Месечне архиве: септембар 2018

Семинар за теорију бројева и аутоморфне форме, 5. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 5. октобра 2018, у сали 843 Математичког факултета са почетком у 11 часова.

Предавач: Горан Ђанковић

Наслов предавања: ГЛАТКЕ И ДОЗВОЉЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРУПЕ GL(2, Q_p)

Апстракт: Ово је прво у серији предавања о теорији репрезентација групе GL(2, Q_p). Ова серија предавања може послужити као увод у теорију репрезентација, теорију аутоморфних репрезентација и L-функција и Лангландсов програм. Поред овога, током јесењег семестра ће се на семинару организовати и серија предавања о Дринфелдовим модулима.

Универзитет у Београду организује 5. САЈАМ СТИПЕНДИЈА

У згради Ректората Универзитета у Београду одржаће се Сајам стипендија 16. и 17. октобра 2018. године. Поред државних институција, фондова и невладиних организација, на сајму учествују и компаније, амбасаде и установе које додељују стипендије студентима за студирање и усавршавање у земљи и иностранству. Током оба дана Сајма биће организоване информативно-консултативне сесије у холу и дворишту Ректората током којих ће заинтересовани студенти моћи да добију савете и смернице за аплицирање од представника институција учесница. Организацијом ове манифестације имамо жељу да подигнемо ниво информисаности студената о могућностима наставка студија у Србији и иностранству, условима које би требало да испуњавају да би успешно уписали жељене студије, вештинама које су им потребне приликом пријаве, значају проактивног става, правовремене информисаности, целоживотног учења и мобилности.

Позивамо студенте и запослене на Универзитету у Београду да посете сајам и сазнају више о различитим стипендијама, новим службама и програмима намењеним подршци у развоју каријере и реализацији потенцијала студената, да упознају нове људе који су вољни да поделе искуства и дају савет млађим колегама и проведу дан на јединственом скупу у згради Ректората. Свечано отварање Сајма је у уторак, 16. октобра у 10 часова. Пратећи програм моћи ће да се прати и преко интернета, уз подршку РЦУБ-а који ће обезбедити live-streaming на MediaPortalu.

За детаљније информације молимо посетите веб страницу сајма.

КУРС “Вештине управљања каријером“

Центар за развој каријере током актуелног семестра реализује курс “Вештине управљања каријером“ за студенте Универзитета у Београду. Курс је намењен студентима завршних година студија који желе да спремније закораче у ново поглавље развоја каријере након факултета. Кроз различите активности, задатке, алате за самопроцену, вежбе и ресурсе полазници ће добити одговоре на питања као што су: Који су моји квалитети? Како видим своју каријеру? Које опције ми стоје на располагању? Како се постављају циљеви? Како и где могу да тражим посао? Како да се успешно представим послодавцу? и многа друга.

Овог семестра студенти имају могућност да одаберу на који начин желе да похађају курс – онлајн или уживо. “Живи” курс се састоји од 5 радионица које се реализују за групу од највише 30 учесника и намењен је онима који воле непосредан контакт са предавачима и размену са другим учесницима. Курс се реализује четвртком у Ректорату (Студентски трг 1) са почетком у 12 часова, а трајање радионица је од 2 до 4 сата. Почетак курса је 11. октобра.2018. Онлајн курс намењен је онима који више воле да раде сами, када и одакле они то желе. Подразумева 5 недељних тематских целина (тектуални, аудио и видео материјали, квизови и тестови) са пратећим задацима на које полазници добијају повратну информацију. Недељно оптерећење је 2 до 4 сата. Почетак курса је 10. октобра.2018.

Више информација студенти могу наћи овде:
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.
Рок за пријављивање је 7.октобар.2018. Пријавите се ОВДЕ!

Стипендије АД Електромрежа Србије

Акционарско друштво Електромрежа Србије расписало је конкурс за стипендирање 15 студената. Право учешћа на конкурсу имају:
– редовни студенти смера Информатика на Математичком факултету који у школској 2018/2019 години уписују завршну годину основних или мастер академских студија, а који нису обновили ни једну годину;
– студенти чија је просечна оцена остварена током досадашњег студирања најмање 8.50; за студенте мастер студија потребан је просек најмање 8.50 на основним студијама;
– студенти који имају држављанство Републике Србије са сталним боравком на територији Републике Србије и нису у радном односу.

Заинтересовани студенти треба да поднесу наредна документа:
– уверење о уписаној завршној години основних или мастер академских студија;
– потврду да је студент током студирања остварио просек оцена најмање 8.50;
– фотокопију личне карте (очитана ако је са чипом);
– фотокопију уверења о држављанству;
– кратку биографију са контакт подацима (телефон и имејл адреса);
– потврду о незапослености за студенте на мастер студијама.

Обавезе студената који се стипендирају су:
– да у року заврше студије и да до краја студирања задрже просек најмање 8.50
– да током периода примања стипендије проведе 16-20 сати месечно у обављању практичних задатака у уговором предвиђеној организационој јединици ЕМС АД у сарадњи и договору са ментором;
– да се након завршених студија у року од 30 дана јави даваоцу стипендије ради могућности пријема у радни однос;
– да уколико добије понуду ЕМС АД закључи Уговор о раду и остане у Друштву најмање две године; уколико не прихвати понуду, дужан је да врати додељена примљена средства са затезном каматом.

Обавезе ЕМС АД:
– исплата стипендије у 10 месечних рада у висини од 12.000,00 РСД по једној рати;
– обезбеђивање ментора студенту који је у процесу стипендирања;

Документацију треба доставити Сектору за развој људских потенцијала, на адресу:
АД „Електромрежа Србије“, Београд,
Кнеза Милоша 11
Београд

или електронски на адресу: hr@ems.rs. Пријаве је потребно доставити до 31.10.2018.

Стручни сарадник за управљање активом и пасивом, Addiko Bank a.d. Beograd

Одговорности:
– Учествовање у управљању Банкарском Књигом / Инвестиционим портфолијом
– Учествовање у месечном планирању и буџетирању везано за АЛМ позиције
– Израда интерних извештаја и презентација везано за примену мера за ублажавање ризика ликвидности
– Израда интерних извештаја и презентација везано за примену мера за ублажавање ризика промене каматних стопа
– Координација извештавања везано за међународне финансијске институције

Услови:
– Студент четврте године основних студија или студент мастер студија Економског факултета или Математичког факултета Универзитета у Београду
– Жеља за професионалним развојем у области банкарства
– Одлично познавање енглеског језика и рада на рачунару
– Пожељно познавање банкарске регулативе и рада са базама података

Оглас Вам се свидео? Мислите да сте идеални кандидат? Уколико је одговор да, молимо Вас пошаљите Вашу пријаву преко сајта Addiko банке или на имејл applications.rs@addiko.com најкасније до 9. октобра 2018. са subject-ом “За позицију Стручни сарадник за управљање активом и пасивом”.

Бесплатне котизације за учешће на конференцији PyCon Balkan

Компанија Kortechs је обезбедила 5 пуних котизација студентима Математичког факултета за учешће на конференцији PyCon Balkan која се одржава од 16-18. новембра 2018. године. Конференција је посвећена програмском језику Python (детаљније на адреси:
https://startit.rs/pycon-balkan-2018-prva-python-konferencija/ ).

Да бисте ушли у избор за котизације потребно је да попуните следећу анкету: https://goo.gl/forms/jPhSb8bWJ9voXlOs1.

Математички методи механике, 26. септембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. септембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:14.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЛАКСОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И КЛАСИЧНА ЈАНГ-БАКСТЕРОВА ЈЕДНАЧИНА

Одељење за механику, 26. септембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. септембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Предраг Јовановић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ГРАВИТАЦИОНА СОЧИВА И ЊИХОВЕ КОСМОЛОШКЕ ПРИМЕНЕ

Апстракт: Гравитациона сочива су масивна небеска тела чије гравитационо поље изазива савијање зрака светлости емитованих са удаљених позадинских извора. У зависности од масе гравитационог сочива, као и његових растојања у односу на светлосни извор и посматрача, оно може да изазове појаву вишеструких ликова или појачање сјаја позадинских извора (јака сочива), као и деформације њихових облика (слаба сочива). Сви ти наведени ефекти гравитационих сочива представљају моћан алат за изучавање далеких објеката и делова космоса, због чега ова универзална природна појава има широку примену у савременој астрофизици и космологији. У оквиру овог предавања биће укратко приказани основни принципи и поставке теорије гравитационих сочива, као и неке њихове примене у посматрачкој космологији као што су: откривање удаљених галаксија и квазара и изучавање њихових особина, мерење космолошких растојања и одређивање параметара космолошког модела, детекција тамне материје и мапирање њене расподеле. Поред тога, биће дат и кратак преглед неких од наших резултата из ове области.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. септембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25.септембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: др Зоран Стаменковић, IHP GmbH, Frankfurt (Oder), Germany

Наслов предавања: REMOTE SMART SENSING IN PRECISION AGRICULTURE

Апстракт:Today’s agriculture is heavily reliant on technology. Nevertheless, many technological challenges remain to be addressed. One of these challenges is an accurate assessment of the actual status of plant health. Real-time assessment of crop health, in particular, would enable better and timely tactical decisions for crop health management. In the sensor domain, a significant improvement is expected by replacing the costly and cumbersome sampling and laboratory measurements with on-site measurements through wireless sensor networks. A second challenge lies in mobilizing, exploiting, and interpreting data, in particular in the science and engineering of data analysis and information extraction. By combining real-time data obtained from multiple sources, including temperature, moisture, nitrogen concentration and multispectral imagery, we envision that data-driven techniques such as machine learning will enable farmers to anticipate plant health risks and to follow a ndemand-driven action plan including a reduction of pesticide use. The lecture aims to address these challenges and a comprehensive decision support system (DSS) for plant protection. The DSS combines advances beyond the state of the art in three key areas for precision agriculture.

Specifically, it will focus on
1. Wireless sensor deployment including custom bio-integrated stretchable sensors,
2. Dynamic simulation models to assess crop loss caused by pests and diseases, and
3. Design and implementation of data-driven machine learning techniques for knowledge extraction and predictive modelling.

Биографија предавача: Dr. Zoran Stamenković is a scientist at the IHP GmbH, Frankfurt (Oder), Germany. He acquired his PhD degree in electronic engineering in 1995 from the Nis University, Serbia. Dr. Stamenković has published more than 130 scientific book chapters, theses, journal papers and conference papers, and given more than 20 invited talks in the field of design and test of integrated circuits and systems. He has participated in or led many national and European research and industrial projects with the total funding of over 10 million Euros. His research interests include hardware/software co-design, SOC design for wireless communications, fault-tolerant circuits and systems, and integrated circuit yield and reliability modelling. He serves as a program committee member of many scientific conferences (among them DDECS, MIEL, TELFOR, EWDTS, and DTIS). Dr. Stamenković was the general chair of the 18th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems and the program chair of 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. He is a regional editor of the Journal of Circuits, Systems and Computers and a senior member of the IEEE.

КГТА семинар, 25. септембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25.септембра 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Александар Миладиновић

Наслов предавања: СТРУКТУРЕ ПЕТЉИ НА ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОЈ СФЕРИ И АЛГЕБАРСКИ МОДЕЛИ ЗА РАЦИОНАЛНЕ ЕКВИВАРИЈАНТНЕ СПЕКТРЕ НАТОРИКА

Апстракт: Први део предавања биће посвећен теми магистарског рада „Loop structures on the three dimensional sphere“. Поред мотивације за изучавање ове теме, биће дат осврт на рад Дејвида Ректора из 1970. године. Биће представљени и основни алати који се овде користе, Серов спектрални низ, рационална теорија хомотопије, технике везане за проблем проширења пресликавања итд.

Други део предавања је посвећен алгебарским моделима за рационалне еквиваријантне спектре. Биће приказани неки од главних проблема и изложене неке идеје за њихово решавање.

Отворен Еразмус+ КА1 конкурс за размену са Радбaуд универзитетом, Холандија

Обавештавамо Вас да је, на основу интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма, потписаног између Универзитета у Београду и Радбaуд универзитетом у Холандији, отворен конкурс за пријаву за мобилност особља са Универзитета у Београду на партнерском универзитету у Холандији.

Конкурс обухвата све области размене, а треба имати на уму следеће специфичности конкурса: конкурс је расписан за ненаставно особље, али је услов да кандидат који конкурише истовремено и студент докоторских студија. На овај конкурс се могу пријавити и колеге из редова наставног особља (асистенти, сарадници у настави) и истразивачи који су запослени преко пројекта, а који су студенти докторских студија.

Датум почетка пријаве кандидата: 17.09.2018. у 12:30
Рок за пријаву кандидата истиче: 01.10.2018. у 00:00

Информације о отвореном конкурсу и услови конкурисања могу се наћи на Мобион платформи: http://mobion.bg.ac.rs, у секцији Open calls.

Списак неопходне документације и упутства за конкурисање такође се налазе на платформи Мобион, у секцијама Required documents и How to apply.

Колеге које намеравају да конкуришу за размену могу да се јаве имејлом координаторима за међународну сарадњу Математичког факултета, Драгани Илић (dilic@matf.bg.ac.rs) и Зорици Станимировић (zoricast@matf.bg.ac.rs) за помоћ у вези са пријавом.

КГТА семинар, 18. и 20. септембар 2018.

Наредни редовни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. септембра 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: СИМПЛЕКТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА И ГЕОМЕТРИЈСКА КОМБИНАТОРИКА

Апстракт: Пермутоедри и други конвексни политопи се природно појављују у неким резултатима и отвореним проблемима симплектичке геометрије и топологије. Конфигурациони простори полигона (polygonal linkages) анализирају се и методама симплектичке геометрије (симплектичка редукција) и комбинаторне топологије. У овом прегледном предавању, намењеном најширем кругу слушалаца, поменућемо неке од најинтересантнијих интеракција ових области (Хорнова теорема о ермитовим матрицама, Абелова теорема о конвексности (Atiyah, Guillemin-Sternberg), хипотеза (Viterbo) о симплектичким капацитетима конвексних тела, кохомологија простора полигона, итд).

Ванредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 20. септембра 2018, у сали 301ф Математичког института са почетком у 13:30 часова.

Предавач: Pierre-Louis Curien, IRIF, pi.r2 team (CNRS, University Paris Diderot, and Inria)

Наслов предавања: ALGEBRAIC STRUCTURES ON FACES OF POLYTOPES

Апстракт: This work is at the crossing point of operad theory and combinatorics. We study families of polytopes (including simplices, associahedra, hypercubes, permutohedra), whose faces are in one to one correspondence with inductively defined tree-like combinatorial objects called constructs (defined in previous work of Došen and Petrić). We define natural operations on constructs, that are variations on the notion of shuffling, and show that in all our examples we get the structure of a (-1)-tridendriform algebra (a notion that will be introduced in the talk). We show that our four basic examples respectively give rise to free algebras over specific operads.

This is a joint work with Emily Burgunder (Insitut de Mathématiques de Toulouse) and Bérénice Delcroix-Oger (IRIF)).

Међународна ACM конференција WomEncourage

Међународна ACM конференција WomEncourage се дешава 3-5. октобра у Београду, у хотелу Метропол и окупиће око 200 учесница и учесника из целог света али и локалне посетиоце. Програм се састоји од предавања, радионица, hackathon-a и career fair-а на ком ће учествовати Google, Bloomberg, Oracle academy, Facebook, као и остале компаније које су подржале овај догађај.

Верујемо да би студентима али и професорима било драгоцено учешће на оваквом догађају, стога смо спремили посебну цену карте која је многоструко мања од регуларне, будући да желимо да омогућимо и локалној публици учешће на WomEncourage-у. Цена карте за студенте износи 15 евра за сва три дана, док је за професоре 25 евра. Сви заинтерсовани карте могу купити овде: https://womencourage.acm.org/2018/index.php/registration/ избором ставке Local student односно Local professional.

Тренутно је отворен и позив за волонтере, који ће заузврат имати прилику да бесплатно присуствују програмима конференције, упознању колеге и предаваче из целог света, али и сусретну се са представницима водећих технолошких компанија. Они који су заинтересовани за овај вид ангажмана могу писати на: info@spacevent.org.

Више информација о догађају можете видети овде.

Levi Nine Scholarships for IT students

levi9Through our years of experience in the cooperation with faculties and student organizations, we recognized the importance of scholarship programs. Talented and proactive students come to us looking for a possibility to meet the company and experience the working environment during their studies. As a company, we recognize good work and aim to reward students to keep up the good work.

As of this year, we will offer our Scholarship for students of IT orientation from the University of Belgrade. We invite students who are enrolling 4th and 5th year in the current school year (2018/2019) to apply.

We provide the scholarship during one university year, in a 10-month period, starting from October 1st until the end of September (with a pause during July and August). While receiving scholarship you are not obligated to work.

For more information about the application and selection process please follow this link.

You can submit your application until September 30th, 2018.

Software Developer C++ Internship at TeleTrader

TeleTrader – part of TeleTrader Software AG: http://www.teletrader.com/belgradejobs/ is announcing the following internship within its Market Data Server Department: Software Developer C++

Main Tasks:
-Developing new server side components and services
-Maintaining and extending existing back-end services

Requirements:
-Knowledge of C++
-Good knowledge of OOP, algorithms, multithreading and data structures
-Basic knowledge of relational databases and SQL
-Pragmatic spirit
-Ability to effectively communicate and cooperate with peers
-Fluent written and spoken English

We would be pleased to receive your complete application with the following: Your CV in English, the position you are applying for, your salary expectations and a possible start date.

Please send your application to bgjobs@teletrader.com

DECODE тражи SW инжењера за развој embedded Linux апликација

DECODE d.o.o. се бави развојем и производњом високотехнолошких производа базираних на микроконтролерској и embedded Linux технологији намењених IoT, M2M, телеметрији и даљинском надзору.

Неопходно:
-Дипломци или студенти мастер/докторских студија
-Познавање C/C++ програмског језика и Eclipse развојног окружења
-Програмирање и дебаговање embedded Linux система
-Усмереност остваривању резултата и планираних циљева, склоност тимском раду, способност доношења одлука и решавања проблема, знање енглеског језика

Предности:
-Познавање Git алата, Python и JavaScript језика
-Познавање умрежавања и M2M протокола (TCP/IP, MQTT…)
-Познавање embedded електронике

Нудимо: Стимулативна примања, континуирано учење и стручно напредовање, могућност стипендирања даљег образовања, рад у пријатном радном окружењу.

Пријаве на: jobs@decode.rs

Продужен конкурс за позицију Program Manager у MDCS-у

mdcsКонкурс за посао за инжењерску позицију Program Manager за рад у Мајкрософт развојном центру Србија У Београду (MDCS) је продужен до 19.септембра 2018. године, а сви заинтересовани свој CV и пратеће писмо на енглеском језику могу да пошаљу на имејл: mdcsjobs@microsoft.com са насловом „Application for Program Manager – HoloLens“.

Текст конкурса можете да пронађете на линку:
https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/mdcs/jobs.aspx/#program-manager

Diwanee is looking for PHP developer

Diwanee is a digital media company, with a unique offering and delivery of premium, original and trusted content for our international clients. Our expertise range from systems architecture, development, and management of publishing platforms, development of social platforms, native mobile applications, web mobile applications, social media marketing, ad Operations, content creations. We are offering an excellent working and learning environment and very competitive salaries. Currently, we are looking for PHP developer to join our team in Belgrade office.

Job requirements: More than 2 years’ experience with any of listed PHP framework (Zend framework, Laravel, Symphony, SlimPHP, Yii, Cake PHP); Strong understanding of OOP concepts; MySQL; Smarty template engine; Memcached; ElasticSearch; Git; Composer; Apache; Work on Linux OS (Mac OS X); English language.

This is a full-time, in-house position.

If you are someone who enjoys challenges, who is curious, always searching for new solutions, evolving technologies, please send us your CV online: posao@diwanee-serbia.com. Check out more details at: http://bit.ly/PHPDevSept2018.

Конкурс за доделу студентских стипендија, Energy Saving Group d.o.o.

Предузеће Energy Saving Group d.o.o. (ESG) из Београда расписало је конкурс за доделу три студентске стипендије за изузетно надарене студенте техничких и природно-математичких факултета чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина.
Услови конкурса, детаљни подаци о стипендији и неопходна конкурсна документа налазе се у наставку:

Позив са условима конкурса
Образац пријаве
Изјава о броју чланова домаћинства
Уверење о месечном приходу

Оглас – NetSet Global Solutions

NetSeT Global Solutions развија софтвер у владином сектору за управањем дигиталним идентитетом грађана и за безбедност података. У овом домену имамо преко 15 година искуства у више од 12 земаља широм света.

Ширимо тим и тражимо дипломиране колеге или студенте мастер/докторских студија за позиције Java Enterprise Software Engineer и Senior Java Enterprise Software Engineer. Услове позиције можете преузети овде.

Пријаву послати на jobs@netsetglobal.rs као један документ који садржи:
1.Мотивационо писмо (2-4 реченице)
2.Стручни CV

Шта је лепо у нашој компанији:
1.Развијамо комплетне производе
2.За нове колеге припремили смо обуку
3.Код генеришемо из UML-а интерно развијеним алатима (Model Driven Approach)
4.Део смо интернационалне немачке компаније Veridos
5.Не радимо outsourcing – сав развијени софтвер је у нашем интелектуалном власништву
6.Work-life баланс, нов простор, часови језика, годишњи лекарски преглед, оброци у компанији и још много тога.