Месечне архиве: март 2020

Продужен конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената 19. фебруара 2020, донета је одлука о расписивању Конкурса за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2019.години.

Текст конкурса

Правилник о награђивању студената може се наћи на овој страници.

Првобитни рок за пријаву радова је био утврђен Конкурсом (30. март 2020), а рок за достављање пријављених радова Универзитету био је 2. април 2020.

Међутим, због ванредног стања у земљи, Ректорски колегијум Универзитета у Београду донео је одлуку о продужењу рока за подношење пријава на конкурс, тако да рок за пријаву истиче 15. јуна 2020.

С обзиром на продужење рока, молимо заинтересоване студенте да радове, у штампаном и електронском облику, доставе проф. др Зорици Станимировић најкасније до 10. јуна 2020.

Позивамо студенте Математичког факултета да се пријаве на овај Конкурс. Подсећамо да је награду за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената за 2017. годину у групацији природно-математичких наука добио наш студент Андрија Костић.

Такође, подсећамо да се дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу подносити на конкурс. Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Евентуална питања у вези са Конкурсом могу се послати на: zoricast@matf.bg.ac.rs.

Отказани састанци свих семинара на Математичком институту САНУ до 30. априла 2020.

На основу одлуке Извршног одбора МИ САНУ од 12. марта 2020. године, због здравствене ситуације проузроковане ширењем вируса Covid19, отказани су сви најављени семинари на МИ САНУ поцев од 13. марта до 30. априла 2020. Нови термини планираних предавања биће накнадно објављени.

Одељење за математику, 20. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Тања Давидовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТХЕУРИСТИКЕ – XИБРИДИ ИЗМЕЂУ
МЕТАХЕУРИСТИЧКИХ И ЕГЗАКТНИХ МЕТОДА

Апстракт: Проблеми оптимизације се обично формулишу у облику мешовитих целобројних програма (Mixed Integer Programs, MIP) и решавају се различитим егзактним решавачима (CPLEX, Gurobi, итд.). Међутим, за већину реалних инстанци проблема егзактне методе захтевају превише времена и меморије, па се обично уместо њих примењују метахеуристике. Оне представљају уопштене алгоритме за оптимизацију дате циљне функције итеративним генерисањем нових или побољшањем постојећих решења. Уопштеност подразумева да се у опису метахеуристичког алгоритма не користе априори знања о конкретном проблему оптимизације, већ се они дефинишу као скуп корака (рецепт) о томе како треба манипулисати решењима проблема у циљу добијања што квалитетнијих коначних резултата. Самим тим омогућена је примена ових метода на различите оптимизационе проблеме, али је њихова велика мана што не могу да гарантују квалитет коначних решења. Међу уопштеним хеуристикама, посебно место заузимају 0-1 MIP методе, тзв. матхеуристике. Ове методе су хибриди између метахеуристичких метода и егзактних решавача за MIP проблеме. Главна идеја која се крије иза ове хибридизације је декомпозиција полазног проблема тако што се употребом метахеуристичких правила генеришу потпроблеми који се онда решавају егзактним решавачем. У оквиру предавања детаљно ће бити приказане три методе из литературе код којих се као метахеуристика користи метода променљивих околина (или њене варијације). То су гранање кроз променљиве околине (Variable Neighborhood Branching, VNB), метода променљивих околина са декомпозицијом за 0-1 MIP (Variable Neighborhood Decomposition Search for 0-1 MIP, VNDS-MIP) и метода претраге околина променљивим интензитетом (Variable Intensity Neighborhood Search, VINS)}. Најважнија особина матхеуристика је што се, под одређеним условима, могу сматрати егзактним методама.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Проф.др Рајко Буквић, научни саветник у пензији

Наслов предавања: ЦИТАТНА АНАЛИЗА, НАУКОМЕТРИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И АЛТМЕТРИКА

Апстракт: У раду су приказани основни појмови и основне метрике (статистике) које се користе у наукометријским анализама научне продукције. Најпре се дефинише појам цитирања, на коме се све те анализе по правилу заснивају, а затим је дат преглед различитих импакт-фактора – IF2, IF5, h-индекс, g-индекс итд. (за ауторе, публикације и институције) и ајгенфактора (eigenfactor), као најзначајнијих библиометријских показатеља који се у тим анализама користе. Као репрезентативне базе истакнуте су, поред уобичајених и најчешће коришћених Web of Science, Scopus и сл., такође и SSRN, RePEc, као изузетно значајне за истраживаче из области друштвено-хуманистичких, односно економских наука. Посебно се указује на избор и ограничења база у којима су релевантни извори представљени, с обзиром на њихов обухват (неславан пример српске базе СЦИндекс). На крају рада приказани су и основни појмови и показатељи алтметрике, као новије области, у којој се поред стандардних показатеља користе и спомињање на блог постовима, број читања на Mendeley-у, „шеровања” на Facebook-у, и твитови, а у неким случајевима и помињања у водећим медијима и политичким (државним) документима.

Стипендије Фондације за студије наука и уметности

Фондација за студије наука и уметности, чије је седиште у Српској академији наука и уметности, позива кандидате који испуњавају прописане услове да се пријаве на конкурс за стипендије Фондације. Конкурсом се додељује укупно пет стипендија: три из области економских и по једна из области организационих и математичких наука. Право учешћа на конкурсу имају студенти III и IV године акредитованих студија чији је просек оцена најмање 9 (девет). Месечни износ стипендије је 20.000,00 динара нето.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: биoграфију кандидата и уверење факултета о положеним испитима.

Молимо заинтересоване студенте да пријаве доставе поштом или лично на адресу:
Фондација за студије наука и уметности,
САНУ, Кнезa Михаила 35,
11000 Београд,
са назнаком: за конкурс Фондације за студије наука и уметности. Пријаве са скенираном документацијом могуће је доставити и електронском поштом на адресу: ljiljana.perovic@sanu.ac.rs.

Више информација о раду Фондације може се пронаћи на овом линку.

Крајњи рок за достављање пријава је 10. април 2020. године.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 12. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ХАЈЗЕНБЕРГОВА ЕКСТЕНЗИЈА

Апстракт: У предавању ће бити представљена конструкција којом се n-димензиона Лиова алгебра проширује за две димензије тако да је једна нова не-нула Лиова заграда управо Хајзенбергова. Може се покажати да је овакво проширење такође Лиова алгебра. Ова конструкција је у нешто опширнијем облику први пут описао Мабаракзјанов 1963. године у раду којем класификује решиве Лиове алгебре нижих димензија. У недостатку бољег термина, конструкцију ћемо назвати Хајзенбергова екстензија. У предавању ће бити разматрана специјална својства које имају алгебре добијене описаном екстензијом, а посебна пажња ће бити посвећена 4-димензионом случају.

Одељење за математику, 13. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 13. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Марија Шеган-Радоњић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРЕТХОДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА МАТЕМАТИКУ МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

Апстракт: У литератури преовлађује став да је Веће Математичког института САН, које је основано 1946. године као научно-правно тело института, проистекло из рада тзв. Клуба математичара, неформалне математичке организације Београдског универзитета покренуте 1926. године. Такође, сматра се да је Одељење за математику Математичког института, које почиње са радом 1961. године, произашло из деловања поменутог Већа. Отуда ће у излагању бити учињен покушај да се на темељу грађе Архива Србије, Архива САНУ и архива Математичког института САНУ, која је недавно дигитализована и учињена доступном (https://misanuarc.omeka.net/), реконструише процес успостављања Одељења за математику Математичког института у хронолошком оквиру од 1926. до 1961. године. Циљ излагања је да се истражи питање постојања континуитета развоја путем анализе структуре и организације рада Клуба математичара, Већа Математичког института САН и Одељења за математику у датом временском периоду. Поред тога, идеја излагања је и да подстакне размишљања и процене о утицају ових организација или научних тела на развој просвете и науке у Србији и Југославији крајем 19. и почетком 20.века. У излагању ће се за интерпретацију и представљање прошлости користити принципи и алати дигитализације културног наслеђа.

Важно обавештење: Предавање на Одељењу за математику најављено за 13. март 2020. је отказано, а нови термин предавања биће благовремено објављен.

Семинар из астрономије и астрофизике, 10. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. марта 2020. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Милена Јовановић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ДИНАМИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ БЛИСКИХ ГАЛАКСИЈА

Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Проф.др Владимир Брусић, Li Dak Sum Chair of Computer Science, University of Nottingham Ningbo China

Наслов предавања: CLASSIFICATION OF FIVE CELL TYPES FROM PBMC SAMPLES USING SINGLE CELL TRANSCRIPTOMICS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Апстракт: We used 27 human single cell transcriptomics (SCT) data sets to develop an artificial neural network (ANN) model for classification of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC). We demonstrated that highly accurate models for classification of PBMC subtypes can be developed by combining multiple independent data sets to form training data sets. A significant data preparation effort was needed for building predictive models. Using a data set of ~120,000 single cell instances we showed the accuracy of classification of PBMC call of ~90%. Optimization techniques and addition of new high-quality data sets for model training are expected to improve PBMC subtype classification accuracy. The exclusion of genes that have zero transcript expression and the addition of new files with 32 cycles of training and testing has improved classification accuracy to ~92%.

Кратка биографија предавача: Dr. Vladimir Brusić is a Li Dak Sum Chair Professor in Computer Science at the University of Nottingham Ningbo China. He is an adjunct professor at Boston University (USA). He studied at University of Belgrade, Serbia, La Trobe University (Australia), Royal Melbourne Institute of Technology (Australia), and Rutgers University (USA).Professor Brusić had previously held senior research or academic positions internationally, including Dana-Farber Cancer Institute (USA), University of Queensland (Australia), Institute for Infocomm Research (Singapore) and Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (Australia). He published more than 200 scientific and technology articles that have attracted more than 14,000 citations and has published two patents related to medical diagnostics and vaccine design. Prof. Brusić has worked in AI and Knowledge Management for nearly 30 years. He developed new AI solutions for vaccine research, immunology, infectious disease, autoimmunity and cancer research and is currently working in Digital Health.

Годишњи позив за стручну праксу у компанији Телеком Србија

Компанија Телеком Србија је отворила позив за обављање обавезне стручне праксе за студенте Универзитета у Београду током 2020.године. Конкурс је отворен од 3.марта до 3.априла.

Предвиђено је да до краја године буде организована пракса за укупно 80 студената завршних година првог степена студија и студената мастер студија из следећих области: телекомуникације, рачунарска техника, информатика и информациони системи.

Обавезна стручна пракса се обавља према програму који дефинишу факултети уз менторско праћење у различитим дирекцијама у оквиру компаније Телеком Србија. За сваког студента на пракси биће обезбеђена менторска подршка. Предвиђено трајање праксе је месец дана, а почетак праксе биће дефинисан у договору ментора и студента.

Реализација обавезне стручне праксе ће се обавити, на основу потписаног Уговора о сарадњи између компаније Телеком Србија и Универзитета у Београду, преко Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената.

За пријављивање за праксу потребно је да студенти направе налог, поставе своју биографију и пријаве се на конкурс за праксу у компанији Телеком Србија на порталу www.studentskapraksa.com и доставе имејлом компанији отворен и потписан упут за праксу који издаје факултет.

КГТА семинар, 9. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 9. марта 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Јелена Ивановић

Наслов предавања: ЕФЕКАТ ТРУНКИРАЊА ПОЛИТОПА ПОМОЋУ СУМА

Апстракт: Сумирање Минковског је једна од најелементарнијих операција над скуповима тачака, па тиме и над политопима као конвексним омотачима својих темена. Међутим, и поред њене једноставности, резултат јој је интуитивно врло непредвидив у општем случају сабирања више различитодимензионалних политопа са великим бројем темена. Уз помоћ ове операције дефинисане су познате фамилије зонотопа и нестоедара, али до сада нема резултата који дефинише везу између ове операције и операције трункирања политопа у датој страни. Наиме, поставља се питање који политоп треба сабрати са задатим произвољним политопом, не би ли њихов збир био трункација задатог политопа у задатој страни, до на комбинаторну (нормалну) еквиваленцију. У предавању ћемо одговорити на ово питање и илустровати директну примену овог резултата у генерисању фамилије простих политопа проширеног интервала нестоедара, тј. геометријској реализацији симплицијалних комплекса сачињених од вишеструко угњеждених скупова.

Стипендија у Валесијену (Polytechnic University of Hauts-de-France) из области оптимизације дистрибутивних система и рутирања возила

Политехнички универзитет у Валесијену (Polytechnic University of Hauts-de-France UPHF) отворио је позицију за студента докторских студија у области оптимизације дистрибутивних система и рутирања возила (прецизније, Multi-period stochastic programming models and techniques for logistics distribution systems).

Докорске студије ће бити реализоване у оквиру научне сарадње између Polytechnic University of Hauts-de-France (UPHF) и Faculty of Science, University of Lisbon, Portugal . Ментори ће бити Francisco Saldanha da Gama (University of Lisbon) и Raca Todosijevic (LAMIH, UPHF).

Текст конкурса

За више информација, заинтересовани кандидати могу контактирати директно др Рацу Тодосијевића (racatodosijevic@gmail.com, racatodosijevic@uphf.fr).

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 5. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 5. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Иван Димитријевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: COSMOLOGICAL SOLUTIONS OF A NEW NONLOCAL GRAVITY MODEL

Апстракт: In this talk, we present modification of GR extending $R – 2\Lambda$ by nonlocal term $\sqrt{R – 2\Lambda} \mathcal{F}(\Box)\sqrt{R – 2\Lambda}$, where $\mathcal{F}(\Box)$ is an analytic function of the d’Alembert operator $\Box$. The choice of $\mathcal{F}(\Box)$ in the analytic form is motivated by existence of analytic expressions with $\Box$ in string field theory and p-adic string theory.

We have found some exact cosmological solutions of the corresponding equations of motion without matter and with $\Lambda\neq 0$. One of these solutions is $a(t) = A t^{\frac 23} e^{\frac{\Lambda}{14}t^2}$, which contains properties similar to an interplay of the dark matter and the dark energy. For this solution we computed some cosmological parameters which are in good agreement with their values in the standard $\Lambda$ CDM model. This nonlocal gravity model has not the Minkowski space solution. Also, some constraints on function $\mathcal{F}(\Box)$ are obtained.

Студентски семинар, 6. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 6. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Катарина Кривокућа, Математички факултет, Универзитет у Београду и Рачунарски факултет

Наслов предавања: ТЕОРЕМА СЕМЕРЕДИЈА И ТРОТЕРА

Апстракт: Једно од најважнијих питања из области комбинаторне геометрије односи се на то колико највише може бити инциденција између n тачака и l правих у равни. Семереди и Тротер су 1983. дали оцену за овај број која је оштра до на мултипликативну константу. Секели је 1997. дао нови доказ теореме Семередија и Тротера који је мање технички од првобитног и заснива се на неједнакости пресечног броја графа. У овом предавању ћемо показати доказ неједнакости пресечног броја графа, који се ослања на вероватносни метод и затим ћемо показати Секелијев доказ теореме Семередија и Тротера. Показаћемо и неочекивану примену ове теореме у проблему сума и производа, који су поставили Ердош и Семереди, у коме се тврди да се елементи коначног скупа природних бројева не могу истовремено понашати и као аритметичка и као геометријска прогресија.

Отворен позив за пријаву на Falling Walls Lab Belgrade у организацији DAAD-овог информативног центра у Београду

DAAD Информативни центар у Београду, у сарадњи са Научно-технолошким парком Београд и Универзитетом у Београду организује четврти по реду Falling Walls Lab у Србији, иновативну платформу за представљање истраживачких пројеката у свим научним дисциплинама.

Falling Walls Lab је намењен студентима свих нивоа студија и истраживачима (BA, MA, PhD, postdoc).

Овогодишњи Falling Walls Lab ће се одржати у Научно-техннолошком парку Београд, Вељка Дугошевића 54, 15. маја 2020. године са почетком у 19:30. Пре централног догађаја, биће организована бесплатна радионица под називом Science Communication.

Пријаве за учешће на Falling Walls Lab Belgrade се шаљу преко портала www.falling-walls.com/lab до 17. априла 2020.

Сваки учесник има три минута у којима ће представити своју идеју или пројекат и убедити локални жири у иновативност своје замисли.

Победник српског Falling Walls Lab-а као награду добија учешће у финалном Falling Walls Lab у Берлину 8. новембра 2020, као и присуство на Falling Walls конференцији 9. новембра 2020.

Више информација може се наћи на страници: https://falling-walls.com/lab/apply/

Механика машина и механизама – модели и математичке методе, 3. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 3. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Степа М. Пауновић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: SOME PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS IN MATHEMATICAL MODELLING OF A PIEZOELECTRIC DYNAMIC ABSORBER

Апстракт: Piezoelectric dynamic absorbers (PEDA) can be used to effectively attenuate vibrations of the primary structure while transforming the mechanical energy of these vibrations into electrical energy, thus acting both as dynamic absorbers and energy harvesting systems. These systems are very suitable for application to a broad range of civil engineering structures, such as tall buildings or long-span bridges, where vibrations induced by exploitation loads or wind can be severe. In this way not only that the vibrations are mitigated, but also the electricity generated during this process can be used to power lights or structural health monitoring devices, thus contributing to development of smart structures and integral systems. Therefore it is important to formulate a precise, reliable and robust mathematical model for design and analysis of PEDA. In this lecture, the basic design and modelling concepts of one type of piezoelectric dynamic absorber, derived in the ongoing research within the lecturer’s PhD thesis, will be presented. First, the basic types of dynamic absorbers and piezoelectric energy harvesters will be briefly described, providing the background for understanding the main ideas regarding the proposed design variant of PEDA which follow. Next, the derived mathematical model will be examined in detail, pointing out the problems encountered during the modelling procedure, as well as the means and methods used to solve them. Finally, the planned optimization of the proposed model will be briefly discussed, concluding with the future outlooks and possibilities for further development of the presented model.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 3. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 3. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Мирко Леповић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: CONSTRUCTION TWO INFINITE CLASSES OF STRONGLY REGULAR GRAPHS USING MAGIC SQUARES

Апстракт: We say that a regular graph G of order n and degree r >= 1 (which is not the complete graph) is strongly regular if there exist non-negative integers $\tau$ and $\theta$ such that $|S_i\cap S_j| = \tau$ for any two adjacent vertices i and j and $|S_i\cap S_j|= \theta$ for any two distinct non-adjacent vertices i and j, where S_k denotes the neighborhood of the vertex k. Using a method for constructing the magic squares of order 2k+1 we have created two infinite classes of strongly regular graphs (i) strongly regular graph of order n = (2k+1)^2 and degree r = 8k with $\tau = 2k+5$ and $\theta = 12$ and (ii) strongly regular graph of order n = (2k+1)^2 and degree r = 6k with $\tau = 2k+1$ and $\theta = 6$ for k >= 2.