Месечне архиве: новембар 2019

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Миодраг Матељевић, Математички факултет, Универзитет у Београду, редовни члан САНУ

Наслов предавања: НЕКИ АСПЕКТИ ТЕОРИЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, ВИЗУАЛИЗАЦИЈА, ВАРИЈАЦИОНИ РАЧУН И ПРИМЕНЕ

Апстракт: У предавању ће бити посматрани неки аспекти теорије потенцијала, хармонијска пресликавања и геометријске неједнакости. Биће размотрене неке од следећих тема:
1. Мотивације за математичке теорије у реалном свету, посебно у физици. Везе између математичке теорије потенцијала и потенцијала у електростатици: стање равнотеже, тежња система да заузме положај минималне енергије, изопериметријске неједнакости у вези капацитета, геометријске неједнакости које укљчују Герингов проблем и њихова веза са логом Интернационалне математичке уније, итд.
2. Дирихлеов принцип и варијациони рачун у вези минималних површи, хармонијска пресликавања која су стационарне тачке функционала енергије и геометријске неједнакости.
3. Проблем Јакоба Синаија.
4. Локална дисторзија квазиконформних пресликавања, метод модула фамилије кривих, капацитет,…

За више детаља, видети секције 5. и 6. у раду:
М. Матељевић: „Неки аспекти теорије потенцијала, визуализација, варијациони рачун и примене“, Академске беседе књ. 2, 2019, редовних чланова САНУ који су изабрани 8. новембра 2018 год.

Презентација и уручење ће се одржати на Трибини Библиотеке САНУ, 10. децембра у 13 сати, 2019. у Свечаној сали САНУ.

Одељење за механику, 27. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Сања Ружичић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ДОПУСТИВА СИНГУЛАРНА РЕШЕЊА СИСТЕМА ГАСНЕ ДИНАМИКЕ СА НЕПОЗИТИВНИМ ПРИТИСКОМ

Апстракт: Карактеристика (слабих) решења хиперболичних система закона одржања је да развијају прекиде у коначном времену, и често су неограничена, што се испољава кроз појаву Диракове делта функције. То све повлачи и питање њихове јединствености, односно физичке деловима константне функције у односу на просторне променљиве и могу обухватити велики број неограничених решења система закона одржања. Акценат ће бити стављен на систем гасне динамике без притиска и на моделе за Чаплигинов гас код којих је притисак негативан и обрнуто пропорционалан густини гаса. Решења проблема са по деловима константним почетним условом се могу искористити у конструкцији неограничених решења произвољног почетног проблема.

Семинар из астрономије и астрофизике, 26. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. новембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Наташа Бон, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: КВАЗАРИ СА ВИСОКОМ СТОПОМ АКРЕЦИЈЕ

Семинар за рачунарство и примењену математику, 26. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Кристина Костић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА пе-МЕДИЈАНЕ СА РАВНОТЕЖНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА ПРИМЕНОМ ХИБРИДНЕ МАТЕХЕУРИСТИЧКЕ МЕТОДЕ

Апстракт: Локацијски проблеми представљају значајну класу проблема оптимизације са широком применом у пракси, посебно при оптимизацији трошкова у транспортним и телекомуникационим мрежама. Генерално, локацијски проблеми подразумевају одређивање оптималних локација за изградњу објеката који пружају неку врсту услуге, као и придруживање сваког корисника једном или више успостављених услужних центара са циљем минимизације или максимизације одређене функције циља при условима који зависе од карактеристика конкретне мреже. Проблем пе-медијане (енгл. p-median проблем), један од значајних припадника ове класе проблема, подразумева локацију p услужних објеката и алокацију корисника успостављеним објектима са циљем минимизације транспортних трошкова. У оквиру предавања биће презентована варијанта проблема пe-медијане која укључује додатна ограничења са циљем балансирања процеса опслуживања корисника (енгл. p-median problem with balance constraints, p-MBC}). Како p-MBC спада у класу np-тешких проблема комбинаторне оптимизације, разматран је метахеуристички приступ решавању овог проблема. Прецизније, предложена је хибридизација двеју метахеуристичких метода: похлепне стохастичко-адаптивне процедуре претраге (GRASP) и основне методе променљивих околина (BVNS). Елементи обе методе прилагођени су карактеристикама p-MBC проблема. Хибридна GRASP-BVNS метода је тестирана на познатим инстанцама из литературе, као и на новом скупу генерисаних инстанци. Добијени резултати су упоређени са резултатима егзактног решавача.

Кадар да будем кадар

Програм „Кадар да будем кадар“ представља серију тренинга које воде стручњаци из области људских ресурса, а с циљем унапређења вештина младих дипломаца и студената који желе да побољшају своје шансе на тржишту рада.

До сада је успешно реализовано петнаест циклуса тренинга. Шеснаести циклус тренинга је планиран за период од 9. до 13.12.2019. године и биће посвећен следећим темама: Лични бренд и тимски рад, Комуникационе вештине, Управљање временом, Презентационе вештине.

Више информација на:
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/kadar-da-budem-kadar

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 21. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 21. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт

Наслов предавања: НЕХОЛОНОМНЕ ПОВЕЗАНОСТИ, ЗАМЕНА ВРЕМЕНА И ИНТЕГРАБИЛНОСТ КОТРЉАЊА ЛОПТЕ ПО СФЕРИ

Апстракт: Биће представљен заједнички рад са Божидаром Јовановићем. Разматра се временска репараметризација као модификација Чаплигиновог метода која омогућава да се Чаплигинов метод и Мопертијев принцип разматрају истим приступом. Као пример, проучава се редуковани проблем котрљања без клизања и увртања вишедимензионе лопте по сфери. За специјалан избор оператора инерције и специјалан однос полупречника лопте и сфере показана је потпуна интеграбилност система.

Rails Girls Beograd

Rails Girls Beograd заједница већ трећу годину за редом организује највећу, бесплатну радионицу увода у веб програмирање уз Ruby on Rails технологију намењену свим заинтересованим девојкама и женама са циљем да им се приближи технологија и покажу бројне могућности које ова област нуди.

Циљ нам је да *30. новембра и 1. децембра* у ICT Hub-у окупимо 100 учесница, ментора и менторки који ће током два дана радити у групама на прављењу једноставне апликације.

Пријаве за учешће су отворене *до 23. новембра* и доступне су на Rails Girls Beograd сајту: http://railsgirls.com/beograd.html .

Одељење за математику, 22. новембар 2019.

У петак, 22. новембра 2019. биће одржана два састанка Семинара у сали 301ф Математичког института САНУ.

Прво предавање биће одржано са почетком у 14:15.

Предавач: Драган Урошевић, Математички институт САНУ

Наслов и аспстракт предавања биће накнадно објављен.

Друго предавање биће одржано са почетком у 16:45

Предавач: Илијас Фарах, York University, Canada

Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (7. део)

Одељење за механику, 20. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 20. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Драгољуб Димитријевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ЛАГРАНЖИЈАН DBI ТИПА И СИСТЕМИ СА ВЕЗАМА

Семинар за рачунарство и примењену математику, 19. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 19. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавачи: Алекса Радосавчевић, Бранко Арсић, Марко Стојановић, Лазар Крстић (Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу), Александар Глишовић (ComTrade Digital Services)

Наслов предавања: DEEP VORTEX TEAM – IBM DATA CHALLENGE WINNERS

Апстракт: On September 7th, IBM and Institute for Contemporary Sciences organized a datathon – data science competition for start-ups, professionals, academics and students. The competition was held in ICT Hub in Belgrade, where thirteen teams participated and met dataset and task requirements for the first time. The main goal was to develop a system for determining financial stability and capacity to sell distributed goods, for clients of large logistic company – Nelt. Proposed solution should automate Nelt’s decision-making process regarding optimal credit line level which should be offered to each client. As the largest distribution and logistics company in the region, Nelt has a portfolio of a very diverse customer base, which differ in size, needs, procedures, geographies and policies. Sometimes clients unintentionally end up with more products than they could manage, or with liquidity issues and debt problems, all adding up to potential losses for Nelt. In order to help Nelt to maintain stable and long term relations with all of them, proposed solution should establish equilibrium between different needs of internal and external stakeholders: finance department with the goal to maintain company’s financial stability, sales department to sell more goods and co-operant resellers to receive optimal amount of goods. The winner of the grand prize was Deep Vortex team from Kragujevac. This time they will present their solution in more detail manner and present all the challenges they were faced with during the competition, bearing in mind they just had 24 hours to design, test and present methodology of proposed solution.

Семинар за логику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15.новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику.

Предавач: Saeed Ghasemi, Institute of Mathematics CAS, Prague

Наслов предавања: STRONGLY SELF-ABSORBING C*-ALGEBRAS AND FRAISSE LIMITS

Апстракт: A unital separable C*-algebra (other than the C*-algebra of all complex numbers) is strongly self-absorbing if it is isomorphic to its (minimal) tensor product with itself, in a „strong“ sense. Strongly self-absorbing C*-algebras play a crucial role in Elliott’s classification program of separable nuclear C*-algebras by K-theoretic data. Among them, the Jiang-Su algebra Z has a special place and, to this date, the classification of separable, simple, unital, nuclear C*-algebras that tensorially absorb Z and satisfy the UCT has been the most remarkable achievement of the classification program. In their original paper from 1999, Jiang and Su already prove that Z is strongly self-absorbing. However, their proof uses heavy tools from classification, such as KK-theory and it is quite difficult. We give a self-contained, rather elementary and direct proof for the fact that Z is strongly self-absorbing. This is done by establishing a general connection between the strongly self-absorbing C*-algebras and the Fraisse limits of categories of C*-algebras that are sufficiently closed under tensor products. It was previously known that Z can be realized as the „Fraisse limit“ of a certain category of C*-algebras and embeddings consisting of its building blocks, i.e. the prime dimension-drop algebras.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 14. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14.новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ненад О. Весић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ПРОСТОРИ НЕСИМЕТРИЧНЕ АФИНЕ КОНЕКСИЈЕ И ЊИХОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У КОСМОЛОГИЈИ

Апстракт: Тема овог предавања су простори несиметричне афине конексије, а излагање је подељено на три подцелине:
– У првом делу излагања, биће дат преглед дефиниција и добијених резултата на којима се темеље данашња истраживања. Такође, биће дат преглед метрике у Ајнштајновој теорији релативитета, као главне мотивације за разматрање простора несиметричне афине конексије.
– У другом делу излагања, биће успостављена веза између дефиниције кривине простора (не)симетричне афине конексије, антисиметризације двоструких коваријантних извода у стандардној бази и тензора кривине простора несиметриqне афине конексије. Посебна пажња ће бити посвећена броју и линеарној независности кривина простора несиметричне афине конексије.
– У трећем делу, посебна пажња ће бити посвећена генералисаним Римановим просторима, њиховим тензорима кривине и неким интерпретацијама тих тензора у космологији.

Одељење за математику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16:45.

Предавач: Илијас Фарах, York University, Canada

Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (6)

Апстракт: Операције ултрапроизвода и ултрастепена се обично повезују са логиком, иако су независно откривене у контексту операторских алгебри. У овом предавању биће дат преглед ултрапроизвода и њихових примена у логици, комбинаторици, са посебним освртом на њихову улогу у класификацији C*-алгебри. Претходно предзнање логике и алгебри оператора није неопходно за ово предавање.

Студентски семинар, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Богдан Ђорђевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: НЕ-БАНАХОВА АЛГЕБРА ОПЕРАТОРА И СИНГУЛАРНЕ ОПЕРАТОРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ

Апстракт: У овом предавању ће најпре бити речи о специјалним алгебрама оператора, које по конструкцији јесу Банахови простори али нису Банахове алгебре. Резултати ће који бити приказани се тичу инвертибилности и спектара елемената те алгебре. Биће илустровано како се унутар једне такве алгебре симултано решавају стандардне операторске једначине, као што су АX=C, АXB=C, X-АXB=C, АX-XB=C, где су А у B(V_1), B у B(V_2), X, C у B(V1,V2), у случају када постоји бесконачно много решења. Због своје велике примене и интердисциплинарне природе, посебна пажња ће бити посвећена матричној и операторској једначини АX-XB=C, и то у случајевима када постоји јединствено и када постоји бесконачно много решења. Сви резултати су саставни део докторске дисертације предавача.

Семинар за историју и философију математике, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Наталија Јеленковић, професор математике и информатике, Београд

Наслов предавања: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – СПОЈ ПРИРОДЕ И МАТЕМАТИКЕ

Апстракт: Прошло је тачно 500. година од смрти ренесансног човека генијалног ума Леонарда да Винчија. Циљ предавања је покушај приказа Леонарда кроз јединство природе и математике.

Механика машина и механизама – модели и математичке методе, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Ивана Ковачић, Centre for Vibro-Acoustic Systems and Signal Processing CEVAS, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad

Наслов предавања: ON A DETECHED FREQUENCY RESPONSE CURVE OF COUPLED NONLINEAR AND LINEAR OSCILLATORS: ANALYTICAL, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS

Апстракт: This lecture aims at presenting a brief overview of the main analytical, numerical and experimental results achieved by the presenter and her co-authors Michael J Brennan (Brazil, ex UK) and Gianluca Gatti (Italy) during the previous decade in the field of nonlinear dynamics of vibration isolators and coupled oscillators. Motivated by the experimental phenomena observed in the dynamics of a test-rig consisting of a shaker and an attached nonlinear oscillator, a first attempt was done to derive an analytical solution for the system response in terms of the frequency response curve (FRC), whose theoretical solution was validated numerically and experimentally. The corresponding FRC was found to be characterized by the existence of an inner detached part. However, the main assumption was that the mass of the attached nonlinear system was much less than the moving mass of the shaker. As a result, the effect of the shaker dynamics on the nonlinear system behaviour was significant, but the counter-effect was negligible, so that the mathematical formulation did not allow, for example, an insight on the performance of the nonlinear oscillator as a mass damper for the primary systems. To overcome such limitation, a subsequent work was carried out, where the assumption for a small mass ratio was removed, but the limitation was that the natural frequency of the shaker was considered much lower than the linear natural frequency of the attachment. A recent experimental work provided a final evidence of the theoretical findings of the creation and existence of the inner detached part of the FRC reported previously.

Семинар из астрономије и астрофизике, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Ана Вудраговић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ИНТЕРЕСАНТАН СЛУЧАЈ ГАЛАКСИЈЕ NGC 4473

Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Немања Миленковић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МЕТОДОЛОГИЈА ОТКРИВАЊА НЕСТАНДАРДНИХ ОПСЕРВАЦИЈА У К–ДИМЕНЗИОНОМ ПРОСТОРУ

Апстракт: Предмет истраживања је формирање методологије за откривање мултиваријационих нестандардних опсервација кроз унапређење методе Ивановићевог одстојања. Под појмом „нестандардна опсервација” се подразумева она опсервација која је на неки начин неконзистентна са преосталима из посматраног скупа. Откривање мултиваријационих нестандардних опсервација се најчешће спроводи коришћењем методе Махаланобисовог одстојања. Ивановићево одстојање се користи у циљу мерења интензитета неке појаве, коришћењем већег броја изабраних индикатора. Унапређена метода Ивановићевог одстојања тестира значајност сваког од посматраних индикатора коришћењем одговарајуће F статистике. Кроз употребу дефинисаних процедура за елиминацију и/или селекцију индикатора, нова метода тежи формирању „оптималног” скупа индикатора, редукујући димензију посматраног комплексног проблема.

Vast тражи Junior Backend, Frontend и DevOps софтверске инжењере

vast_mali_plaviVast је платформа која омогућава поуздано доношење одлука у комплексним окружењима, каква су тржишта некретнина и аутомобила. Прикупљајући и анализирајући податке од самог оснивања 2005. године, Васт је постао водећи извор Big Data и AI решења за неке од највећих компанија у САД, kao што су Chase, Capital One и HSBC. Детаљнe описe позиција можете погледати на следећим линковима:

Back End Software Engineer
https://www.vast.com/jobs/open-positions-belgrade-backend-software-engineer/

Front End Software Engineer:
https://www.vast.com/jobs/open-positions-belgrade-front-end-software-engineer/

DevOps Software Engineer:
https://www.vast.com/jobs/open-positions-belgrade-devops-junior-software-engineer/

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 7. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 7. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Драган Ђокић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: LARGE VALUES AND THE FOURTH MOMENT OF DIRICHLET L-FUNCTIONS OVER FUNCTION FIELDS

Апстракт: We will give a review about some properties of function fields and Dirichlet L-functions over function fields, and then present some new results. We establish the existence of large values of Dirichlet L-functions in the family of non-principal characters associated to prime polynomials Q over finite field F_q, as deg Q tends to infinity and s ∈ (1/2,1]. When s = 1, we provide a lower bound for the number of such characters. To do this, we adapt the Voronin resonance method to the function field setting. We also investigate this problem at the central point |L(1/2,χ)|, where now χ varies over even, non-principal, Dirichlet characters. In addition to resonance method, in this case we use an adaptation of Gal type sums estimate.

N. Tamam considered the fourth moment of L-functions in central point 1/2, as deg Q tends to infinity, and established a partial main term, with only the leading order summand. In order to obtain the full main term, with all lower order summands, we consider the fourth moment additionally averaged over the critical circle The obtained asymptotic formula is in agreement with the existing conjectures for integral moments of L-functions in families.