Месечне архиве: октобар 2018

Девети симпозијум Математика и примене, 30.11. и 1.12.2018.

IX симпозијум “Математика и примене”, национални скуп са међународним учешћем, одржаће се 30. новембра и 1. децембра 2018. у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду.

Скуп је ове године посвећен обележавању 150 година од рођења Михаила Петровића (6. мај 1868 – 8. јун 1943), великог српског математичара и оснивача српске математичке школе.

Свечано отварање скупа је у петак 30. новембра у свечаној сали Општине Стари град (Македонска 42), док ће се у суботу 1. децембра предавања одржавати у просторијама Математичког факултета, Студентски трг 16/IV.

Са задовољством Вас позивамо да учествујете у раду  IX  Симпозијума „Математика и примене“.

Рок за слање апстраката је 25. новембар 2018.

Deveti simpozijum Matematika i primene

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 1. новембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 1. новембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милан Павловић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КЛАСИЧНА АФИНА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ГЕОМЕТРИЈА БЛАШКЕОВИХ ХИПЕРПОВРШИ

Апстракт: Афина диференцијална геометрија настала је као уопштење за афини простор Rn+1 са стандардном равном повезаношћу. У овом уопштавању највише се развила теорија афиних хиперповрши, а њени најинтересантнији примери су афине сфере. То су хиперповрши, у аналогији са еуклидским случајем, код којих је оператор облика сразмеран са идентичким оператором. У предавању ће бити представљена класична афина диференцијална геометрија Блашкеових хиперповши, изведене фундаменталне једначине, доказане фундаменталне теореме и презентовани неки примери.

Студентски семинар, 2. новембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 2. новембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Филип Јефтић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ГЕЈЛОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Апстракт: Конвексни политопи су вишедимензионална генерализација конвексних многоуглова и полиедара. Гејлова трансформација је једна од основних метода помоћу које идентификујемо стране конвексног политопа. На предавању ће бити изложена лема о Гејловој трансформацији за политоп који је конвексни омотач задатог коначног скупа тачака и аналогна лема за конвексан политоп задат пресеком коначног скупа полупростора. Ова лепа теорија биће илустрована на конкретним и занимљивим примерима политопа.

Семинар за теорију бројева и аутоморфне форме, 2. новембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 2. новембра 2018, у сали 843 Математичког факултета са почетком у 11 часова.

Предавач: Никола Лелас, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КАРЛИЦОВА ЗЕТА ФУНКЦИЈА И КАРЛИЦОВИ МОДУЛИ

Апстракт: На предавању ће бити приказана дефиниција и основне особине Карлицове зета функције, која представља аналог Риманове зета функције у пољу рационалних функција над коначним пољем. Уз саму дефицију поменуте функције биће приказан њој близак појам Карлицовог модула. Карлицови модули су Дринфелдови модули најједноставнијег облика и стога њихова дефиниција представља мотивацију и увод за наредна предавања.

Математички методи механике, 31. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 31. октобра 2018. у библиотеци Математичког института са почетком у 12:15.

Предавач: Филип Јефтић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КАНТОРОВИЧ-РУБИНШТАЈНОВА ТЕОРЕМА ДУАЛНОСТИ

Семинар за рачунарство и примењену математику, 30. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. октобра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: dr Patrik Hrkut, Department of Software Technologies, Faculty of Informatics and Management Science, University of Zilina, Slovakia

Наслов предавања: AN ALGORITHM FOR DETECTING PLAGIARISM IN THE SOURCE CODE

Апстракт: Informatics and programming are currently among the most popular areas of study in higher education. Variety of resources available on the Internet often encourage students to copy content to their own projects and to commit plagiarism. This research focuses on solving the plagiarism problem in computer science teaching. Available tools to detect plagiarism in the source code will be discussed and compared with the algorithm developed at University of Zilina. Detailed design of the system for plagiarism detection will be described. Further, the accuracy and completeness of the developed approach will be discussed as well.

Семинар за историју и филозофију математике, механике и астрономије, 30. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. октобра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Проф. Др Катица Р. (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПЕТРОВИЋЕВА ТЕОРИЈА „ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ“ – НАДАХНУЋЕ ЗА НИЗ МОЈИХ НАУЧНИХ ДОПРИНОСА

Апстракт: Михаило Петровић (1868–1943) је сигурно један од десетак најзначајнијих српских научника своје генерације и аутор бриљантног дела „Елементи математичке феноменологије“. На штету и српске, а и светске науке, то значајно дело, ни данас, није довољно познато, нити је постављена теорија у њему добила ширу примену у савременој науци. На значај тог дела указао је још, одмах по публиковању, знаменити српски научник Милутин Миланковић.

Наш, српски знаменити научник и инжењер, раскошног талента и веома значајног математичког и опште научног и инжењерског легата, Михаило Петровић је један од три, студента докторанта, величанственог Poincaré-а (Jules Henri Poincaré (1854 –1912)). Формат знања Михаила Петровића је дошао до максималног домета, свакако у његовој бриљантној теорији приказаној у публикацијама: „Елементи математичке феноменологије“ (1933) и „Феноменолошко пресликавање“ (1911), као и скраћеној верзији на француском „Sur l` équation différentielle de Riccati et applications chimiques“ (1896).

Предавање садржи прилаз Петровићеве теорије публиковане у делима „Елементи математичке феноменологије“ дајући математичке елементе и алате за примену филозофског приступа приказаног у делу „Феноменолошко пресликавање“.

Предавање је усмерено и на моје оригиналне доприносе, инспирисане овим делима, а који су публиковани у мојим радовима. У сажетку овог предавања, дат је посебан осврт на садржај специјалног броја Elsevier-овог часописа International Journal of Non-Linear Mechanics (2015), који је посвећен тој теорији, а садржи један број радова аутора истраживача са пројекта ОН174001: „Динамика хибридних система сложених структура“ (2011-2018), поред радова аутора из целог света.

Вишеструко талентовани Михаило Петровић, родоначелник Српске математичке школе, је студирао математику и физику на Сорбони (Sorbonne) у Паризу, дипломирао и математику и физику, одбранио докторат из математике, и спознао научне идеје и мисли великана светске науке, широког опсега, чија су дела преживела време у коме су стварана. Дат је осврт и на научнике од којих је Петровић учио, као и на њихова дела.

Клјучне речи: феноменологија; International Journal of Non-Linear Mechanics; моји доприноси.

Семинар из астрономије и астрофизике, 30. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. октобра 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Ђорђе Савић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ОДРЕЂИВАЊЕ МАСА ЦРНИХ РУПА У АКТИВНИМ ГАЛАКТИЧКИМ ЈЕЗГРИМА ПОМОЋУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ У ШИРОКИМ ЕМИСИОНИМ ЛИНИЈАМА

Апстракт: Последњих година приметан је брз напредак у разумевању улоге коју супермасивне црне рупе (СМЦР) играју у еволуцији галаксија. Неки од узрока који су довели до овог напетка је побољшавање техинка за мерења маса СМЦР (директних и индиректних) и откривање нових корелација између маса СМЦР и особине галаксија домаћина. У овом излагању биће изложене могућности и ограничења методе за мерење маса СМЦР из поларизационог угла у широким емисионим линијама код активних галактичких језгара (АГЈ). Коришћен је 3D Монте Карло програм STOKES за решавање проблема преноса зрачења, како би се теоријски моделовало поларизовано зрачење широких емисионих линија. Модел се састоји од тачкастог извора изотропног зрачења у континууму, чије је зрачење описано степеним законом, и који је окружен широколинијским регионом (СЛР) и расејавућим регионом (РР). Испитани су случајеви када је кеплеровско кретање у широколинијском региону доминантно, али и какав утицај могу имати вертикална отицања и радијални прилив гаса. Метода за одређивање маса примењена је на посматрачке податке четири објекта: NGC 4051, NGC 4151, 3C 273 и PG0844+349 и резултати модела се добро слажу са посматрањима.

КГТА семинар, 30. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. октобра 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: СТАРО И НОВО О БИЕРОВИМ СФЕРАМА

Апстракт: Биерове сфере се убрајају у основне објекте тополошке комбинаторике и комбинаторне топологије. По дефиницији за сваки симплицијални комплекс K на скупу од n елемената умањени спој (deleted product) Bier(K) := K ** D(K) (D(K) је Александеров дуал од K) је триангулација (n-2)-димензионалне сфере. Показаћемо где и како се јављају Биерове сфере у топологији, полиедралној комбинаторици, оптимизацији (Bottleneck extrema), теорији конвексних политопа, итд.

Ruby on Rails радионица за 100 учесница

У новембру ће у Београду бити организована још једна бесплатна радионица увода у веб програмирање уз коришћење Ruby on Rails технологије за чак 100 учесница.

Прошле године у децембру организована је највећа до тад Rails Girls Београд радионица за 100 учесница, која је једна од највећих у овом делу Европе. Последња радионица у Београду ове године заказана је за 17. и 18. новембар у ICT Hub-у.

На радионицу, као и до сад, могу да се пријаве жене и девојке са или без претходног искуства у програмирању које желе да се упознају са основним концептима веб програмирања користећи Ruby програмски језик и Rails framework. Пријаве за учешће на другој #RGB100 радионици ће бити отворене до 8.новембра. Формулар за учешће се налази на RGB сајту, као и све додатне информације. Учешће на радионици је бесплатно, потребно је само да учеснице понесу свој лаптоп.

За више информација ту су и друштвене мреже FB, Tw и IG.

Junior software developer at RT-RK Belgrade

rt-rk-big

 

 

Scholarship and permanent job junior positions

Your role would include:
• Development of appropriate software components for our products, primarily in C/C++ programming languages

Requirements:
• Final year student or fresh graduate with B.Sc. or M.Sc. degree in computer technology
• Good knowledge of C/C++ programming language
• Good understanding of software development for Linux OS, the use of tools and methods to work on Linux console
• Understanding the principles of operating systems, multithreading programming concepts, real-time systems programming
• Good knowledge of English, both written and spoken
• Orientation towards teamwork
• Initiative and independence in solving daily tasks
• Strong desire for professional development

Benefits of joining our team:
• The result of your work will be integrated into products of world leading companies
• Professional and academic development in cutting edge technologies, as well as support for participation in national and international scientific conferences
• Well paid job
• Work in a new and modern setting with the latest platforms and tools
• Pleasant and relaxed ambiance, team spirit, team-building activities  (recreation, entertainment, cultural events, etc.)
• Flexible work schedule and casual dress code
• Possibility to travel and work abroad in joint projects with global leading companies

All interested candidates can send CV to jobs@rt-rk.com
For more information visit: www.rt-rk.com

Математички методи механике, 24. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 24. октобра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Филип Јефтић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КАНТОРОВИЧЕВА ТЕОРЕМА ОПТИМАЛНОГ УПРАВЉАЊА

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 25. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. октобра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Катарина Лукић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О ХОПФОВОЈ ФИБРАЦИЈИ

Апстракт: Фробенијусова теорема даје класификацију алтернирајућих алгебри са дељењем коначне димензије над пољем реалних бројева. Такве алгебре су изоморфне са једном од четири наредне алгебре: или са пољем реалних бројева, или са пољем комплексних бројева, или са алгебром кватерниона или са алгебром октониона. Помоћу њих конструишемо четири Хопфове фибрације, по једну која одговара свакој од наведене четири алгебре. Хопфове фибрације су специјалан случај раслојења код којих су тотални и базни простор, као и фибра сфере. Геометријска својства ових раслојења омогућавају њихову примену у многим дисциплинама, посебно у алгебарској топологији и квантној механици. Помоћу Хопфове фибрације сфере S3 помоћу сфера S2 и S1, тачније Хопфовог пресликавања које пресликава сферу S3 у сферу S2 се може попунити простор R3 користећи дисјунктне кругове и једну праву линију тако да је сваки пар кругова уланчан и да линија пролази кроз унутрашњост сваког круга.

DEVersity RubyOnRails тим тражи појачање!

Ми смо DEVersity – мала програмерска фирма из Београда. Наша одабрана екипа ради као део техничког тима неколико северноамеричких стартапа. Поносимо се решењима која правимо и волимо то што радимо, а из тога проистиче и велико поштовање које уживамо код клијената са којима сараđујемо. Сада тражимо појачање за RubyOnRails тим.

Тражимо:
–     Завршен МАТФ, ЕТФ или ФОН
–     Познавање RubyOnRails-а (или жеља да се научи)
–     Познавање принципа рада веб апликација и база података

Нудимо:
–     Рад на изазовном биг-дата пројекту, у искусном тиму
–     Конкурентну плату која расте пропорционално залагању и успеху на пројекту
–     Клизно радно време које прилагођаваш својим обавезама и опуштену
радну атмосферу

Ако ти све ово сјајно звучи, пошаљи нам CV (на енглеском) на info@deversity.com.

Бесплатна блокчејн радионица у организацији Научно-технолошког парка

ntpark-bigНаучно-технолошки парк Београд, у оквиру конференије „Reinventing the world – The power of industry 4.0“, организује бесплатну радионицу за студенте на тему „Откључај своју перспективу – како блокчејн системи редефинишу поверење и улогу посредника“.

Кроз ову радионицу водиће нас Александар Матановић који се криптовалутама и блокчејн технологијом бави већ 6 година, оснивач је online сервиса за купопродају криптовалута ecd.rs, а такође је и покретач франшизе Cointelegraph-а за Србију.

Радионица ће се одржати 6. новембра у НТП Београд са почетком у 11:30ч. Пријаве су обавезне на event@ntpark.rs , до 1. новембра а више о самој конференцији можете наћи на: http://ntpark-conf.rs/ .

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 18. октобар 2018.

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 18. октобар 2018.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. октобра 2018. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15.

Предавач: Бранислава Шандрих, Катедра за библиотекарство и информатику, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: УТИЦАЈ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ТЕКСТА НА ПРИМЕНЕ У ОБРАДИ ПРИРОДНИХ ЈЕЗИКА

Апстракт: Биће приказана три класификациона проблема у контексту обраде природних језика: проблем валидације билингвалних парова вишечланих лексема, проблем идентификације аутора кратких текстова, као и проблем анализе осећања у кратким порукама.

Један од циљева дисертације је развијање потпуно аутоматизованог софтверског система за генерисање билингвалне доменске терминологије. Што се ресурса тиче, овај систем ослањао би се само на постојање паралелних, доменских текстова и, не и нужно, листе доменских појмова на изворном, енглеском језику. Систем би користио постојећи алат LeXimir за екстракцију доменске терминологије на циљном, српском језику, а у случају непостојања листе доменских појмова на изворном језику, користио би и постојећи алат FlexiTerm за екстракцију доменских термина из енглеског језика. Систем би имплементирао нови метод генерисања билингвалне листе доменских термина, уз аутоматску валидацију добијених парова, као и накнадно проширење примерима употребе.

Други проблем односи се на идентификацију аутора произвољног кратког текста (SMS, Viber, Twitter итд.). У овом случају, важно је моделовати садржај документа на најадекватнији начин, односно препознати скуп атрибута који најбоље карактеришу дати документ и који га дискриминишу у односу на остале документе те колекције.

Анализа ставова и расположења код кратких текстова, попут порука са различитих социјалних мрежа или клијената за размену порука, представља својеврстан изазов. Такве поруке носе значајно мању количину информација у односу на, на пример, форумске дискусије. Уочен је тренд да аутори кратких порука теже ка томе да кроз специфичну употребу знакова интерпункције, понављања слова и симбола, писањем само великим словима, употребом специјализованих скраћеница и емотограма, остварују сличност писаног са говорним језиком. На тај начин, аутори изражавају себе, своје став и своја осећања.

Детаљније информације се могу пронаћи на: http://computing.matf.bg.ac.rs

Direct Media отвара позицију Data Scientist

Пратећи трендове развоја маркетиншке и комуникацијске индустрије, Direct Media, водећа регионална комуникацијска агенција, оснива Data Science одељење. Тражимо колеге за следећу позицију: Data Scientist.

Очекиване квалификације и образовање:
• Мастер или докторат на Математичком, Електротехничком факултету или Факултету организационих наука (завршен или при крају)
• Темељно и применљиво знање нумеричких метода, вероватноће и статистике
• Познавање метода машинског учења (класификација података, кластер анализа, димензиона редукција, итд.)
• Искуство у развоју софтвера
• Дизајн и анализа алгоритама
• Пројектовање и програмирање база података

Пошаљите нам своју биографију до 20. Новембра 2018. на: HRoffice@directmedia.rs.
Више информација о конкурсу на сајту:
https://directmedia.biz/rs/konkurs-to-make-value-from-data/.

Direct Media отвара позицију Data Analyst

Direct Media, водећа регионална комуникацијска агенција, оснива Data Science одељење. Тражимо колеге за следећу позицију: Data Analyst. Позиција подразумева прикупљање, складиштење и анализу података са циљем креирања релевантних закључака и бизнис стратегија.

Очекиване квалификације и образовање:
• Основне студије Математичког, Електротехничког факултета или ФОНа (завршен факултет или завршна година)
• Познавање нумеричких метода
• Познавање вероватноће и статистике
• Рад са релационим базама података (SQL)
• Рад са статистичким софтверима или програмским језицима (SPSS, SAS, R, MatLab, Python или други)
• Познавање процедуралног и/или објектно-оријентисаног програмирања.

Пошаљите нам своју биографију до 20. Новембра 2018. на: HRoffice@directmedia.rs.
Више информација о конкурсу на сајту:
https://directmedia.biz/rs/konkurs-to-make-value-from-data/.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 16. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 16. октобра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Катица (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: ROLLING HEAVY BALL OVER THE SPHERE AND ANALYSIS OF DYNAMICS OF VIBRO-IMPACT SYSTEMS WITH ROLLING BALLS OVER THE SPHERE

Апстракт: The ball as a rigid body has six degrees of freedom of motion, but when rolling around the immobile sphere then has three degrees of freedom of movement. The limitations come from the assumption that it rolls around the sphere, so there is a link that the center of the ball is always in the sphere of radius equal to the sum or difference between radius of the sphere and ball, depending whether the ball is rolling inside or outside of the sphere. The other two constraints come from the assumption that rolling without slipping the graze can therefore determine the relation between the angular velocity of rolling about two orthogonal axes tangent to the sphere at the point of contact between the ball and the sphere. Constraints are geometrical and stationary, and system is holonomic and scleronomic.

We propose that system is in gravitational field and that rolling is activated by gravitational force and initial kinetic and potential energy given to ball at initial moment. For mathematical description of the rolling of heavy rigid homogeneous ball over the sphere inside as well as outside of sphere surface, spherical coordinates are used: angle in circular and angle in meridional directions, and angle of ball self rotation about radial direction. Nonlinear differential equations are derived. Angle coordinate in circular direction is cyclic coordinate, and an integral, for circular-cyclic coordinate is derived. Integral constant depends of initial condition and is determined. The main nonlinear differential equation is expressed by angle meridional coordinate and corresponding first integral is derived. The equation of first integral is equation of phase trajectory and by use of this equation and corresponding set of initial conditions phase trajectory portraits are graphically presented. An elliptic integral is derived. By usage of new Hedrih’s results in theory of collision between two rolling bodies geometry, kinematics and dynamics of successive collisions of two rolling balls over the surface of sphere is analyzed and the methodology for investigate vibro-impact nonlinear dynamics of vibro-impact system with rolling bodies over the sphere surface is presented.

A mathematical analogy between differential equations and phase trajectory portraits of dynamics of rolling heavy ball and material heavy mass particle moving along sphere surface is identified.

(This lecture is dedicated to 150 years of birthday of Mihailo Petrovic, founding father of Serbian mathematics)

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 18. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. октобра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ђорђе Коцић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ХОПФОВЕ ХИПЕРПОВРШИ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ СФЕРЕ S^6

Апстракт: Нека је Ј стандардна скоро комплексна структура на S^6 и М повезана, оријентабилна хиперповрш сфере S^6 са јединичним нормалним векторским пољем $\\xи$. Тангентно векторско поље $У=-Ј\\xи$ на М назива се Хопфово векторско поље и уколико су интегралне криве поља U уједно и геодезијске на М, онда је М Хопфова хиперповрш.