Месечне архиве: децембар 2018

Отворена позиција Junior Business Analyst у компанији SKS365

SKS365 Group је мулти-лиценцирана интернационална компанија у индустрији спортског клађења. Наш бренд planetwin365 је један од најбрже растућих портала за спортско клађење и казино портала, а SKS365 Група је позната као водећа компанија у индустрији клађења и gaming-а.

Тренутно имамо отворену позицију Junior Business Analyst у нашој канцеларији на Новом Београду.

Примарни циљ ове позиције је анализа резултата, идентификовање трендова и препорука акција које могу допринети компетитивности компаније на gaming тржишту кроз припрему модела, компаративних анализа, процену пословних потреба и захтева, као и интерпретацију података ради доношења стратешких одлука.

Више о компанији, отвореној позицији и начину пријаве можете пронаћи на овом линку.

ARGO семинар, 27. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 27. децембра 2018. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15.

Предавач: Петар Вукмировић, Универзитет у Амстердаму.

Наслов предавања: ПРОШИРИВАЊЕ ДОКАЗИВАЧА ЛОГИКЕ ПРВОГ РЕДА НА ЛОГИКУ ВИШЕГ РЕДА

Апстракт: Деценије рада су уложене у развијање ефикасних рачуна, структура података, алгоритама и хеуристика за аутоматске доказиваче за логику првог реда. Доказивачи за логике вишег реда заостају у погледу ефикасности. Рад који представљам приказује имплементацију доказивача за логику вишег реда базираног на врло напредом суперпозиционом доказивачу Е. Овај ред објашњава један начин на који се прилагођавају структуре података, алгоритми и хеуристике како би се подржала логика вишег реда без ламбда израза, формализам који подржава парцијалну апликацију и примењене променљиве. Наш приступ показује две битне предности у односу на развој доказивача за логику вишег реда испочетка: задржавамо високе перформансе доказивача за логику првог реда и успевамо да решимо и до 15% више проблема у односу на традиционални приступе засноване на превођењу у логику првог реда. Логика вишег реда без ламбда израза представља први корак ка проширењима на друге логике вишег реда.

Детаљније информације се могу пронаћи на:
http://argo.matf.bg.ac.rs/?content=seminar_sr_lat
http://computing.matf.bg.ac.rs

Семинар за механику, 26. децембар 2018.

Ове године Семинар за механику (Математички методи механике) обележава 25 година рада. Поводом јубилеја, Семинар организује три предавања у среду, 26. децембра у сали 301ф Математичког института САНУ по следећем радпореду.

Среда, 26. децембар са почетком у 14:15

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ, Универзитет у Тексасу

Наслов предавања: ТРОУГАОНЕ ШЛЕЗИНГЕРОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ, СУПЕРЕЛИПТИЧКЕ КРИВЕ И РАЦИОНАЛНА РЕШЕЊА ПЕНЛЕВЕОВИХ VI ЈЕДНАЧИНА

Среда, 26. децембар са почетком у 16:15 (заједнички састанак са Одељењем за математику, у сарадњи са Српском академијом нелинеарних наука)

Предавач: Миливој Белић, Уневерзитет у Катару

Наслов предавања: TALBOT CARPETS BY ROGUE WAVES

Апстракт: Rogue waves are giant nonlinear waves that randomly appear and disappear in oceans and optics. Talbot carpets are ordered recurrent images of linear light and plasma waves. We demonstrate how to produce Talbot carpets by rogue waves.

Среда, 26. децембар са почетком у 18ч (заједнички састанак са Одељењем за математику)

Предавач: Милена Радновић, Математички институт САНУ, Универзитет у Сиднеју

Наслов предавања: О АСИМПТОТИЦИ РЕШЕЊА ПЕНЛЕВЕОВИХ ЈЕДНАЧИНА

Апстракт: У овом предавању ћемо изложити конструкцију и геометријски опис простора почетних вредности за Пенлевеове једначине. Затим ћемо приказати резултате о асимптотском понашању Пенлевеових трансцендената у том простору, када независна променљива тежи бесконачности. Резултати су добијени у заједничком истраживању са Налини Јоши.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: проф.др Зоран Шеварац, Факултет организационих наука-Универзитет у Београду

Наслов предавања: APACHE NETBEANS

Апстракт: Apache NetBeans је једно од три најзначајнија развојна окружења за програмски језик Јава од посебног значаја за едукативну примену, и једино развојно окружење на свету којим у потпуности управља заједница. На предавању ће бити речи о настанку овог пројекта на Универзитету у Прагу, пут кроз компаније Sun и Oracle до актуелног преласка у Apache фондацију на отворени (open source) модел развоја. У предавању ће посебно бити приказано како студенти и наставници Универзитета у Београду доприносе овом пројекту. Биће приказани реализовани пројекти и постигнути резултати, и приказани планови за будући развој.

Семинар из астрономије и астрофизике, 25. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. децембра 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Проф. др Мишко М. Милановић, Географски факултет-Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА ОПТИМАЛНОГ КОЛИчНИКА ВЕГЕТАЦИОНОГ ИНДЕКСА (NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX – NDVI) У АНАЛИЗИ ВЕГЕТАЦИЈЕ

Апстракт: Вегетациони индекси у даљинској детекцији, нормализују спољашње ефекте који директно утичу на квалитет сателитских снимака (најчешће се мисли на Сунчево зрачење), затим повећавају осетљивост на вегетационе биофизичке параметре, нормализују унутрашње ефекте, као што су топографија, варијације топографије, варијације позадине лишћа и на крају, приказују разлике у жбунастој и дрвенастој вегетацији, односно, високом и ниском растињу. За попис вегетације и добијање снимака вегетационог покривача, биће представљен оптимални количник вегетационог индекса (NDVI). После дефинисања врсте вегетационог индекса који ће се користити у раду, приступило се одређивању снимака потребних за анализу. Снимци који се користе за добијање оптималног количника вегетационог индекса су: снимак добијен са црвеног канала (видљиви део спектра, Red – 0,6 микрометара – 0,7 микрометара) и снимак добијен са блиског инфрацрвеног канала (NIR – 0,7 микрометара – 1,5 микрометара). Ови канали су најпогоднији, јер вегетација има висок степен рефлексије светлости, али слаб степен рефлексије блиског инфрацрвеног спектра и уопште црвеног, тако да ће се јасно издвајати (оцртавати) површине под вегетацијом. Доступни снимци за рад су са сателита LANDSAT 8, просторне резолуције 30м (бесплатно се могу преузети са сајта www.usgs.gov). У наменском GIS софтверу за обраду сателитских снимака, Idrisi (Географски факултет у Београду поседује лиценцу), приступило се добијању резултата. У модулу поменутог софтвера који се односи на процењивање сателитских снимака, Image Calculator, урађена је корекција снимака (канали: Red и NIR): NDVI = (NIR-Red)/(NIR + Red).

Годишњи сусрет Семинара за топологију конфигурационих простора, 24-27. децембар 2018.

Други годишњи сусрет Семинара за топологију конфигурационих простора биће одржан 24-27. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ.

Распоред предавања

Апстракти предавања

Након затварања Годишњег сусрета, у уторак 25.12, организатори позивају на заједнички новогодишњи коктел Археолошког и Математичког института САНУ.

Запослење у компанији Levi9 у Београду

levi9Levi9 тражи мотивисане дипломце или студенте завршних година који су спремни да уче и да се придруже њиховој канцеларији у Београду.

Шта можете да очекујете?
-Запослење у току кога ћете добити прилику да похађате интерни курс који организује Levi9 а који ће обухватити курсеве мануелног и аутоматског тестирања, Веб тестирања, тестирања мобилних апликација, тестирања API-ја и Веб сервиса.
-У току и након курса имаћете прилику да радите на различитим пројектима и додатно се усавршавате кроз рад у тиму и са искуснијим колегама.

Сви заинтересовани могу да се пријаве на оглас  до 15.01.2019.

Студентски семинар, 21. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Коста Грујчић, Математички факултет-Универзитет у Београду

Наслов предавања: ДЕТЕКЦИЈА ОБЈЕКАТА: SLAM-овозећи аутомобили

Апстракт: Примена машинског учења у једном од најстаријих проблема рачунарске визије. Показаћемо како се SLAM проблем може решити Калмановим филтерима и како се на то може додати интелигенција у виду детекције објеката. За то ћемо користити актуелни YOLO алгоритам који ради у реалном времену. Циљ предавања је конструкција највишег нивоа апстракције самовозећих агената.

Одељење за математику, 18. и 21. децембар 2018.

Ванредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15:30.

Предавач: Erika Berenice Roldan Roa, The Ohio State University

Наслов предавања: EVOLUTION OF THE HOMOLOGY AND RELATED GEOMETRIC PROPERTIES OF THE EDEN GROWTH MODEL

Апстракт: In this talk, we study the persistent homology and related geometric properties of the evolution in time of a discrete-time stochastic process defined on the 2-dimensional regular square lattice. This process corresponds to a cell growth model called the Eden Growth Model (EGM). It can be described as follows: start with the cell square of the 2-dimensional regular square lattice of the plane that contains the origin; then make the cell structure grow by adding one cell at each time uniformly random to the perimeter. We give a characterization of the possible change in the rank of the first homology group of this process (the „number of holes“). Based on this result we have designed and implemented a new algorithm that computes the persistent homology associated to this stochastic process and that also keeps track of geometric features related to the homology. Also, we present obtained results of computational experiments performed with this algorithm, and we establish conjectures about the asymptotic behavior of the homology and other related geometric random variables. The EGM can be seen as a First Passage Percolation model after a proper time-scaling. This is the first time that tools and techniques from stochastic topology and topological data analysis are used to measure the evolution of the topology of the EGM and in general in FPP models.

Редовни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15, као заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за механику.

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ, Универзитет у Тексасу

Наслов предавања: БИЛИЈАРИ УНУТАР КВАДРИКА И ЕКСТРЕМАЛНИ ПОЛИНОМИ

Апстракт: Представићемо нови спој две класичне теорије, о интеграбилним билијарима у d-димензионом еуклидском простору и о екстремалним полиномима на d-реалних интервала. Већ у раванском случају добијају се нови резултати о каустикама Понселеових полигона и њиховим везама са Золотарјовљевим и Ахиезеровим полиномима. Открива се такође и веза са дискриминантно-сепарабилним полиномима, које је предавач увео пре више година, разматрајући интеграцију чигре Коваљевске и двозначне Бухштабер-Новиковљеве групе. У произвољној димензији даје се потпуна класификација периодичких трајекторија, која се заснива на недавно добијеним комбинаторно-аритметичким својствима ротационих бројева. Приказани резултати су део заједничког рада са Миленом Радновић.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 18. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милан Меркле и Милица Богићевић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београда

Наслов предавања: СТАТИСТИСТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ ДУБИНЕ, JOHN W. TUKEY И АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ПОДАТАКА

Апстракт: John W. Tukey (1915-2000) био је у својој каријери математичар-теоретичар, статистичар и аналитичар података. У чланку „The Future of Data Analysis“ (The Annals of Mathematical Statistics, 1962) на 67 страница написао је манифест онога што се данас зове наука о подацима, и сматра се зачетником те науке. Tukey је 1974. године предложио идеју о рангирању вишедимензионалних података у смислу дубине у односу на скуп података. Најдубља тачка је генерализација медијане. До данас су пронађене бројне функције које на разне начине одражавају дубину, али је Tukey-ова дубина највише истраживана и примењивана у робусним естиматорима. Основни проблем у применама Tukey-ове дубине је немогућност израчунавања медијане и дубине тачке у скуповима података високе димензионалности преко постојећих алгоритмима због високе комплексности која расте експоненцијално са димензијом. На предавању ће се у главним цртама представити нови апроксимативни алгоритам за израчунавање Tukey-ове медијане заснован на другачијем приступу од досадашњих, са линеарном комплексношћу, са примерима примене на симулираним и стварним подацима. Алгоритам је примењен у једном проблему категоризације са акустичким подацима и показао је веома добре резултате.

Област статистичке дубине је мултидисциплинарна област која је сада у успону, али још има малих и великих проблема које тек треба решити, и којима се може прићи са гледишта конвексне анализе и геометрије, статистике, као и са гледишта рачунарства. Ова тема може бити интересантна за студенте докторских студија који траже своју област, а вољни су да науче нешто ново што нису слушали на основним студијама.

Студентски семинар, 14. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 14. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Erika Roldan Roa, The Ohaio State University, USA & CIMAT, Mexico

Наслов предавања: THE MUTANDO OF INSANITY

Апстракт: Puzzles based on colored cubes and other colored geometrical figures have a long history in the recreational mathematical literature. One of the most commercially famous of these puzzles is the Instant Insanity that consists of four cubes. Their faces are colored with four different colors in such a way that each color is present in each one of the four cubes. To solve the puzzle, one needs to stack the cubes in a tower in such a way that each one of the colors appears exactly once in the four long faces of the tower.

In this talk we are going to study the combinatorial richness of a mathematical model of this puzzle by analyzing all possible ways of coloring the cubes to form a puzzle analogous to the Instant Insanity and by finding all the solutions (if any) for each one of these puzzles. We have done this analysis for n cubes and n colors for n=4, 5, 6. This combinatorial analysis allowed us to design the Mutando of Insanity, a puzzle that we presented at Gathering for Gardner 12 (G4G12).

Гостујуће предавање: Од модела до извештаја

comtradeБојана Гњато и Соња Јовановић из Data Warehouse тима компаније Comtrade одржаће гостујуће предавање на предметима „Релационе базе података“ и „Увод у релационе базе података“, под насловом „Од модела до извештаја“. Предавање ће бити одржано у уторак 11. 12. од 18 часова у сали 718.

Позивају се сви заинтересовани студенти да присуствују овом занимљивом предавању.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 13. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 13.децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Владица Андрејић, Математички факултет – Универзитет у Београду

Наслов предавања: ОСНОВЕ ПСЕУДО-РИМАНОВЕ ГЕОМЕТРИЈЕ

Апстракт: Посматраћемо недефинитни скаларни производ, дефиницију и основна тврђења. Размотрићемо понашање изотропних вектора и скроз изотропних простора. Видећемо како можемо направити неке псеудо-Риманове многострукости, као и под којим условима глатка многострукост дозвољава недефинитну метрику.

Семинар за механику, 12. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 12. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Теодор Врећица, Универзитет у Тел Авиву

Наслов предавања: НЕЛИНЕАРНЕ И ЛИНЕАРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРСКИХ ТАЛАСА

Апстракт: У ппредавању ће укратко бити представљене основне особине морских таласа, са посебним освртом на особине у плиткој води. Главни фокус истраживања је детерминистичко и стохастичко моделовање нелинеарних интеракција у приобалним областима. Карактеристике дугих таласа (infragravity waves), као и познате и нове методе генерисања биће такође представљене. Класични приступ за обраду слика површине свих типова се заснива на Фуријеовој анализи. Нови приступ је заснован на таласићима (wavelet analysis), а његова примена за одређивање дубине воде има већу прецизност у нехомогеним условима. Коначно, резултати текућих истраживања ће такође бити представљени. Они укључују нови тип Бусинесковог модела и трансформацију дугих таласа на континенталној плочи.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 11. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милан Радојичић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ ЗА ОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ ЗАСНОВАН НА ИНТЕГРАЦИЈИ ИВАНОВИЋЕВОГ ОДСТОЈАЊА И АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА

Апстракт: Предмет истраживања је развој методолошког оквира за унапређење анализе обавијања података (Data Envelopement Analysis -DEA) коришћењем Ивановићевог одстојања (I-одстојање) са реузорковањем, у циљу генерисања граница за виртуелне тежине у GAR ДЕА моделу (Global Assurance Region – GAR). ДЕА је најчешће коришћена метода за процену релативне ефикасности комплексних ентитета који користе разнородне улазе да би произвели разнородне излазе. Новим моделом се унапређује недостатак који се јавља код класичних модела за ограничавање тежина у DEA, где се границе за тежине добијају субјективном проценом од стране експерата. Употребом I-одстојања добија се процена значајности, која је вођена подацима, за сваки од показатеља који учествује у процени релативне ефикасности. Предложени модел је показао конзистентност и применљивост на профитно и непрофитно оријентисаним системима.

Семинар из астрономије и астрофизике, 11. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. децембра 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Иван Милић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ИНТЕРПРЕТАЦИЈА СПЕКТРОПОЛАМЕТРИЈСКИХ ПОСМАТРАЊА СУНЧЕВЕ АТМОСФЕРЕ

Апстракт: Светлост коју примамо са Сунца пролази кроз Сунчеву атмосферу где процеси апсорпције, емисије и расејања утичу на спектар и поларизацију зрачења. Ови процеси зависе од термодинамичких и магнетних особина плазме, па анализа спектра омогућава дијагностику температуре, магнетног поља и поља брзине у атмосфери Сунца. У овом предавању биће речи о Земановом ефекту и његовом утицају на поларизацију у спектралним линијама. Прецизније, фокус ће бити на спектралним линијама које су формиране у не-LTR апроксимацији. Ове линије су углавном осетљиве на физичке услове у вишим слојевима Сунчеве атмосфере (виша фотосфера и хромосфера). Управо те области су посебно занимљиве због своје динамичности и преноса енергије ка корони. Такође, биће описана спектрополариметријска инверзија, тренутно најдетаљнија метода за анализу посматрања високе просторне и спектралне резолуције. На крају, биће дискутоване могућности савремених метода машинског учења, као што су конволуционе неуронске мреже.

КГТА семинар, 11. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. децембра 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Erika Berenice Roldán Roa, CIMAT, Mexico

Наслов предавања: ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF THE HOMOLOGY OF RANDOM POLYOMINOES

Апстракт: In this talk we study the rate of growth of the expectation of the number of holes (the rank of the first homology group) in a polyomino with uniform and percolation distributions. We prove the existence of linear bounds for the expected number of holes of a polyomino with respect to both the uniform and percolation distributions. Furthermore, we exhibit particular constants for the upper and lower bounds in the uniform distribution case. This results can be extend, using the same techniques, to other polyforms and higher dimensions.

Отворене позиције у компанији NetSeT Global Solutions

NetSeT Global Solutions је домаћа компанија која је регионални лидер у области електронске идентификације грађана, eGovernment-a и специјализованих система за сигурну комуникацију. Наши системи управљају подацима више десетина милиона грађана. У овом домену имамо 18 година искуства и референце у више од 12 земаља (4 континента) као и преко 20 система инсталираних у региону. Од фебруара 2017-те године део смо интернационалне Veridos групе са седиштем у Минхену која је препознала наш квалитет и инвестирала у нашу компанију.

Ширимо тим и тражимо дипломиране колеге или студенте мастер/докторских студија за позиције:
• Software Developer za ентерпрајз системе
• Senior Software Developer za ентерпрајз системе
• Mobile Software Developer
• QA Тест Инжењер

Пријаву послати на: jobs@netsetglobal.rs. За више информација посетите: www.netsetglobal.rs.

Студентски семинар, 7. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. децембар 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Бранко Николић, Универзитет Меквори, Сиднеј, Аустралија

Наслов предавања: УВОД У ТЕОРИЈУ (ОБОГАЋЕНИХ) КАТЕГОРИЈА СА ПРИМЕНОМ НА МЕТРИЧКЕ И УЗРОЧНЕ ПРОСТОРЕ (II део)

Апстракт: У овом предавању укратко ће бити поновљен садржај претходног, а затим ће бити настављено са 2-категоријама и моноидалним категоријама, које поред објеката и стрела, имају и операцију множења. Сама дефиниција категорија може бити преформулисана тако да буде применљива на произвољну моноидалну категорију V. Тако се долази до појма V-обогаћених категорија и њихових примена на генерализоване метричке просторе и просторе узрочности. Концепт модула (такође названи профунктори) између обогаћених категорија омогућавају да се Кошијева комплетност метричких простора изрази у чисто категоријским терминима, и самим тим примени на друге базе (конкретно, просторе узрочности).

Семинар за теорију бројева и аутоморфне форме, 7. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. децембра 2018, у сали 843 Математичког факултета са почетком у 11 часова.

Предавач: Горан Ђанковић, Математички факултет-Унивезитет у Београду

Наслов предавања: КОНАЧНО-ДИМЕНЗИОНАЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРУПЕ GL(2, Q_p) И DIXMIER-ОВА ЛЕМА