Месечне архиве: децембар 2017

Конкурс за доделу 4 награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, пријавe трају од 11.12.2017. године до 26.01.2018. године

Расписује се Конкурс за доделу четири награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:

 • природно-математичких наука,
 • техничко-технолошких наука,
 • медицинских наука и
 • друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2017. године.

Конкурс Ђоке Влајковића

Junior Retail Modeling specialist at Addiko Bank

In order to strengthen our team, we are looking for an employee for the Modeling Group Competence Centre in Belgrade

Responsibilities:

 • Analyzing performance of retail credit portfolios of all banks within the Group
 • Working with all Banks in the Group to understand all possible data recorded on Retail Customers (Private Individuals and Small Business)
 • Analyzing Banks portfolio to understand their default rates encountered on different products
 • Conducting Statistical Analysis to identify data items that predict customers behavior
 • Building predictive models for Default, Loss Given Default (LGD), EAD and collections
 • Working with all banks to ensure models are correctly implemented and aligned to the specific bank process

Requirements:

 • Graduating or Recently Graduated from University Masters Degree in Statistics or other relevant subject
 • Understanding of Statistical techniques used in Modeling
 • Experience in using Statistical Software for Example R or SAS
 • Good English skills both written and spoken
 • Advanced Excel and ideally experience of VBA and SQL

Do you think you are an ideal candidate for this position? If the answer is yes, please send us your application via email applications.rs@addiko.com by 27th of December 2017. Only shortlisted candidates will be contacted.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 14. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Милош Ђорић, Математички факултет

Наслов предавања: ГЕОДЕЗИЈСКЕ ЛИНИЈЕ НА БЛИЗУ КЕЛЕРОВОЈ МНОГОСТРУКОСТИ S^3xS^3

Апстракт:
Близу Келерова многострукост S^3xS^3 је један од 4 могућих примера близу Келерових хомогених многострукости димензије 6, при чему се метрика на њој разликује од стандардне еуклидске продукт метрике. У циљу класификације специјалних класа подмногострукости ове многострукости (нарочито хиперповрши), битно је познавање експлицитних формула геодезијских линија, о чему ће бити речи на овом предавању.

Инфо-семинар о могућностима размене студената у оквиру програма Еразмус+, 15.12.2017.

У циљу информисања о програму Еразмус+ и његовим повољностима за студенте нашег Факултета у петак 15.12.2017. године у сали 718, с почетком у 14:15 часова, координатори за међународну сарадњу Математичког факултета проф. др Драгана Илић и проф. др Зорица Станимировић одржаће инфо-семинар о програму размене студената Еразмус+.

Студенти ће бити у прилици да сазнају све битне информације о програму Еразмус+, као и да постављају питања. Семинару ће присуствовати и студенти нашег факултета који су били на размени у оквиру Еразмус+ програма и који ће пренети своја искуства о самом програму, као и искуства са универзитета на којима су боравили.

Програм Еразмус+ је програм Европске уније намењен студентима који желе да отпутују у другу државу, слушају предавања на другом универзитету, науче нови језик, упознају другу културу и тиме стекну нова знања и искуства. Студентима се пружа прилика да један семестар бесплатно проведу на неком од универзитета у иностранству, уз стипендију која им покрива трошкове путовања и боравка, након чега им се, на основу званичног уговора о учењу, положени предмети признају код нас.

Позивамо све заинтересоване студенте да присуствују семинару и сазнају више о програму који им може донети нова познанства, искуства, знања и већу могућност запослења.

Позив

Одељење за математику, 15. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Лука Милићевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КВАНТИТАТИВНА ИНВЕРЗНА ТЕОРЕМА ЗА $U^4$ НОРМУ НАД КОНАЧНИМ ПОЉЕМ

Апстракт: У овом предавању ћемо представити $U^k$ норме које су од кључне важности у теорији квази-случајности, јер функције са малом $U^k$ нормом испољавају својства која се очекују од функција чије су вредности случајно изабране. Ове норме је увео Гауерс у свом доказу Семередијеве теореме о аритметичким прогресијама. Инверзна теорема за $U^k$ норму говори да су једини примери функција са великом $U^k$ нормом управо очигледни примери. У случају коначно-димензионих векторских простора над пољем $\mathbb{Z}_p$ то су функције које су корелисане са полиномним фазним функцијама.

Иако је ово тврд1ење доказано за све $U^k$ (Бергелсон-Тао-Циглер), битан проблем у адитивној комбинаторици јесте да се докажу квантитативне верзије инверзне теореме. То је било познато само за $k \leq 3$. У овом предавању ћемо представити доказ квантитативне верзије инверзне теореме за $U^k$ норму и рећи зашто је вероватно да се он може уопштити и за веће $k$. Ово је заједнички рад за Тимом Гауерсом.

Семинар за механику, 13. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 13. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Драгомир Зековић, Машински факултет, Београд

Наслов предавања: ДИНАМИКА МЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА СА НЕЛИНЕАРНИМ НЕХОЛОНОМНИМ ВЕЗАМА – III АНАЛИЗА КРЕТАНЈА

Апстракт:
Анализира се кретање нехолономних механичких система, састављених од две материјалне тачке којима се намећу различита нелинеарна ограничења на брзине тих тачака – паралелност брзине, једнакост интензитета брзина и управност брзина. За такве системе се анализирају: једначине веза, реакције веза тј. начин варирања таквих веза, трајекторије тачака система, линеарни интеграли по генералисаним брзинама тј. цикличне координата. На овим моделима се јасно показује да у случају нелинеарних нехолономних веза Хамилтоново дејство у општем случају нема стационарну вредност. На крају су изведене једначине брахистохроног кретања описаних система и одређене брахистохроне одређених тачака.

Математички методи механике, 13. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 13. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: РИМАН-РОХОВА ТЕОРЕМА

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Александар Михајловић, БеоГен

Наслов предавања: ПРИМЕНА БИОИНФОРМАТИКЕ У ОНКОЛОГИЈИ

Апстракт: Биоинформатика је грана информатике која спаја три науке, а то су математика, биологија и информатика. Циљ биоинформатике је да се открију тајне свих билошких процеса. Њихово разумевање увек почиње са биолошким подацима. Информатика се користи као помоћно средство да би се ефикасније користиле математичке методе за откривање делова и узрока тих процеса. Најинтересантнији биолошки процеси су они који директно утичу на наше здравље. Један такав патолошки процес који се интензивно изучава помоћу биоинформатике је туморогенеза. Биоинформатика одговара на питања као што су како настаје тумор на биолошком, молекуларном и генетском нивоу, како се мења састав ћелија и њихових генетских профила током развоја тумора. Такође, она препознаје и профилише туморе по њиховим разликама и сличностима, итд. Ове информације су битне за диагностику и одређивање адекватних терапија, а кључне су у фармаколошком процесу откривања лека против рака.

Семинар из астрономије и астрофизике, 12. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. децембра 2017, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Бојан Арбутина, Математички факултет

Наслов предавања: АСТРОНОМИЈА ГРАВИТАЦИОНИХ ТАЛАСА

Апстракт: На предавању ће бити дат приказ досадашњих открића нове астрономске области, чије теоријске основе су добро познате, али њеном рађању управо присуствујемо – астрономије гравитационих таласа, као и осврт на Нобелову награду за физику у 2017. години, коју су управо „за пресудни допринос развоју детектора ЛИГО и детекцију гравитационих таласа“ добили Рајнер Вајс, Бери Бериш и Кип Торн.

*think.BDPST Young Leaders’ Forum, Budapest, 26-29 March 2018*

The Antall József Knowledge Centre cordially invites you to participate in the YoungLeaders’ Forum (YLF) of think.BDPST, Hungary’s strategic conference on regional development and the perspectives of research, innovation, and future technologies. The conference is organised on 26-29 March 2018 in Budapest.

The Young Leaders’ Forum (YLF) will feature outstanding young scholars (aged 24-38), who are professionally active in the field of transport, innovation, automotive industry, informatics, urban design and connected social sciences and legal studies in order to make it possible for them to meet with the current decision makers and learn about new trends and developments in their fields through workshops and roundtable discussions. The main topics of the four-day event are the current developments in automotive industry, reduction of transport poverty, integrated personal mobility, smart cities and urban planning.

Note: For those coming from the V4 and the CEI region, as well as the EU 28, the following expenses are covered by the Knowledge Centre: accommodation with breakfast included, lunch for three days, and travel. For those coming from any other countries, the following expenses are covered: accommodation with breakfast included, lunch for the three days. Please note that travel costs are not covered.

To be considered for this program, interested parties should submit the following materials:
– Current CV (uploaded in PDF format, including the applicant’s age)
– High-resolution profile photo (min. 2000 pixels)
– Online application form (available here)

Deadline for application: 5 January 2018, midnight CET
For more information visit: http://think.bdpst.org/ For further information please contact: ylf@think.bdpst.org

Конкурс за доделу стипендија Фондације Милана Стефановића Смедревца и супруге Даринке за школску 2017/2018. годину, пријава од 11.12.2017. до 26.01.2018.

Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) стипендија Фондације Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2017/2018. годину. На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Милана Стефановића Смедревца и супруге Даринке за школску 2017/2018. годину

Вероватносне логике, 7. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 7. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Миодраг Рашковић

Наслов предавања: ПИТАГОРЕЈСТВО И ПЛАТОНИЗАМ У САВРЕМЕНОЈ МАТЕМАТИЦИ

Конкурс за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета“ за школску 2017/2018. годину, пријава од 04.12.2017. до 26.01.2018.

Расписује се Конкурс за доделу четири стипендије за школску 2017/2018. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

• Групације природно-математичких наука,
• Групације техничко-технолошких наука,
• Групације медицинских наука,
• Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Одлука
Пријава

Конкурс за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2017/2018. годину, пријава од 05.12.2017. до 26.01.2018.

Расписује се Конкурс за доделу једне стипендије студенту Универзитета у Београду, за школску 2017/2018. годину. На Конкурс се може пријавити студент основних академских студија који се у школској 2017/2018. години финансира из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:

1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00 и
3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Подношење пријава траје од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године.

Пријаве се подносе на адресу:
Универзитет у Београду,
Студентски трг бр. 1
са назнаком – За Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2017/2018. годину можете наћи овде.

„Каријерно ћаскање“ у Научно технолошком парку Београд, 13.12.2017.

ntparkЦентар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду организује „Каријерно ћаскање“ – догађај умрежавања са професионалцима који раде у области иновација и желе да поделе своја искуства младим колегама.

Овај догађај је замишљен као неформално дружење намењено студентима завршних година и дипломцима различитих факултета Универзитета у Београду који имају жељу да се у опуштеној атмосфери, уз кафу, упознају са представницима компанија чланица Научнотехнолошког парка које развијају иновације у области информационих технологија и других сродних области.

„Каријерно ћаскање“ ће се одржати 13. 12. 2017. године са почетком у 16 часова у Бусинесс цафе-у Научно-технолошког парка Београд, који се налази на Звездари (улица Вељка Дугошевића 54).

Молимо све заинтересоване да се пријаве попуњавањем кратког формулара: https://skr.rs/Tqo најкасније до 10. децембра 2017. године у поноћ.

Студенти чије пријаве буду прихваћене биће обавештени о детаљима посете.

Каријерно ћаскање

Конкурс за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2017/2018. годину, рок 05.12.2017. – 26.01.2018.

Расписује се Конкурс за доделу три стипендије најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2017/2018. годину. На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Рок за подношење пријава је од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године. Пријаве се подносе на адресу:
Универзитет у Београду,
Студентски трг бр. 1
са назнаком – За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2017/2018. годину можете наћи овде.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 7. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у 7. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Иван Димитријевић, Математички факултет

Наслов предавања: SOME COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

Апстракт: We consider model of nonlocal gravity, given by the following action $S = \frac{1}{16 \pi G} \int \sqrt{R-2\Lambda} F(\Box)\sqrt{R-2\Lambda}\sqrt{-g} d^{4}x + \matcal{L}_{matter}$,where $ F(\Box)= \sum_{n=-1}^{\infty} f_{n} \Box^{n}$. The corresponding equations of motion are presented. Using linear ansatze we derive cosmological solutions with and without matter.

Одељење за математику, 8. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 8. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Ђорђије Вујадиновић, Природно-математички факултет, Подгорица

Наслов предавања: СПЕKТРАЛНА АСИМПТОТИKА KОШИЈЕВОГ ОПЕРАТОРА НА ПРОСТОРИМА АНАЛИТИЧKИХ И ХАРМОНИЈСKИХ ФУНKЦИЈА ПРОСТО ПОВЕЗАНОГ ДОМЕНА

Апстракт: На предавању ће бити изложене следеће теме:
-Kошијев и логаритамски потенцијал на ограниченим доменима равни,
-Бергманова пројекција за случај диска,
-Kомпактни оператори на Хилбертовим просторима и сингуларни број,
-Историјат проблема и новији резултати.

Семинар за механику, 6. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Si Mohamed Sah, Danish Technical University

Наслов предавања: ASSESSING BOLTED JOINTS TIGHTNESS WITH MEASURED NATURAL FREQUENCY

Апстракт: Structural health monitoring techniques based on vibration measurements have been receiving large attention in the last decades, in particular techniques used for estimating bolted joints tightness and detecting loosened bolts. Due to the exposure of bolted joints to external forces, the bolts may loosen and therefore affect the healthy functioning of the bolted structure. In this work, a technique is proposed to assess the level of bolt tightness and to quantify the tension based on the measured natural frequencies. An experiment is performed on two structure specimen where each one is clamped with a bolt. The excited natural frequencies are recorded as the bolts are gradually tightened. The measured frequencies trends were described by a one dimensional beam model with elastic supports. The sensitivity of the measured transverse frequency showed the reliability of this frequency-based technique in assessing bolt tightness. This technique can also quantify the bolt tension using the analytical model, which gave an excellent agreement with the experimental data for high bolt tension.

Математички методи механике, 6. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРАМЕНОВИ И ЛИНИЈСKА РАСТОЈАЊА (други део)

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“.