Месечне архиве: децембар 2020

Стипендије Владе Румуније за 2021/2022. годину

Стипендије су намењене за основне, мастер и докторске студије. За информације о језику студија, обухваћеним студијским програмима, као и формуларе за пријављивање, потребна документа итд, молимо Вас да погледате линк конкурса и документацију.

Колоквијум Српске академије нелинеарних наука, 17. и 18. децембар 2020.

Седми колоквијум Српске академија нелинеарних наука (САНН) биће одржан у среду 16. и четвртак 17. децембра 2020, са почетком у 18 часова. Предавања ће се одржати преко Wебеx платформе, а линк и кратко упутство биће благовремено објављено.

ПРОГРАМ

Среда, 16.12.2020.

18:00-18:40 Зоран Ракић: „О нелокалној модификацији Ајнштајнове теорије гравитације“
19:00-19:40 Предраг Јовановић: „Гравитациона сочива: Теоријске основе и примене“

Четвртак, 17.12.2020.

18:00-18:40 Најдан Алексић: „Метод Рица-Канторовича у анализи дисипативних структура моделованих комплексном једначином Гинзбурга-Ландау“
19:00-19:40 Ивана Атанасовска: „Нелинеарна механика контакта у склопу спрегнутих нелинеарности реалних механичких система“

Конкурс Математичког института САНУ за најбољи докторат, мастер и студентски рад у 2020.

Математички институт САНУ је расписао конкурс за награде за најбољи докторат, најбољи мастер рад и најбољи студентски рад у току 2020. године у области математике у механике, и рачунарства који су урађени на неком од универзитета са седиштем у Републици Србији. Рок за конкурисање је 26. март 2021.

Додатне информације о пропозицијама конкуса могу се наћи на следећим страницама.

Семинар за геометрију и примене, 10. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 10. децембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Милош Ђорић

Наслов предавања: РЕАЛНЕ ХИПЕРПОВРШИ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ S^3xS^3 СА p-ИЗОТРОПНИМ НОРМАЛНИМ ВЕКТОРСКИМ ПОЉЕМ

Апстракт: За нормално векторско поље $\xi$ реалне хиперповрши М близу Келерове хомогене многострукости $\mathbb{S}^3\times\mathbb{S}^3$ кажемо да је $\mathcal{P}$-изотропно уколико важи да је $P\xi$ нормално на раван разапету са $\xi$ и $J\xi$. Тада је димензија одговарајуће дистрибуције $span\{\xi,J\xi,P\xi,JP\xi\}$ једнака 4. На предавању ће бити представљен општи облик имерзије оваквих хиперповрши и један од могућих примера. Такође, биће представљен доказ да међу оваквим хиперповршима нема ни Хопфових, ни минималних.

Добијени резултати објављени су у заједничком раду са M. Djorić и M. Moruz.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:

Meeting number (access code): 174 810 2385
Meeting password: tmHGy6bA4U6

Одељење за математику, 11. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 11. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Стеван Гајовић, University of Groningen

Наслов предавања: КРИВЕ ЗА КОЈЕ СЕ ДОСТИЖЕ ЈЕДНАКОСТ У КОЛМАНОВОЈ НЕЈЕДНАКОСТИ

Апстракт: Пре доказа Фалтингсове теореме, Шаботи је за одређену класу кривих доказао да имају коначно много рационалних тачака. Колман је конструисао метод који за ту класу кривих даје горњу оцену о броју рационалних тачака. Коришћењем метода Шаботи-Колмана уз неке друге методе, веома често можемо да одредимо рационалне тачке на кривама из те класе. Међутим, у самој Колмановој неједнакости се једнакост јако ретко достиже. На овом предавању ћемо се бавити конструкцијом примера кривих за које се достиже једнакост.

Семинар Механика машина и механизама – модели и математичке методе, 8. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 8. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Christos Vakouftsis, School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece

Наслов предавања: THE EFFECT OF THERMAL HISTORY AND PRODUCTION PARAMETERS IN THE ACCURACY OF FUNCTIONAL COMPONENTS IN ADDITIVE MANUFACTURING

Апстракт: The evolving technology of Additive Manufacturing (AM) is posing novel challenges in manufacturing practice since nowadays functional, end-use components and assemblies are produced by commercially available AM equipment. In order to safeguard the functionality and the interchangeability of a part, the designer must clearly denote a set of geometrical product specifications (GPS) in the 3D model or in the engineering drawing. The goal of this lecture is to investigate the effect of thermal history and AM parameters in the accuracy of functional components and to address the issue of creating a novel methodology for designing these components in order to eliminate geometrical and dimensional deviations. For this purpose, the results of FE analysis for a popular AM test case will be presented in comparison with experimental measurements. Common AM defects as well as bad practices will also be discussed.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF
уколико предавач да своју сагласност.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 8. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 8. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Растко Мартаћ, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА IoT МОДЕЛА И СЕРВИСА У УПРАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ БРАНА

Апстракт: Ово предавање базирано је на истраживању како трансформисати систем мануелног мониторинга у паметно окружење помоћу IoT технологија. Високе бране су од велике важности, јер служе за акумулацију воде и употребљавају се за производњу електричне енергије. Мониторинг и предвиђање понашања брана представљају велики изазов због сложене структуре брана и климатских промена. Због различитих ограничења, еколошких препрека и сложености система брана, примена RFID, Bluetooth и IoT технологија показала се као адекватно, приступачно и поуздано решење у процесу мониторинга сигурности брана. У предавању се приказује свеобухватан модел управљања и мониторинга сигурности брана, који је заснован на савременим IoT технологијама. Описани модел примењен је на брани „ХЕ Ђердап 1“, на реци Дунав у Републици Србији. Резултати показују да употреба нових технологија у процесу мониторинга брана може смањити људске грешке и побољшати целокупни процес.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF
уколико предавач да своју сагласност.

Посао у Институту „Михајло Пупин-Аутоматика“

Програмери или студенти завршних година, са или без радног искуства, који су заинтересовани за тимски рад у Институту „Михајло Пупин-Аутоматика“ своје биографије могу послати на automatika@pupin.rs.

Пожељно је да се пријаве кандидати који познају:
1. концепте објектно оријентисаног програмирања, као и рада са релационим и nosql базама.
2. начина на који функционисе ВЕБ технологија и ВЕБ сервиси.
3. програмски језик C, Java, JavaScript, PHP.
4. Framework-e Spring и Hibernate.
5. HTML, CSS и JSON.
6. Принципе рада оперативних система, а познавање Linux OS администарције ће се сматрати као предност.