Месечне архиве: децембар 2019

Одељење за математику, 27. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 27. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15. У питању је заједнички састанак са Семинаром за логику.

Предавач: Милош Аџић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ГЕДЕЛОВА ПРЕДАВАЊА ИЗ ЛОГИКЕ

Апстракт: Гедел је 1939. године одржао један основни курс из логике науниверзитету Нотр Дам, у Индијани. Четири године пре тога одржао је један сличан курс на универзитету у Бечу. Рукописи белешки за оба та курса су сачувани у Геделовој заоставштини. Предавач је заједно са Костом Дошеном приредио за објављивање белешке за курс на Нотр Даму. На предавању ће бити речи о садржају и значају тих Геделових курсева.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику и Студентским семинаром.

Предавач: Немања Ђурић, Uber ATG, Pittsburgh, USA

Наслов предавања: SELF-DRIVING CARS & AI: TRANSFORMING OUR CITIES AND OUR LIVES

Апстракт: Recent algorithmic and hardware improvements resulted in a number of success stories in the field of Artificial Intelligence (AI) impacting our daily lives. However, despite its ubiquity AI is only just starting to make advances in what may arguably have the largest societal impact thus far, the nascent field of autonomous driving. At Uber ATG we are working tirelessly towards this goal, aiming to transform the way we live and work through advances in self-driving technology, with AI at its core. In this talk I will present some of these efforts and discuss practical considerations for operating autonomous vehicles on our roads in a safe, efficient, and reliable manner.

Студентски семинар – новогодишни сусрет, 26. децембар 2019.

Новогодишњи састанак Студентског семинара МИ САНУ биће одржан 26. децембра 2019. у Свечаној сали на првом спрату у згради Математичког института са почетком у 9 часова. Учешће на овом новогодишњем сусрету је потврдио велики број докторанада и студената из иностранства и Србије. Поред сумирања рада семинара у 2019, биће представљене и иницијативе које ће МИ САНУ и Студентски семинар спровести у предстојећој 2020. години.

Програм скупа.

Након астанка Семинара, учесници су позвани на Новогодишњи коктел Математичког института САНУ и Археолошког института САНУ у згради САНУ, четврти спрат са почетком у 13 часова.

Одељење за механику, 25. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду 25. децембра 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16:15. Планирана су три предавања: прва два предавања су организована заједно са Семинаром Математички методе механике, а треће заједно са Одељењем за математику.

Прво предавање (16:15, сала 301ф МИ САНУ)

Предавач: Бобан Маринковић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ТЕОРЕМЕ АЛТЕРНАТИВЕ ЗА СИСТЕМЕ КОНВЕКСНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

Апстракт: Разматраћемо системе строгих и нестрогих конвексних неједнакости у функционалним просторима. Услови решивости таквих система су добијени у форми теореме алтернативе. Показаћемо контрапримерима да су неки постојећи резултати некоректни и даћемо нове теореме о решивости посматраних система. Показаћемо како се добијени резултати могу применити на неке класе екстремалних проблема.

Друго предавање (17:00, сала 301ф МИ САНУ)

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ТОПОЛОШКА КОМБИНАТОРИКА ИНСПИРИСАНА МЕХАНИКОМ – ДИСКРЕТНО АБЕЛ-ЈАКОБИ ПРЕСЛИКАВАЊЕ И ДИСКРЕТНА МОРСОВА ТЕОРИЈА

Апстракт: Дискретно Абел-Јакоби пресликавање игра врло значајну улогу у тополошкој кристалографији. Показаћемо како се слична конструкција користи у анализи триангулација торуса које генералишу класични музички тонец (Tonnetz). Дискретна Морсова теорија је моћна техника за анализу тополошких особина симплицијалних комплекса. Показаћемо неколико новијих примена на проблеме Тверберговог типа а метод илуструјемо и упоредном анализом класичних мин-маx резултата Едмондса-Фулкерсона и фон Нојмана.

Треће предавање (18:00, сала 301ф МИ САНУ) 18:00 (заједнички састанак са Одељењем за математику)

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ.

Наслов предавања: ДИНАМИКА АХИЈЕЗЕРОВИХ ПОЛИНОМА И ПЕНЛЕВЕОВЕ VI ЈЕДНАЧИНЕ

Апстракт: Ахиезерови полиноми су уопштење Чебишевљевих полинома на унији два интервала реалне осе. Изучавамо динамику критичне тачке ових полинома која се налази ван задатих интервала, када се крајње тачке интервала варирају. Добијена диамика се описује Пенлевеовим 6 једначинама. Користећи класичне Ахиезерове резултате, добијао пребројиву фамилију експлицитних решења одговарајуће Пенлевеове 6 једначине. С друге стране, користећи теорију потенцијала, реконструишемо релативно недавну Хитчинову формулу за опште решење ове једначине. Шта се догађа са екстремалним полиномима на унији више од два интервала? Резултати су део заједничког програма са Василисом Шрамченко.

V. Dragović, V. Shramchenko, Algebro-geometric approach to an Okamoto transformation, the Painleve VI and Schlesinger equations Annales Henri Poincare, (2019), no. 4, 1121–1148.

Механика машина и механизама – модели и математичке методе, 24. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15:30.

Предавач: Катица (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: PRESENTATION OF THE RESEARCH RESULTS: PROJECT 174001 (2011-2019) DYNAMICS OF HYBRID SYSTEMS WITH COMPLEX STRUCTURES. MECHANICS OF MATERIALS

Семинар из астрономије и астрофизике, 24. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. децембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 17 часова.

Предавач: др Марко Симоновић, ЦЕРН

Наслов предавања: ХАБЛОВА КОНСТАНТА И ТЕНЗИЈЕ ОКО ЛОКАЛНИХ И КОСМОЛОШКИХ МЕРЕЊА

Републички завод за статистику тражи математичаре

Републички завод за статистику тражи троје младих математичара са дипломом основних академских студија или мастер студија, смерови примењена математика, рачунарство и информатика, теоријска математика или статистика, актуарска и финансијска математика.

Ангажовање би било на уговор, уз извесну перспективу сталног запослења. Послови које би обављали су у оквиру развоја продукционог система, програмирања и база података.

Молимо заинтересоване кандидате да приликом пријаве пошаљу свој CV на имејл: stat@stat.gov.rs.

Студентски семинар, 20. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Филип Живановић, Универзитет у Оксфорду

Наслов предавања: СПРИНГЕРОВА ТЕОРИЈА

Апстракт: Спрингерова теорија је једна од централних области геометријске теорије репрезентација. Она представља интересантну спрегу између комбинаторике, геометрије и теорије репрезентација. Започета је са тзв. Спрингеровом коресподенцијом која је произвела геометријску конструкцију иредуцибилних репрезентација симетричних група, као и са Гинзбурговом конструкцијом универзалне омотачке алгебре U(\mathfrak{sl}_n).

Почећу предавање са кратким приказом Спрингерове резолуције и њених фибри,те ћу затим прећи на специјални случај такозваних дво-блокних Спрингерових фибри, где ситуација постаје врло интересантна због повезаности са Ковановљевом алгебром. Ако време дозволи, дотаћи ћу се погледа на Спрингерову теорију из угла Симплектичке топологије.

Одељење за математику, 20. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Бојана Фемић, Математички институт САНУ, Београд

Наслов и резиме предавања биће накнадно објављени.

Механика машина и механизама – модели и математичке методе, 17. децембар 2019.

Ђорђе С. Чантрак, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering

Наслов предавања: NUMERICAL MODELLING AND CALCULATION OF PRESSURE FIELD USING EMPIRICAL VELOCITY DATA

Апстракт: Experimentally obtained velocity and pressure fields behind the CRM (common research model) wing are studied. CRM is designed by NASA and Boeing. Measurements have been performed in the windtunnel at 50 m/s and Reynolds number at wing tip chord ReC ≈ 2.68·105, by using optical technique time-resolved stereo particle image velocimetry (TR-SPIV) and cobra probe with four holes. Ten measurements have been performed for each angle of attack (0o, 2o and 4o). Experimentally determined all three velocity components and turbulent stresses enabled vortex core dynamics observation and constitution of the anisotropy invariant maps for various angles of attack of the CRM. Pressure and velocity field measurements have been performed in, even wider, domain afterwards for the same angles of attack by use of the cobra probe. Here will be presented results of the numerical determination of the pressure field on the basis of the TR-SPIV velocity measurements and pressure boundary conditions, as well experimentally determined. Results are obtained solving the incompressible momentum equation, i.e., Poisson equation. It is assumed that the flow is quasi two-dimensional, where the additional terms for 3D flow are neglected. Analysis approved good agreement of the experimentally determined pressure field and one numerically modelled on the basis of the simplified Navier-Stokes equation, TR-PIV results and pressure boundary conditions. Presented method enables pressure field determination by use of the TR-SPIV measurement technique, which is significantly faster than pressure field scanning with classical probes. This is important for time reduction of researches in wind tunnels.

КГТА семинар, 17. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. децембра 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ ПРАВЕДНОГ ДЕЉЕЊА ОГРЛИЦЕ

Апстракт: Огрлицу која се састоји од n типова драгих каменова потребно је поделити на што мањи број делова које је могуће разделити групи од r „лопова“ тако да сваки лопов добије исти број драгих каменова сваке врсте. Класичан резултат Ноге Алона каже да је n(r-1) пресека огрлице увек довољно. Приказаћемо старе и нове (тополошке) методе које се користе у доказу ове теореме и њених генерализација.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. децембра2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милица Миливојевић Данас, Природно-математички факултет, Крагујевац

Наслов предавања: МЕШОВИТА МЕТРИЧКА ДИМЕНЗИЈА ГРАФОВА

Апстракт: Предмет овог излагања је недавно уведена графовска инваријанта: мешовита метричка димензија. На почетку предавања ће бити уведена дефиниција, опис као и основне карактеристике дате инваријанте које се могу наћи у литератури. Затим ће бити презентовани илустративни примери који показују мешовиту метричку димензију неких занимљивих појединачних графова. У другом делу предавања, ће бити пирказани оригинални научни резултати кандидаткиње, као и правци даљег развоја.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. и 19. децембар 2019.

Наредна два састанака Семинара биће одржана 12. и 19. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ивко Димитрић, Pennsylvania State University

Наслов предавања: CR ПОДМНОГОСТРУКОСТИ НИСКОГ ЧЕНОВОГ ТИПА У КОМПЛЕКСНИМ ПРОСТОРНИМ ФОРМАМА

Апстракт: Користећи стандарно утапање комплексног пројективног и комплексног хиперболичног простора у одговарајући (псеудо) еуклидски простор изучавају се CR подмногострукости Ченовог типа 2 и 3. У том контексту биће изложени резултати о холоморфним (Келеровим) подмногострукостима, тотално реалним подмногострукостима и реалним и комплексним хиперповршима комплексних просторних форми. Уз наводјење раније добијених резултата и примера изложиће се и резултати о непостојању извесних врста подмногострукости типа 2 и 3, који су добијени у заједничком раду са Мирјаном Ђорић.

Одељење за математику, 13. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 13. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16:45. У питању је заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за логику.

Предавач: Драгољуб Кечкић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ – ИСТОРИЈАТ, ПРИМЕНЕ И УОПШТЕЊА

Aпстракт: Фредхолмови оператори се изучавају преко 100 година и налазе примене у најразличитијим областима, од теорије интегралних једначина, преко алгебарске топологије до апстрактне теорије оператора оличене у C*-алгебрама, Хилбертовим модулима на њима и К теорији. Фредхолмови оператори дефинисани у различитим контекстима имају извесна заједничка својства на основу којих се могу формулисати уопштења. Један покушај врло широког уопштења је заједнички рад излагача са З. Лазовићем из 2017 године.

КГТА семинар, 10. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. децембра 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ

Апстракт: Праведна расподела (fair division) као тема повезује алгебарску топологију, комбинаторику, линеарно програмирање, конвескне политопе и друге области. Познати резултати везани за ову тему су Шпернерова лема, ККМ-теорема (Кнастер-Куратовски.Мазуркиевич), теорема о дељењу огрлице (Н. Алон) и др. Приказаћемо новости у овој области а међу ауторима нових радова су и С. Авакумов, Р. Карасев, Ф. Фрик, М. Мирзакхани, Е. Су и други математичари.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Иван Јездовић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ У САОБРАЋАЈУ ЗАСНОВАН НА МОБИЛНОМ CROWDSENSING-у

Апстракт: У овом предавању биће представљен систем за мерење буке у саобраћају у паметним градовима заснован на мобилном crowdsoursing-у Развијени систем обухвата мобилну апликацију за прикупљање података о буци у саобраћају применом опортунистичког и партиципативног crowdsensing-а, веб апликацију за анализу и визуелизацију прикупљених података и клауд инфраструктуру за складиштење података. Развијени систем је евалуиран прикупљањем података на пет одабраних локација у Београду. Извршено је преко 4000 мерења. Подаци су анализирани применом статистичких метода. Предложен је систем за подршку одлучивању заснован на резултатима анализе.

Zühlke: Student talks

zuehlke-bigZühlke Belgrade office is a place where all students and young talents can gather and talk about engineering world.

If you are interested into chatting about these topics, you can join us! We will be there to share our experience and to answer all your questions.

Join us from 18:00 at:
Bulevar Milutina Milankovića 1ž,
11070 Belgrade
on the 12th December.

For more details:
https://www.meetup.com/en-AU/ZMeetup/events/266920108/

Конкурс за докторанта из примењене математике на универзитету Radboud

Одељење за математику универзитета Radboud у Холандији расписало је конкурс за докторанта/докторанткињу у области нумеричке анализе акустичних таласа.

Више информација се може пронаћи на сајту универзитета.

Рок за пријаву је: 9.фебруар 2020.

Менторска пракса за студенткиње ИКТ факултета

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Америчком привредном комором у Србији организује менторску праксу за студенткиње треће и четврте године основних студија, као и за студенткиње мастер студија техничких факултета Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду. Детаљније о програму можете прочитати на линку:
http://www.amcham.rs/girls-in-tech.1019.html.

Пријаве се шаљу на адресу: info@amcham.rs до 14.децембра 2019. године.

Топ Талент Програм у компанијама msg global solutions и msgNETCONOMY

msglobal Понуђени правци Топ Талент Програма:

IT Consulting – учествуј у end-to-end имплементацији САП решења и консалтинг пројектима широм света
Software Development – развијај се као frontend или backend програмер SAP Hybris решења, једног од најпопуларнијих решења за електронску трговину

Потребне квалификације:
– Образовање у области информационих технологија, рачунарства, софтверског инжењерства или слично
– Студент или дипломац
– Познавање Јава програмског језика
– Одлично познавање енглеског језика
– Могућност и воља за путовање ради тренинга или рада на пројекту
– Способност за самосталан и тимски рад

Аплицирај на: https://careers.msg-global.com/content/Top-Talent-Program/ до 15.децембра 2019. године. Биће контактирани само они кандидати који су изабрани за HR интервју.

Након завршетка процеса селекције, програм ће почети оквирно крајем фебруара.