Месечне архиве: мај 2019

Летња школа EDIT у организацији компаније Comtrade

Обавештавамо вас да Comtrade и овог лета традиционално организује EDIT – водећу бесплатну летњу школу програмирања у региону! Учеснике очекује рад на узбудљивим пројектима, базираним на најновијим IT трендовима и технологијама, а стечено знање ће им омогучити да лакше изграде своју будућност у области информационих технологија.

На #EDIT19 у Београду, 15 – 26. 07.2019., савладаћеш основе Augmented Reality-a (AR), тако што ћеш, заједно са остатком тима, развити апликацију која ће препознавати предмете у реалном времену и пројектовати њихов виртуелни приказ на одређена места и на тај начин раднику олакшати процес слагања палете.

Претвори лето 2019. у незаборавну IT авантуру и до краја јуна пријави се на: https://www.edit.world/application/.

За сва питања и додатне информације, контактирајте нас на: edit.rs@comtrade.com.

Internship program in Raiffeisen banka a.d.

Raiffeisen banka a.d. Beograd is searching for candidates for Internship program in Retail Risk Management Division & in Risk Controlling Division.

If you are a student of Faculty of Mathematics Courses of study:
• Computer Science and Informatics
• Applied Mathematics
• Statistics, Actuarial and Financial Mathematics

and fulfill following conditions:
• Final-year student/student on a Master program
• Average grade at least 8.00

and have qualifications:
• Experience with some of the programming languages: SQL, R, Python, Java
• Knowledge of MS Office and/or MS Office 365
• Knowledge of English language
• Good analytical and organizational skills
• Responsibility and accuracy in work
• Proactive approach
• Readiness for individual and team work

For more details, please click on this link.

Компанија Seven Bridges организује праксе за студенте завршних година техничких факултета.

sbgSeven Bridges је биотехнолошка софтверска компанија која се бави развојем платформе за анализу и интерпретацију биомедицинских података са примарним фокусом на генетеске податке. Позивамо студенте завршних година техничких факултета да се пријаве за праксу у неком од наших инжењерских тимова.

Циљ праксе је да развијете своје знање и вештине, испробате рад у тиму и стекнете најбољу праксу у прављењу и тестирању модерних апликација. Кроз читав процес имаћeте подршку тима и ваш развој ће пратити и подржавати ментор. Наш план је да пракса траје 3 месеца и да током тог времена постоји адекватна компензација за време које проведите са нама.

Отворене су следеће позиције:

Рок за пријављивање је до 9. јуна 2019. године. Након тога, уколико прођете у ужи круг, позваћемо вас на кратак разговор са члановим тима. Очекивани почетак програма праксе је током јула. За више информација о програму и пријаве посетите Seven Bridges страницу каријера.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 30. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Наташа Мишић, Истраживачко-развојни институт Лола, Београд

Наслов предавања: ПОРЕКЛО И ЕВОЛУЦИЈА ГЕНЕТСКОГ КОДА

Апстракт: Синтеза протеина током процеса транслације је суштински и централни биолошки процес у живој ћелији и истовремено је крајњи и најкомплекснији корак протока генетске информације. Микробиолошке филогенетске студије су откриле да је процес транслације био високо развијен у корену универзалног филогенетског стабла, чак и у поређењу са једноставнијим процесом транскрипције, док модерни тип механизма репликације генома још увек није постојао на том нивоу. Чињеница да је транслациони апарат био најразвијенији систем обраде информација у корену универзалног стабла, чини транслацију и уједно генетски кôд као најједноставнији апстрактни опис овог процеса, једним од главних оквира за разумевање порекла живота из абиотског окружења.

Скоро доследна универзалност генетског кода се сматра једном од његових најистакнутијих карактеристика и доказом јединства порекла органских облика, док се његова варијабилност у нуклеарном и органелном (хлоропластном и митохондријалном) геному у новије време сматра показатељима донекле различитих дејствујућих механизама обликовања генетског кода у фази настајања (древна епоха) и еволуције (савремена епоха). На различитост ове две фазе указује и постојање масених равнотежа у универзалном генетском коду (фаза настајања), а које су у варијететним генетским кодовима готово у свим случајевима нарушене (фаза еволуције). Због великог значаја разумевања различитости природе механизама у поменуте две фазе, правилности везане за масене равнотеже су детаљније анализиране.

Стипендија за докторске студије из области алгебарске геометрије на Универзитету у Љубљани

На Факултету за математику и физику Универзитета у Љубљани расписан је конкурс за стипендију за докторске студије из области алгебарске геометрије. Прве две године докторских студија биће финансиране од стране Националне агенције за истраживање у Словенији (Slovenian Research Agency) кроз истраживачки пројекат Commuting matrices and Hilbert schemes of points, чији је руководилац проф. Клемен Шивиц (klemen.sivic@fmf.uni-lj.si). Наредне две године ће бити финансиране кроз неки други пројекат на Катедри за математику истог факултета.

Детаљније информације о овом конкурсу могу се наћи на страници: https://mathhire.org/jobs/745.

Заинтересовани кандидати се могу обратити за препоруку проф. Александру Липковском.

Одељење за математику, 31. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 31. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Синиша Врећица, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О ТОПОЛОШКОЈ КОМБИНАТОРИЦИ

Апстракт: Покушаћемо на неким примерима објаснити шта су неки од основних објеката и питања као и техника тополошке комбинаторике. Показаћемо како се преплићу методе топологије са једне стране, и комбинаторике и дискретне геометрије са друге, и како се резултати једне од ових области примењују у оној другој.

Одељење за механику, 29. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Ливија Цветићанин, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ЕЛАСТИЧНИ МЕТАМАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА ПРИМЕНА

Апстракт: Метаматеријали, који су обично композити, су вештачки створени материјали чије се особине разликују од оних који одговарају природним материјалима. Циљ нашег истраживања је да израдимо еластични метаматеријал који абсорбује механичке вибрације и акустичке таласе. По аналогији са електромагнетним метаматеријалом, који абсорбује електромагнетне таласе, израђен је еластични метаматеријал који у основи има динамичке абсорбере вибрација. То је двомасени систем повезан еластичним елементом. Како је еластично својство елемента који повезује масе строго нелинеарно, математички модел је приказан системом две спрегнуте нелинеарне диференцијалне једначине са периодичном побудом. У резонантном режиму решење система се претпостави у облику специјалне Атеб (инверзне Бета) функције. На основу решења једначина одређује се област фреквенција у којима је могућа абсорбуја вибрација у функцији од степена нелинеарности тј. еластичног својства материје. Да би се потврдили теоретски добијени резултати вршена су мерења. Одштампан је основни материал на 3D штампачу у виду саћа (основна маса) у коју су постављене произвољно размештене куглице обмотане силиконом и гумом (динамички абсорбер). Експериментални резултати се у великој мери слажу са теоријски добијеним. Показано је да еластични метаматеријал обезбеђује заустављање акустичких таласа у одређеној области фреквенција. Отуда се ови материјални могу применити за редукцију буке.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 28. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Анђелка Ковачевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О МИЛАНКОВИЋЕВОМ ДОПРИНОСУ МАТЕМАТИЗАЦИЈИ АСТРОНОМСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДУГОВРЕМЕНИХ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ЗЕМЉИ

Апстракт: Милутин Миланковић је био међу првима који је уочио важну улогу периодичних промена параметара везаних за Земљину путању на промене климе на њој (Миланковић, 1941). Полазећи од орбиталних података, он је израчунао временске серије инсолације као функције географске ширине и годишњег доба и при томе први проценио енергетски баланс на нашој планети и из њега извео очекиване промене у температури. Ово његово истраживање је познато као Миланковићева теорија климе на Земљи. Овде ће бити дат општи преглед главних елемента Миланковићеве теорије и његовог доприноса разумевању астрономске контроле климатских процеса на нашој планети.

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА IT СИСТЕМЕ У КОМПАНИЈИ JAFFA

Место рада: Београд

Обавезе и одговорности:
•  Анализира и припрема податке за учитавање у  IT системе и системе извештавања
•  Дефинише структуру и изглед извештаја
•  Израђује ad hoc анализе и оперативне извештаје
•  Учествује у креирању техничких спецификација
•  Пружа подршку кључним и крајњим корисницима
Услови:
•  Висока стручна спрема (пожељно ЕТФ, ФОН, ПМФ информатичког усмерења)
•  Напредни ниво познавања база података и SQL/T-SQL jezika
•  Пожељно познавање алата за извештавање (Reporting service)
•  Пожељно познавање  BI алата и техника
•  Пожељно познавање scripting језика
•  Напредни ниво знања Microsoft Office
•  Знање енглеског језика

Заинтересовани кандидати могу послати свој CV на адресу andjela.vukovic@jaffa.rs najkasnije do 28.05.2019. најкасније до 28.05.2019.

Биће контактирани кандидати који уђу у ужи избор.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 23. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милош Миловановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ВРЕМЕНСКИ КОНТИНУУМ БРАУВЕРА

Апстракт: Намера нам је да заснујемо конитинуум ослањајући се на физику комплексних система. У том циљу, обраћамо се интуиционистичкој математици Браувера, што подразумева процесуалну дефиницију реалног броја који се односи на проблем мерења. Показујемо да је Брауверов континуум категорички скелет комплексних система чије је дефиниционо својство постојање временског оператора. Он дејствује у простору континуалних сигнала представљајући мултирезолуциону хијерархију коју успоставља процес мерења. Скривени Марковљев модел, који сажима статистичке особености ове хијерархије, применљив је на широк опсег сигнала и потврђен експериментално. Овим је наговештен нови метод који се већ показао веома корисним у примењеној математици.

Одељење за математику, 24. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 24. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Бојан Башић, ДМИ Нови Сад

Наслов и апстракт предавања биће накнадно објављени

Семинар из астрономије и астрофизике, 21. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. маја 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Никола Веселиновић, Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику, Институт за физику, Београд

Наслов предавања: УТИЦАЈ СУНЦА НА ГАЛАКТИЧКО КОСМИЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Апстракт: Већ више од пола века познато је да активност Сунца утиче на флукс космичког зрачења које меримо на Земљи. Активност Сунца се рефлектује кроз соларни ветар и хелиосферу која утиче на транспорт честица космичког зрачења у зависности од њихове енергије. У оквиру посматрања космичког зрачења уочавају се периодичне и апериодичне промене флукса изазване овим утицајем. Један од најзначајнијих апериодичних феномена је и смањивање флукса космичког зрачења за неколико процената које траје неколико дана. Овај фрномен се назива Форбусевим смањењем. Одавно је познато да је тај феномен повезан са ирегуларностима у хелиосфери које су последица виолентних процеса на Сунцу који могу довести и до сметњи које утичу на цивилизацију. Предмет овог истраживања је анализа корелација између параметара Форбусевог смањења и параметара соларног ветра и хелиосфере, засновано на подацима прибављеним нашим подземним муонским детектором, другим детекторима на површини планете и сателита. Ово истраживање представља корисну надоградњу већ постојећих система у свету ка већим енергијама космичког зрачења што је од значаја за истраживање домета утицаја Сунца на галактичко космичко зрачење, као и карактеризацију екстремних догађаја на Сунцу попут пертурберанци али и прецизније одређивање градијента и анизотропије космичког зрачења.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Александар Петровић, редовни професор на докторским студијама „Историја и филозофија природних наука и технологије“ Универзитета у Београду

Наслов предавања: МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ – ОД НОМОКАНОНА ДО КАНОНА ОСУНЧАВАЊА

Апстракт: Номоканон Светог Саве је настао пре тачно 800 година. Он је поставио однос цркве и државе као теорију симфоније. На томе данас почива српска култура. Пре 80 година је Албрехт Пенк Миланковићеву теорију осунчавања назвао каноном. Он је симфонија небеске механике и геолошке динамике. На том повезивању данас почива космичка климатологија, јер канон осунчавања обухвата сва небеска тела са чврстом кором у Сунчевом систему и изван њега. У складу два канона се појављује етика без које је знање лишено смисла сведено на технологију.

Outfit7 Game Jam summer workshop in Ljubljana

Outfit7, the company behind the hit mobile games such as My Talking Tom, is organising a summer workshop for young talents that wish to work in the mobile games industry. Talent Camp will be a 4 day workshop where they will develop a working mobile game with the help of expert mentors with years of experience in mobile games industry.

The workshop will be held from July 4th to July 7th in our offices in Ljubljana. The deadline for applications is June 10th.

More info and application at: https://outfit7.com/talent-camp/.

Пракса у Народној банци Србије

nbsНародна банка Србије позива студенте треће, четврте и пете године академских студија на летњу праксу која ће се обавити од 1. јула до 30.августа 2019. године. Услови за пријаву су да је студент држављанин Републике Србије, да има просек не мањи од 8, као и да, ако је апсолвент, у статусу апсолвента није дуже од годину дана. Пријаве за летњу праксу треба слати на адресу: letnja.praksa@nbs.rs или поштом на адресу:
Народна банка Србије,
Краља Петра 12,
Београд,
са назнаком „За летњу праксу“. Рок за пријављивање је 30. мај 2019. године. Уз пријаву треба доставити биографију и мотивационо писмо, уверење или потрврду о статусу (година студија и просечна оцена) не старије од месец дана, као и уверење о држављанству. Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближе информације могу се наћи на овој локацији.

ОНЛАЈН КУРС ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ СТУДЕНАТА

Који су моји квалитети? Како видим своју каријеру? Које опције ми стоје на располагању? Како се постављају каријерни циљеви? Како и где могу да тражим посао? Како да се успешно представим послодавцу?

Ако су ово нека од питања која постављате себи, одговор можете добити на онлајн курсу „Вештине управљања каријером“ који је отворен за све заинтересоване студенте факултета Универзитета у Београду.

Почетак курса је планиран за прву недељу јуна, а пријава је могућа до краја друге недеље од почетка курса на страници: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.

Курс траје пет недеља и осмишљен је тако да студенти могу да му приступају када и где њима одговара.

Састоји се од различитих вежби, видео и аудио материјала, задатака, ресурса за читање, који заједно чине јединствени пакет чији је основни циљ да студенте оспособи за управљање каријером, припреми за укључивање у тржиште рада и пружи подршку у преузимању активне улоге у будућем каријерном развоју.

Курс је конципирао тим Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, и успешно се реализује у „живој“ и онлајн форми од 2015. године