Месечне архиве: фебруар 2019

Одељење за математику, 1. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 1. марта 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Hakan Hedenmalm, Royal Institute of Technology, Stockholm

Наслов предавања: PLANAR ORTHOGONAL POLYNOMIALS AND RELATED DETERMINANTAL PROCESSES: RANDOM NORMAL MATRICES AND ARITHMETIC JELLIUM

Апстракт: We obtain a new asymptotic expansion of planar orthogonal polynomials with respect to exponentially varying weights. This goes beyond classical contributions by Carleman and Suetin. We apply the results to get the spectral boundary behavior of the eigenvalues of random normal matrices. We also introduce a new process: arithmetic jellium.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. фебруара 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Иван Димитријевић, Математички факултет

Наслов предавања: КОСМОЛОШКА РЕШЕЊА И КОСМОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ У НЕЛОКАЛНОЈ МОДИФИКАЦИЈИ ГРАВИТАЦИЈЕ

Апстракт: Нелокална модификација гравитације је она модификација која садржи бесконачно много просторно-временских извода. Обично се узима у облику степеног реда по Даламберовом оператору ☐ или његовом инверзу. На овом предавању се разматра нелокална модификација са додатним чланом у облику P(R)F(☐)Q(R), где су P и Q диференцијабилне функције скаларне кривине R и F аналитичка функција Даламберовог оператора.

Одељење за механику, 27. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. фебруара 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИМЕР ИНТЕГРАБИЛНОГ ЧАПЛИГИНОВОГ НЕХОЛОНОМНОГ СИСТЕМА СА ИНВАРИЈАНТНОМ МЕРОМ АЛИ БЕЗ ЧАПЛИГИНОВОГ МНОЖИОЦА

Апстракт: Разматра се нехоломни задатак кретања динамички несиметричне лопте по фиксној сфери. Предавање ће бити одржано поводом 150 година од рођења великог руског математичара и механичара С.А.Чаплигина .

Семинар за рачунарство и примењену математику, 26. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. фебруара 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Катица Р. (Стевановић) Хедрих, Department of Mechanics, Mathematical Institute of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia

Наслов предавања: FRACTIONAL TYPE MODES OF THE VIBRATIONS OF DISCRETE CONTINUUM HYBRID SYSTEMS CONTAINING MULTI-DEFORMABLE BODIES

Апстракт: In this lecture, on the basis of the series of the author’s previous published results of the analytical dynamics and vibrations of the fractional type discrete, as well as discrete continuum hybrid systems, an analysis about independent fractional type modes of free and forced vibrations of the hybrid systems of fractional type with multi-deformable bodies is performed. A hybrid discrete continuum system of fractional type with multi-deformable bodies consists of ideal elastic bodies (belts, beams, membranes, plates) with same boundary conditions, coupled by standard light fractional type discrete continuum layers in transversal direction permitting the system transversal vibrations. Independent fractional type modes appear in each of eigen time function of each of the eigen amplitude modes in regimes of the free, as well as in regimes of the forced transversal vibrations of discrete continuous system. Number of the independent fractional type modes in each of the eigen time function of each of the eigen amplitude modes is equal to number of the coupled deformable bodies in hybrid fractional type system. Main new result presented in this paper is description of the forced fractional order vibration with corresponding analytical approximate solution for forced vibrations expressed by integral of the convolution and using Laplace transformation. Use this result, independent fractional order modes of each of the eigen time functions in each of the eigen amplitude function form the set of infinite number of eigen amplitude functions, are defined with two characteristic numbers and corresponding number of external excitation forced frequencies.

КГТА семинар, 26. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. фебруара 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ХИПЕРГРАФОВИ У ДИСКРЕТНОЈ ГЕОМЕТРИЈИ И КОМБИНАТОРИЦИ-2.део

Апстракт: У припреми је сарадња са колегама из Будимпеште чија је тема наслов предавања. Предавање је прегледног карактера и покрива неке од примена хиперграфова у комбинаторној топологији, комбинаторици, теорији конвексних политопа, линеарном програмирању. Поред осталог биће речи и о теоремама Кенига, Егерварија, Канторовича, Ловаса, и др.

Кључне речи у предавању су: хиперграфови, симплицијални комплекси, коначне пројективне равни, минималне триангулације многострукости, политопи, L-P дуалност, итд.

Наставник математике и информатике у ОШ „Ђуро Стругар“

Потребан мастер математике или информатике за послове наставника математике и информатике у ОШ „Ђуро Стругар“ у Београду, са пуном нормом на дужи временски период. Радно место је отворено од 1. марта. Заинтересовани кандидати могу контактирати директно директора школе: Александру Лончар, 0641155655.

Конференција CODEstantine у Нишу у организацији NoLimitHub-а

NoLimitHub по четврти пут организује конференцију CODEstantine која ће бити одржана 22. и 23. марта 2019.у хотелу „Tami Residence“ у Нишу. Конференција има за циљ упознавање учесника са технолошким трендовима, као и повезивање људи који се баве програмирањем и сродним областима. Конференција окупља ИТ стручњаке, предузетнике и ентузијасте.

CODEstantine конференција је највећа конференција у јужној Србији намењена искусним програмерима, будућим програмерима, као и студентима програмирања. Учесници ће добити прилику да унапреде своје вештине, упознају се са најновијим технолошким трендовима, као и да успоставе контакте са искусним програмерима и представницима водећих IT компанија. У претходна три издања, конференција је успела да окупи више од 500 учесника и преко 30 излагача.

Позивамо све заинтересоване студенте, наставнике и сараднике да се пријаве за учешће на овој конференцији. Више информације о конференцији (и пријава) на следећем линку: https://codestantine.com/.

Број места је ограничен. За студенте Mатематичког факултета организатори су обезбедили три бесплатне карте. Студенти који су заинтересовани за учешће на овој конференцији и желе да преузму ове бесплатне карте треба да се што пре (а најкасније до 20.2.2019.) пријаве путем анкете.

Након селекције, студенти којима су додељене бесплатне карте биће контактирани ради даље процедуре. Студенти који желе да учествују у раду конференције, а не добију бесплатне карте, моћи ће да се регуларно пријаве на сајту конференције и обезбеде себи карте по приступачним ценама.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. фебруара 2019. у сали 2 Математичког института (Кнез Михаилова 26, I спрат) са почетком у 14:15.

Предавач: проф. др Божидар Раденковић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ – 33 ГОДИНЕ ПОСЛЕ (Римејк првог предавања из предмета Рачунарске мреже на Универзитету у Београду)

Апстракт: Предавање се одржава поводом облежавања 33 године од прве наставе на предмету Рачунарске мреже, које је одржано на специјалистичким студијама Факултета организационих наука у Београду, у летњем семестру 1985/86 године. То је била прва официјална настава за овај предмет на Универзитету у Београду. Током припреме наставе и научно-истраживачког рада који је уследио, реализована је 1987. године прва TCP/IP рачунарска мрежа Факултета организационих наука, а 1991. године је реализована прва Интернет веза између академских институција у Србији, Факултета организационих наука и Електротехничког факултета у Београду. Стечено искуство било је основа за израду пројекта Академске мреже Србије 1992. године и мреже пословно-технолошких информација Републике Србије (co.yu домен). Инфраструктура за научноистраживачки рад на Факултету организационих наука се од 1991. до 2007. године користила за администрацију тадашњег .yu домена. Први DNS сервер .yu интернет домена био је лоциран на Факултету организационих наука. Из петнаестогодишењег научно-истраживачког искуства у овој области проистекле су последипломске специјалистичке и магистарске студије за електронско пословање на ФОН-у које су почеле са радом 2001. године. Значајну подршку при дефинисању наставних планова и програма и научноистражавачког рада у овој области дали су професори Факултета организационих наука проф. др Павле Пејовић, проф. др Бранислав Лазаревић и проф. др Видојко Ћирић, којима је ово предавање и посвећено.

Предавање ће се одржати на основу оригиналних слајдова са првог предавања одржаног 1986. године.

КГТА семинар, 12. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. фебруара 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Јелена Ивановић

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОСТОГ ПЕРМУТОАСОЦИЕДРА ПОМОЋУ СУМА МИНКОВСКОГ

Апстракт: На једном од претходних предавања на Семинару, представљена је фамилија простих политопа PA(n), који су својеврсни хибрид пермутоедара и асоциедара. Том приликом је дата њихова геометријска реализација системом неједнакости које представљају полупросторе у R^{n+1}. Како се ови објекти природно појављују у теореми кохеренције у симетричним моноидалним категоријама, овом приликом ће бити приказана потпуно нова алтернативна конструкција фамилије која користи суме Минковског. Наиме, увешће се нова фамилија добијена сумирањем специфичних политопа за коју ће се показати да је комбинаторно еквивалентна PA(n) (нормално еквивалентна). Посебан значај ове геометријске реализације је дефинисање алгоритма за конструкцију и других фамилија простих политопа који су такође генерализације нестоедара, тј. настају транкирањем страна пермутоедра.

NCR is hiring 12 Business Ops Analysts

NCR Corporation, a Fortune 500 company, is looking for 12 open Business Operations Analyst positions in Belgrade, Serbia. The ideal candidate must have excellent analytical/logical skills, speak fluent English and be a hard-working person.

Basic Qualifications:
• Able to learn at a rapid pace, desire to go the extra-mile consistently
• Bachelor’s Degree (Mathematics, Physics or similar)
• Being able to analyze the data is crucial
• Knowledge of any of the following tools: Microsoft Office (advanced), SAP Business Objects, Tableau Desktop/Tableau Server, Python and/or any other programming language – is a big plus, but not mandatory.

We offer a full-time job with great working conditions and an excellent opportunity for self-development. You can apply here by February 22nd.

Nutanix стипендије за студенткиње

Nutanix  поклања школарине младим женама из Србије које желе да се баве информационим технологијама.

Прошло је тачно 50 година откако је Маргарет Хамилтон написала софтвер за управљање Аполо модулом који је слетео на месец. Маргарет је тада и осмислила термин “софтверско инжењерство” као засебну дисциплину која се касније проширила у целом свету.

Иако је цео концепт потекао од једне жене, 50 година касније, и даље је несразмерна мањина жена у овом послу. Nutanix ❤️ Heart је наш пројекат који покушава да ово промени.

Поклонићемо до десет школарина студенткињама из УСА, Србије, Индије и Енглеске које поседују истинску страст према коришћењу технологије за креирање ствари који чине овај свет бољим.

Детаљи у вези критеријума и рокова за пријаву могу се видети на овој страни.

Летња школа машинског учења у Петници

Microsoft развојни центар у Србији и Истраживачка станица Петница организују пету летњу школу машинског учења „Petnica Summer Institute of Machine Learning“ (PSI:ML), која ће се одржати од 3. до 13. августа 2019. године, у Петници.

Ко може да се пријави?
За летњу школу машинског учења могу се пријавити заинтересовани дипломци и студенти основних студија техничких и математичких дисциплина. Охрабрујемо и мотивисане студенте других дисциплина који желе да науче више о машинском учењу, да се пријаве, а познавање математике и програмирања сматраће се предношћу.

Рок за пријаве:
Конкурс је отворен до 28. фебруара 2019. године, а пријава се врши на: http://psiml.petnica.rs/apply.php.

Теме и предавачи:
Предавачи су инжењери Microsoft развојног центра у Србији, професори Универзитета у Београду и други реномирани предавачи из ове области. Неке од тема које ће обухватити овогодишња летња школа су: основе машинског учења, учење без надзора, конволуционе и рекурентне неуронске мреже, учење с подстицајем и друге.

За више информација погледајте страницу: http://psiml.petnica.rs.

ЦзРК пита студенте: Шта вам је потребно за успешно сналажење на тржишту рада?

Универзитетски центар за развој каријере организује истраживање које треба да одговори на питање: Шта је студентима потребно за успешно сналажење на тржишту рада?

Сви студенти позивају се да попуне УПИТНИК и при томе искажу своје мишљење и потребе у вези са сналажењем на тржишту рада, истакну проблеме, предложе решења. Рок за попуњавање је 17.фебруар 2019. у поноћ.

С обзиром на то да се ситуација на тржишту рада константно и брзо мења, Центар се труди да системским приступом прати те промене и делује у складу са њима.

На основу резултата истраживања, биће усавршени стари и конципирани нови ЦзРК програми за унапређење запошљивости. Извештај о резултатима биће објављен на сајту Центра 1.априла 2019.

Јутарње ИКТ новости у организацији Друштва за информатику Србије

Друштво за информатику Србије позива Вас у четвртак 7 фебруара 2019. у 9.00 на скуп ЈУТАРЊЕ ИКТ НОВОСТИ.

Саопштења:
– 9.00-9.30 „Развој и тестирање савремених софтверских система“
Др Дражен Драшковић, Електротехнички факултет у Београду

– 9.30-10.00 “Програмирање у основним школама уз подршку Фондације Петља“
Катарина Анђелковић, координаторка програмских активности у „Петљи“

Скуп се одржава у Привредној комори Србије,
Београд, Ресавска 15, сала 2

Семинар из астрономије и астрофизике, 5. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. фебруара 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Јован Скуљан, Агенција за одбрамбену технологију, Одбрамбене снаге Новог Зеланда, Окланд, Нови Зеланд

Наслов предавања: САТЕЛИТИ ЈУЖНОГ НЕБА (ПОСМАТРАЊЕ ЗЕМЉИНИХ ВЕШТАЧКИХ САТЕЛИТА СА НОВОГ ЗЕЛАНДА)

Апстракт: У овом предавању биће приказани неки резултати посматрања Земљиних вештачких сателита са Новог Зеланда, у оквиру програма прегледа ситуације у свемиру (Space Situational Awareness – SSA), што је релативно нова област истраживања у Агенцији за одбрамбену технологију Новог Зеланда. Агенција ради у оквиру одбрамбених снага и има седиште у Окланду, на Северном острву Новог Зеланда. Развој SSA на Новом Зеланду је започео 2015. године припремама за посматрање планираног уласка у атмосферу сателита ATV-5 (Automated Transfer Vehicle 5), који је лансирала Европска свемирска агенција ESA као једно од њихових возила за снабдевање Међународне свемирске станице. Нови Зеланд је изабран као подесна локација за посматрање, јер је познато да већина сателита при крају своје мисије улазе у атмосферу и сагоревају изнад Јужног океана, свега неколико хиљада километара југоисточно од Новог Зеланда. У протекле четири године, Агенција за одбрамбену технологију је значајно унапредила посматрачку опрему и комјутерске програме за обраду посматрања. Недавно је, недалеко од Окланда, изграђена мања опсерваторија са два телескопа пречника 28 цм који се искључиво користе за праћење сателита, у ниској орбити (Low Earth Orbit – LEO) и у геостационарном појасу (GEO). Посматрања ће од ове године бити прикупљана аутоматизовано, а астрометријску и фотометријску калибрацију ће обављати посебан софтвер звани StarView који је развијен као саставни део овог пројекта.

КГТА семинар, 5. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. фебруара 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Маринко Тимотијевић

Наслов предавања: О КОМБИНАТОРНОЈ СТРУКТУРИ АУТО-ДУАЛНИХ СИМПЛИЦИЈАЛНИХ КОМПЛЕКСА

Апстракт: Симплицијалне комплексе у односу на њихов Александеров дуал класификујемо као под-дуалне, над-дуалне, ауто-дуалне и трансцендентне. На предавању ће бити представљена интересантна веза између под-дуалних и ауто-дуалних симплицијалних комплекса која омогућава нови увид у комбинаторну структуру и класификацију ауто-дуалних симплицијалних комплекса као и конструкцију ауто-дуалних тринагулација тополошких простора. Доказује се да је број под-дуалних комплекса са највише n темена једнак броју ауто-дуалних комплекса са n+1 темена као и особина да је сваки ауто-дуални симплицијално комплекс потпуно одређен линком произвољног темена.

Предавање је базирано на раду:
М. Тимотијевић. Note on combinatorial structure of self-dual simplicialcomplexes, Мат. Весник 71, 104–122, (2019).

Отворена позиција јуниор тест инжењер у компанији Betagy

Betagy је млада компанија, основана од ветерана из области онлине игара. Наш тим има године искуства иза себе и одважан је у стварању иновативне компаније и креирању нових идеја.

Нашем тиму је потребно појачање и у потрази смо за јуниор тест инжењерима. Студенти завршних година и дипломцима техничких факултета, који желе да се развијају у области квалитета и тестирања софтвера и раде у тиму који ће водити и менторисати искусни тест инжењери могу послати биографију на адресу: jobs.serbia@betagy.com.