима за међународну сарадњу на Математичком факултету, проф. Драгани Илић (dilic@matf.bg.ac.rs) и проф. Зорици Станимировић (zoricast@matf.bg.ac.rs), најкасније до 15. марта 2021. године. Списак заинтересованих студената са Математичког факултета биће прослеђен Универзитету у Београду.

Семинар за геометрију и примене, 11. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 11. фебруара 2021, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Мирјана Ђорић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ПОДМНОГОСТРУКОСТИ СФЕРА

Апстракт: Уколико је амбијентна многострукост подмногострукости снабдевена неком геометријском структуром, тада имамо више могућности да истражујемо њене геометријске особине. Овом приликом приказаћемо неколико резултата везаних за подмногострукости сфера, посматрајући везу између њихове унутрашње и спољашње геометрије.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m61849be381fb38db67b8a47a576cdf86
Meeting number (access code): 183 712 4062
Meeting password: 3iSmRqv57m3

Програмер у Београду

Generali Osiguranje Srbija, Дирекцији за IT потребно је појачање, нови колега или
колегиница, који ће им помоћи да наставе путем успеха.

На позицији вишег програмера:
• пројектоваћеш и израђиваћеш нове модуле у складу са потребама посла
• учествоваћеш у тестирању и примени нових модула информационог система
• радићеш на одржавању и унапређивању информационог система
• обучаваћеш кориснике апликација

Generali ти шири крила уколико имаш завршен Електротехнички, Математички
факултет или ФОН (смер за информационе технологије) и поседујеш значајно
искуство у раду на SQL serveru или програмирању на било којој од
платформи: .NET (VB, C#), Android или IOS.

Пријава траје до 13. фебруара 2021. године. Висе о конкурсу може се наћи на
линку и у документацији.

Стипендије Баварског високошколског центра за летње курсеве немачког језика у 2021. години

Баварски високошколски центар за средњу, источну и југоисточну Европу – BAYHOST додељује стипендије за летње курсеве немачког језика за 2021. годину. Рок за пријаву је 23. март 2021.

Текст конкурса

Стипендије Републике Пољске

У оквиру Програма личне размене студената и истраживача у оквиру билатералне сарадње, Национална агенција за академску размену Р. Пољске је понудила стипендије за:
1.научни стаж у укупном трајању од 32 месеца за кандидате који поседују диплому високог образовања за стаж у трајању од 1 до 9 месеци;
2.за једносеместралне студије за 10 студената (основнеи мастер студије).

Пријављивање се врши тако што се сва документација и 2 пријавна формулара пошаље на адресу :
Министарство просвете ,
науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26, 11000 Београд , 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24
– са назнаком : За конкурс „Стипендије Владе Републике Пољске / NAWA“.

Више о конкурсу се може прочитати у документацији. А овде се може наћи и пријавни формулар.