Месечне архиве: април 2018

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 3. мај 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 3. маја 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Ленка Главаш, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: УТИЦАЈ НЕДОСТАЈУЋИХ ПОДАТАКА НА АСИМПТОТСКО ПОНАШАЊЕ МАКСИМУМА СТАЦИОНАРНОГ НИЗА

Детаљније: У многим истраживањима срећу се некомплетни подаци. Основно теоријско питање је који део информација је сачуван у њима. Са становишта теорије екстремних вредности задатак од интереса је проучавање асимптотског заједничког понашања максимума комплетних и некомплетних узорака.

У овом предавању прво ће бити приказани најзначајнији резултати у вези са овим задатком за стационарне случајне низове који задовољавају услове слабе зависности. Затим ће акценат бити на новим резултатима за екстремални гранични проблем некомплетних узорака из стационарног случајног низа за који није задовољен један од услова слабе зависности. Предавање је базирано на заједничким радовима са П. Младеновићем и Г. Самородницким.

eFront – Software Support Consultant for FrontInvest

eFront is the leading end-to-end software provider that changes the way the world looks at alternative investments. In addition to support our team in Belgrade we are hiring:

Software Support Consultant for FrontInvest
(This is a full-time job that requires working in shifts)

Your typical day would include:
-Providing qualitative analysis of client’s needs and evaluating the feasibility of their requirements
-Keeping regular contacts with customers, understanding their needs and business background
-Developing advanced skills and knowledge in business, functional and technical areas

About you:
-You have basic knowledge of VB.net or VBA or SQL or JavaScript languages
-You speak English well, French would be a plus
-You have strong analytical and reasoning skills.

Sounds interesting? Learn more about this role and apply here.

Нови циклус програма „Кадар да будем кадар“, пријава до 3. маја 2018.

Центар за развој каријере са задовољством позива студенте завршних година и дипломиране студенте да се пријаве за учешће у програму КАДАР ДА БУДЕМ КАДАР, који ће се реализовати у периоду од 7. до 11. маја 2018. године.

Студенте ће током недељу дана вештинама учити HR стручњаци и топ менаџмент компанија JT International, Delhaize Serbia, Advance Response International, као и независни тренери из области развоја кадрова. Реализацију овог циклуса програма подржале су компаније Nestle Adriatic S i Delhaize Serbia.

Пријављивање се врши путем електронског формулара који се налази на страни: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/kadar-da-budem-kadar

Позив за пријављивање отворен је до 3. маја 2018. године. Број места је ограничен, а пријава неопходна.

Конкурс за избор једног асистента из области информатике, Технички факултет у Бору, пријава до 4. јуна 2018.

Технички факултет у Бору расписао је Конкурс за избор универзитетског сарадника у звању асистента за ужу научну област Информатика на одређено време, за изборни период од 3 године.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер *електротехнике* или дипломирани инжењер *организационих наукa* или *дипломирани математичар* са уписаним докторским академским студијама из области: електротехничко и рачунарско инжењерство (звање: доктор наука-електротехнике и рачунарства, доктор наука – софтверско инжењерство, доктор наука информационе технологије и системи); или организационих наука (звање доктор наука – информациони системи) или рачунарских наука (звање: доктор наука – рачунарске науке).

Остали услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.

Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа непостојања сметње из члана 75 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци).

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9668_773_-_2018-04-18.pdf

страна 43.

eFront – Report Writer

eFront is the leading end-to-end software provider that changes the way the world looks at alternative investments. If you are looking for an opportunity to join talented fast-growing team eFront is the right place for you. In addition to support our team in Belgrade we are hiring:

Report Writer (SQL)
(This job requires working in fixed shift 6PM to 2AM)

Your typical day would include:
• Providing qualitative analysis of client’s needs
• Evaluating client’s requirements through application and DB (SQL)
• Keeping in touch with customers, understanding their needs and business background

About you:
• Faculty degree in Mathematics /Organizational Sciences/Economy/IT
• Clear understanding of Indexes, CTE, Triggers, managing and deploying Reports (SSRS)
• Full professional proficiency in written/spoken English, French is a plus
• Strong analytical and reasoning skills, self-starter, flexible, dynamic and enthusiastic
• This is a client facing role where communication and interpersonal skills are essential.

Find out more about this job and apply here.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 26. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 26. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Драган Ђокић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: РАСПОДЕЛА УГЛОВА ПРИДРУЖЕНИХ ИНДЕФИНИТНИМ ЦЕЛОБРОЈНИМ БИНАРНИМ КВАДРАТНИМ ФОРМАМА

Детаљније: Свакој индефинитној целобројној бинарној квадратној форми Q можемо придружити геодезијску у хиперболичкој полуравни која спаја корене квадратне једначине Q(x,1). Биће представљена асимптотска расподела (када дискриминанта тежи у бесконачнст) углова између тих геодезијских и једне фиксиране геодезијске која сече све њих. Доказ ове теореме користи технике теорије бројева, посебно оцене за суме Вејлових сума.

PwC Србија – плаћена пракса

Уколико си на завршној години факултета, на мастер студијама или си недавно дипломирао и у потрази си за искуством – PwC Србија има отворен конкурс за плаћену праксу у сектору финансијске и ИТ ревизије. Уколико желиш да се пријавиш, више информација и пријаву можеш наћи на линку. Уколико желиш да сазнаш нешто више о пракси и проћаскаш са нашим колегама у неформалном маниру, можеш доћи на Open Day у среду, 25.4.од 14h до 16h у наше просторије: AirportCity, Омладинских бригада 88а, зграда Орхидеја, V спрат. Пријава путем линка: https://goo.gl/forms/Rk9w7ZH4BYHH0lcw1

Видимо се!

Одељење за математику, 27. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 27. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Небојша Икодиновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МЕТРИЧКЕ СТРУКТУРЕ И ЛОГИКА

Апстракт: Циљ предавања је да се прикаже неколико актуелних тема које се односе на примену математичке логике у изучавању метричких структура. Предавање ће бити подељено на три дела. Први део биће заснован на тези да фундаменталне математичке структуре (попут уређења и група) заправо представљају категорије. Ова теза је била полазиште за Лоувирово уопштење појма метричких простора. У другом делу укратко ће бити приказана теорија модела за метричке структуре (попут вероватносних алгебри, Банахових алгебри, Хилбертових простора) која је развијена помоћу такозване непрекидне логике првог реда. Трећи део односиће се на развој и применљивост модалних формализама заснованих на метричким структурама.

Семинар за механику, 25. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 25. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику

Предавач: Србољуб Симић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ЛЕВИТРОНА

Апстракт: Левитрон је комерцијални производ који се састоји од сталног магнета, који у одређеној области простора ствара приближно хомогено магнетно поље, и чигре која је у исто време магнетни дипол. Он има једно интересантно својство – могуће је реализовати стабилно левитирајуће кретање чигре у хомогеном магнетном пољу. Већина истраживања посвећених анализи стабилности Левитрона ослањала се на линеаризоване једначине поремећаја и анализу сопствених вредности. Ово излагање ће бити посвећено анализи стабилности једног специфичног, синхроног кретања Левитрона, применом директног метода Љапунова. Биће показано да за дати угао Δ између момента магнетног дипола и осе симетрије чигре, постоји интервал стационарних вредности угла нутације θ_0 за које је стационарно синхроно кретање стабилно.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 24. април 2018.

Славица Радосављевић, Висока ИЦТ школа

Наслов предавања: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОШИРЕНЕ РЕАЛНОСТИ У СТРУЧНОМ ВИСОКОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАНЈУ

Апстракт: Стручне високошколске установе имају задатак да кроз студијске програме припреме студенте за специфичности рада у привреди. Предмети који се односе на практичну наставу носе највећи терет оспособљавања студената, па је за њихову реализацију битно да се студентима омогући адекватна настава и једноставан приступ наставним садржајима.

Мобилно учење у односу на традиционално учење, нуди нове могућности приступа наставним садржајима. Модел мобилног учења базиран на примени технологије проширене реалности представљен је у циљу унапређења приступа наставним садржајима од стране студената. Модел је показао да се применом проширене реалности брже реализују постављени задаци, у односу на реализацију помоћу штампаних материјала. Ефикасност израде задатака помоћу проширене реалности је већа у односу на ефикасност израде задатака традиционалним путем. Поред наведених предности, издвајају се искуства студената везана за сигурност у раду помоћу проширене реалности.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 19. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 19. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Бојана Милошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ТЕСТОВИ УНИФОРМНОСТИ

Апстракт: Текстови сагласности са расподелом заузимају значајно место у непараметарској статистици. Посебно се издвајају тестови униформности јер се, коришћењем интегралне трансформације, могу користити за тестирање сагласности са произвољном апсолутно непрекидном расподелом. Поред тога, униформна расподела је основа многих статистичких модела.

На овом предавању ће бити дат кратак преглед досадашњих резултата на пољу
тестова униформности. Поред тога, биће приказана и нова класа оваквих тестова конструисаних на основу карактеризационе везе између момента статистика поретка униформне расподеле. Нови тестови ће бити упоређени са најпознатијим тестовима униформности коришћењем емпиријске моћи, као и Бахадурове асимптотске ефикасности. Поред тога, графички ће бити
приказани и „изотони“ тестови, један од постојећих графичких алата за поређење.

Програм вршњачке подршке, Универзитетски центар за студенте са хендикепом, пријаве од 10. до 30. априла 2018.

Универзитетски центар за студенте са хендикепом позива студентe и студенткиње да се пријаве за учешће у програму вршњачке подршке. Прикључите се програму вршњачке подршке и подржите колеге и колегинице са хендикепом у испуњавању њихових академских обавеза.

Уколико желите да учествујете у прилагођавању литературе, прикупљању бележака, сналажењу на факултету или другим академским обавезама, пишите нам на: ucsh@rect.bg.ac.rs

Програм вршњачке подршке организује се за студенте и студенткиње са хендикепом који студирају на неком од факултета Универзитета у Београду.

Пријаве су отворене од 10. до 30. априла 2018. године.

Студенти који успешно заврше програм, имаће подршку Универзитетског центра за студенте са хендикепом при вредновању свог ангажовања као ваннаставне активности (при стицању додатних ЕСПБ бодова).

Радујемо се заједничкој сарадњи!

Конкурс

Вероватносне логике, 19. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 19. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: проф. др Миодраг Рашковић

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈА ПРИМАРНЕ ИНТУИЦИЈЕ И ЊЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (МОДЕЛ) У ZFC

Одељење за математику, 20. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Тања Стојадиновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ШТА СВЕ „ЗНАЈУ“ УОПШТЕНИ ПЕРМУТОЕДРИ

Апстракт: Многе фамилије комбинаторних објеката имају природно дефинисано множење и комножење, што уз неке додатне услове даје структуру Хопфовог моноида или алгебре. Неке од тих фамилија су: графови, посети, матроиди, симплицијални комплекси, градивни скупови, хиперграфови. У сваком Хопфовом моноиду дефинисан је антипод (аналогон инверза у групи) формулом која представља многочлану алтернирајућу суму и у којој често има доста скраћивања. Основно и прилично тешко питање је како наћи формулу за антипод у којој нема скраћивања. У овом излагању биће представљен рад Марсела Агијара и Федерика Ардиле (M. Aguiar, F. Ardila, Hopf monoids and generalized permutahedra, arXiv: 1709.07504), који су дефинисали Хопфов моноид уопштених пермутоедара. У њему је антипод изненађујуће једноставан—алтернирајућа сума страна уопштеног пермутоедра. Испоставља се да су Хопфови моноиди свих наведених комбинаторних објеката повезани са Хопфовим моноидом уопштених пермутоедара преко политопа које додељујемо тим објектима. Тако добијамо формуле за њихове антиподе, од којих неке потврђују и побољшавају досадашње резултате, а неке су потпуно нове. Успут, као занимљивост, добијамо одговор на питање зашто су мултипликативни и композициони инверзи степених редова одређени бројем страна пермутоедра и асоциедра.

Семинар за механику, 18. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 18. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику

Предавач: Милан Рајковић, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд

Наслов предавања: РЕКУРЕНТНОСТ, ЕНТРОПИЈА И ВРЕМЕ

Апстракт: Само-организација комплексних система подразумева, у формализму који смо прихватили, пораст комплексности у времену. Време се разматра са аспекта операторског формализма класичне механике и показаће се, кроз теореме Поенкареа, Мисре и Бриселске школе статистичке механике како се појављује оператор времена и његов смисао. Такође, приказаће се кратак преглед проучавања рекурентности у динамици нелинеарних динамичких система са аспекта топологије.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Александар Симовић, студент докторских студија на Факултету организационих наука Универзитета у Београду

Наслов предавања: A BIG DATA SMART LIBRARY RECOMMENDER SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Апстракт: With the exponential growth of the amount of data, the most sophisticated systems of traditional libraries are not able to fulfill the demands of modern business and user needs. The purpose of this paper is to present the possibility of creating a Big Data smart library as an integral and enhanced part of the educational system that will improve user service and increase motivation in the continuous learning process through content-aware recommendations. The paper presents an approach to the design of a Big Data system for collecting, analyzing, processing and visualizing data from different sources to a smart library specifically suitable for application in educational institutions. As an integrated recommender system of the educational institution, the practical application of Big Data smart library meets the user needs and assists in finding personalized content from several sources, resulting in economic benefits for the institution and user long-term satisfaction.

Отворени дан РТ-РК у Београду, 09.05.2018. године

rt-rk-bigКомпанија РТ-РК позива студенте Математичког факултета у Београду да нас посете у среду, 09.05.2018. године, од 14:00 до 16:00 и упознају се нашим радом на пројектима у различитим областима.

Такође, након презентација ћете имати прилику да разговарате са РТ-РК инжењерима и будете део неформалног дружења.

Очекујемо вас на адреси Булевар Милутина Миланковића 19б, Нови Београд. Молимо вас да свој долазак потврдите попуњавањем следећег формулара.

Добро дошли!

БГ ПРАКСА 2018

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду позива студенте завршних година да се пријаве за учешће у програму Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА 2018.  http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/konkurs-bgpraksa-2018

Искористи прилику да стекнеш радно искуство током студија на некој од 176 различитих позиција у оквиру конкурса #bgpraksa. Имаћеш подршку ментора из реда запослених, покривене трошкове  превоза и фантастичну могућност да током праксе усавршиш своје вештине комуникације и тимског рада.  Постани #bgpraktikant овог лета! http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa Пријављивање траје до 17.априла у поноћ!

Конференција Agile Serbia

Позивамо Вас на учешће у 3. Agile Serbia конференцији, 27.априла у Мадленијануму, Београд. Тема овогодишње конференције је агилност, лидерство и развој софтвера. Више детаља можете видети на адреси:
http://www.agile-serbia.rs/conference

Петнаест одабраних студената Математичког факултета добиће бесплатне карте за целокупну конференцију. Да би остварили ову могућност, заинтересовани студенти треба да попуне упитник на адреси: https://goo.gl/forms/CMx2886u0BlOLPUA3 до 15. априла.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 12. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Дејан Урошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О УБРЗАВАЊУ ЧЕСТИЦА У ЈАКИМ УДАРНИМ ТАЛАСИМА

Апстракт: У предавању ће укратко бити објашњено на који начин се стварају ултрарелативистичке честице које се кроз космичка пространства шире и детектују на Земљи као тзв. космички зраци. Тренутно најбоље развијена и у научном свету прихваћена теорија је тзв. дифузно ударно убрзавање честица. То је механизам производње ултрарелативистичких честица приликом вишеструког пролаза високоенергетске честице кроз ударне таласе независно од тога који је астрофизички поремећај створио ударни дисконтинуитет. Дифузно ударно убрзање је подврста тзв. Фермијевих механизама убрзања честица и то првог реда. Сходно претходно наведеном, у предавању ће укратко бити објашњено шта су ударни таласи, Фермијеви механизми, као и основни концепти на којима је засновано дифузно ударно убрзавање честица и који објекти у космосу производе космичко зрачење. На крају ће укратко бити представљни најновији резултати истраживања београдске групе која се бави претходно наведеном тематиком.