Месечне архиве: децембар 2016

Одељење за математику, 16. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 16. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Игор Долинка, Департман за математику, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: СЛОБОДНЕ ИДЕМПОТЕНТНО ГЕНЕРИСАНЕ ПОЛУГРУПЕ: МАКСИМАЛНЕ ПОДГРУПЕ И ПРОБЛЕМ РЕЧИ

Апстракт: Нека је S полугрупа, а Е=Е(S) скуп њених идемпотената. Структура полугрупе S рефлектује се на скупу Е путем концепта тзв. биуређеног скупа, којег можемо дефинисати било као парцијалну алгебру (где се само неки од производа из S наслеђују у Е), било као релацијску структуру која се састоји из два квази-уредђења. Како бисмо разумели општу структуру идемпотентно генерисаних полугрупа, веома је значајно истражити у извесном смислу „најслободнију“ (идемпотентно генерисану) полугрупу са унапред задатом структуром идемпотената – ово је тзв. слободна идемпотенто генерисана полугрупа IG(Е) на биуређењу Е, коју је први увео K. S. S. Nambooripad 1979. године, истовремено је повезујући са идејама из алгебарске топологије и теорије малих категорија. IG(Е) је дефинисана одређеном презентацијом над Е као скупом генератора.

Годинама је у „незваничној“ циркулацији била хипотеза да су максималне подгрупе сваке слободне идемпотентно генерисане полугрупе – слободне групе. Ову хипотезу су (тек) 2009. оборили Brittenham, Meakin и Margolis (касније је њихов контрапример знатно поједноставио писац ових редова), а недуго затим, Gray и Ruskuc су показали да важи управо супротно од горње претпоставке: СВАКА група јесте максимална подгрупа погодно одабране слободне идемпотентно генерисане полугрупе (опет, доказ овог резултата су знатно поједноставили Долинка и Ruskuc, као и Gould и Yang). Ово је довело до праве „ерупције“ резултата у последњих неколико година у овој области комбинаторне алгебре (блиске алгебарској топологији из разлога што су поменуте групе заправо фундаменталне групе одређених ћелијских 2-комплекса дефинисаних на биуређењима идемпотената) – и циљ овог предавања је да да један преглед тих новијих резултата. Специјално, биће приказан најновији резултат сарадње Долинка-Gray-Ruskuc који показује да постоји коначна полугрупа S таква да је проблем речи за IG(Е) (где је Е=Е(S)) алгоритамски нерешив (иако су неки велики „сегменти“ тог проблема рекурзивни за свако коначно биуређење Е). Ово је постигнуто редукцијом проблема припадности за подгрупе (SMP – subgroup membership problem) коначно генерисаних/презентираних група.

Семинар из астрономије и астрофизике, 13. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 13. децембра 2016. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Ивана Милић-Житник

Наслов предавања: УТИЦАЈ РЕЗОНАНЦИ У СРЕДЊЕМ КРЕТАЊУ НА КРЕТАНЈЕ АСТЕРОИДА ПОД ДЕЈСТВОМ ЕФЕКТА ЈАРКОВСКОГ

Апстракт: Гравитациони и негравитациони феномени одређују динамику астероида у Главном астероидном појасу. Најзначајнији гравитациони механизми су резонанце у средњем кретању. Резонанце у средњем кретању могу да убрзају или успоре орбиталне промене астероида или да делују као заштитни механизми. Најзначајнији негравитациони феномен је ефекат Јарковског. То је термални ефекат који посебно утиче на астероиде димензија између 0.1 m и 10 km и обрнуто је сразмеран полупречнику астероида. Ново истраживање о последици интеракције резонанце у средњем кретању и силе Јарковског на кретање астероида је представљено у раду Милић-Житник и Новаковић (2016), чиме је по први пут успостављена функција између просечног времена проведеног у резонанци у средњем кретању (<dtr>), снаге ове резонанце (SR) и брзине промене велике полуосе (da/dt). У раду Милић-Житник (2016) је анализирана и зависност времена проведеног у резонанцама у средњем кретању од орбиталног ексцентрицитета (е) и претходно поменутих физичких велицина SR и da/dt. Ово је нова једначина која уводи ексцентрицитет астероида у рачун. На предавању ће бити представљене поменуте анализе и нова једначина.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 13. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 13. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милован Матијевић, MINECO Computers

Наслов предавања: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНДУСТИЈЕ СРБИЈЕ

Апстракт: У оквиру овог предавања дати су кључни резултати десетог годишњег истраживања у информатичком сектору (индустрији), приказано је стање 2015. и перспективе за 2016. и 2017. годину. Српску информатичку индустрију, у 2015. години, сачињавало је 2 076 активних предузећа. За прецизнији увид у структуру ИТ индустрије, предузећа су груписана у четири јасно одвојене делатности. Те делатности су: (1) Компјутерско програмирање; (2) ИТ услуге; (3) Посредовање, трговина на велико и мало ИТ опремом; (4) Производња компјутера и периферних уређаја. Развијена ИТ индустрија је предуслов опоравка домаће економије и окосница будућег развоја целог друштва. Процењује се да ће Србији недостајати око 15.000 ИТ стручњака који би радили на дигитализацији домаће привреде и друштва. Предавање ће указати на могући негативни сценарио и последице јаког фокуса на извоз софтвера и информатичких услуга, док се истовремено занемарују локалне информатичке потребе. Предавање би требало да пружи одговор на питање да ли је важније да покријемо домаће кадровске потребе, или да тим људима попунимо делић празнине од 900 000 ИТ стручњака колико ће недостајати у Европи до 2020. године.

Enetel Solutions – DATA SCIENTIST

entelEnetel Solutions is looking for an exceptional data scientist to integrate multiple systems and data sets. You need to be able to link and mash up distinctive data sets to discover new insights. You must have a Ph.D. or Master’s Degree in mathematics, operations research, applied statistics, data mining, machine learning, physics or a related quantitative discipline. Also you have to have business strategy skills to build the algorithms necessary to ask the right questions and find the right answers. You must have a deep understanding of statistical and predictive modelling concepts, machine-learning approaches, clustering and classification techniques, and recommendation and optimization algorithms.

You can see more details and apply at   http://enetelsolutions.com/en/join-the-team/

Top Talent Program 2016 – msg global solutions

Да ли желиш да се развијаш и учиш у динамичном, интернационалном окружењу? Да ли себе видиш у глобалном тиму који ради на пројектима за клијенте широм света? Прихвати изазов и истражи прилике у компанији msg global solutions кроз тронедељни и тромесечни Top Talent Program.

Top Talent Program компаније msg global solutions је намењен студентима и дипломцима који желе да се усавршавају и граде своју каријеру кроз учешће у изазовним пројектима, у различитим окружењима и културама. Наш програм окупља младе људе са IT образовањем, са фокусом на информационе системе и технологије, рачунарство и софтверско инжењерство.

За пријаву, пошаљи свој CV на msgsee@msg-global.com до 11. децембра 2016.

Za više informacija poseti info.msg-global.com/TopTalentProgram .

Машинство и биомедицина, 13.12.2016.

Машински факултет Универзитета у Београду и Иновациони центар Машинског факултета позивају заинтересоване на предавање „Машинство и биомедицина повезивање искуства из Чешке„. Предавање ће се одржати на Машинском факултету у уторак 13. децембра 2016. године у 10 часова у Свечаној сали 211, II спрат, Краљице Марије 16.

Детаљније о предавању

Биће представљене и могућности за сарадњу и заједничко учествовање на међународним пројектима, као и опције које постоје за докторске студије студената из Србије на CEITEK институту.

Предавачи
Директор Централно-европског института за технологију (CEITEC
https://www.ceitec.eu/about-ceitec/t1107) из Брна, Чешка, и двоје докторанада овог института, који ће говорити о најновијим истраживањима из области технологија напредних материјала, микрофлуидике и тзв. ”лабораторије на чипу” (енгл. „lab on a chip“).

Апстракт и биографије

Diwanee is looking for PHP developer

Diwanee is a digital media company. Currently, we are looking for *PHP developer* to join our team in our Belgrade office.

Job requirements:

  • More than 2 years’ experience with any of listed PHP framework (Yii,
    Laravel, Cake PHP, CodeIgniter, Symphony, Zend framework, SlimPHP etc)
  • Strong understanding of OOP concepts
  • MySQL
  • Twig
  • JavaScript, jQuery
  • Git
  • Apache
  • Work on Linux OS /(Mac OS X)/

This is a full-time, in-house position. If you are interested, please send your CV posao@diwanee-serbia.com

Please see our website for more detailed information about our company.

Конкурс за финансирање учешћа студената Математичког факултета на научним и стручним скуповима из области Рачунарства и информатике у земљи и иностранству

Предмет конкурса представља расподела средстава у оквиру партнерства у стручном усавршавању талентованих студената, за финансирање учешћа студената Математичког факултета на научним и стручним скуповима из области Рачунарства и информатике у земљи и иностранству.

Финансирање се остварује за научне и стручне скупове из области рачунарства и информатике, који су одржани или се одржавају у периоду 01.06.2016. – 01.06.2017.

Укупан фонд конкурса: 150.000,00 динара

Детаљне информације о конкурсу

За додатне информације можете се обратити мејлом на: konkurs_ms_2016@matf.bg.ac.rs

Одељење за математику, 9. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 9. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Alexey Karapetyants, Southern Federal University, Russia

Наслов предавања: ON SOME NEW CLASSES OF SPACES OF ANALYTIC FUNCTIONS WITH NONSTANDARD GROWTH

Апстракт: We introduce and study new general classes of spaces (analytic functions) of amalgam type using variety of norms for definition: such as variable exponent Lebesgue, Holder norm, Morrey-Campanato norm, Orlicz norm, their modifications and generalizations. The introduction of such mixed type norms allows to characterize with more accuracy the boundary behavior of analytic functions in these spaces and (or) the behavior of symbols of operators in these spaces (Toeplitz type operators). We propose combination of modern approaches developed recently for spaces of functions of nonstandard growth (real analysis) and specific approaches and methods developed earlier for the study of spaces of analytic functions (Bergman-type) and special classes of Toeplitz operators with unbounded symbols acting on these spaces.

Вероватносне логике, 8. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 8. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Радош Бакић

Наслов предавања: СРПСКИ ЈЕЗИК – ЈЕДАН ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

Апстракт: Предавање се тематски наставља на ранија предавања о српском језику. Тема предавања је веза између српског и арапског језика.

Одељење за механику, 7. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 7. децембра 2016. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Бојан Новаковић, Катедра за астрономију, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ДИНАМИКА МАЛИХ ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА

Апстракт: Сунчев систем дом је осам (а можда и девет) планета, њихових природних сателита, као и великог броја тзв. малих тела, астероида и комета. Сви чланови нашег планетарног система се непрестано мењају под утицајем различитих фактора. Један од разлога зашто су мала тела Сунчевог система интересантна истраживачима свакако је и то што на њима остају записани трагови еволуције читавог система. Зато се често каже да сваки модел еволуције Сунчевог система мора бити верификован у појасу астероида који се простире између орбита Марса и Јупитера, и у коме се налази највећи број ових објеката. Другим рецима, свака таква теорија мора бити у сагласности са оним што знамо о овом појасу. Астероидни појас такође садржи и информације о својој сопственој еволуцији. Један такав пример представљају сударне фамилије астероида чије проучавање нам може открити много тога како о динамичкој, тако и о сударној еволуцији појаса астероида, али и читавог Сунчевог система. Овом приликом представићемо најновија сазнања о динамици астероида, са посебним освртом на динамичку еволуцију сударних фамилија. Коначно, указаћемо и на нека отворена питања, и кратко продискутовати могуће одговоре на њих.

Поводом 70 година рада Математичког института САНУ, Одељење за механку у среду 7. децембра организује и Мини-симпозијум „Биомеханика и моделовање биолошкх система“. Скуп ће бити одржан у сали 2 САНУ у периоду 10-20 часова. Програм скупа може се преузети ОВДЕ.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 6. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 6. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Ана Анокић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ РАСПОРЕЂИВАЊА ВОЗИЛА ПРИ ОПТИМИЗАЦИЈИ ТРОШКОВА ТРАНСПОРТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ СИРОВИНА

Апстракт: У раду је разматран реалан проблем који се односи на организацију транспорта у једној фабрици шећера у Србији. Представљен је прецизан математички модел проблема који је облика мешовитог целобројног програмирања са квадратним ограничењима (Mixed integer quadratically
constrained problem-MIQCP). Модел је тестиран коришћењем егзактног решавача Lingo 15. Како су резултати добијени само за тест примере малих димензија, развијен је хеуристички приступ за решавање инстанци проблема средњих и већих димензија. Представљене су карактеристике предложене хеуристике, као и експериментални резултати добијени решавањем Lingo 15 и хеуристичким приступом на инстанцама различитих димензија. Анализа експерименталних резултата показује да хеуристички приступ брзо достиже сва позната оптимална решења на инстанцама малих димензија и даје решења на инстанцама средњих и већих димензија за које оптимално решење није познато.

У питању је заједнички рад са З. Станимировић, Ђ. Стакићем и Т. Давидовић.

Посете компанијама – сазнајте из прве руке, ЦЗРК

Центар за развој каријере Универзитета у Београду организује посету компанији „Vip mobile d.o.o.“ за студенте и свршене студенте Математичког, Електротехничког и Факултета организационих наука (IT смерова).

Због ограниченог броја учесника, неопходно је извршити пријаву путем линка.

Посета ће се реализовати у четвртак 8.децембра 2016.године.

Посетиоци ће имати прилике да обиђу просторије компаније, сазнају више о њеном IT сектору, о процесу регрутације и селекције, очекивањима од запослених, као и рада у њему. Такође, моћи ће да у неформалној атмосфери попричају са запосленима, постављају питања и добију одговоре на сва питања. Посета ће бити фокусирана на IT сектор ове компаније и представљање каријерних могућности за будуће стручњаке у области информационих технологија.

Ово је још једна у низу посета које Центар за развој каријере организује у оквиру програма “Посете компанијама – сазнајте из прве руке”, а која има за циљ да помогне студентима и дипломираним студентима да сазнају више о тржишту рада и што боље се на њему позиционирају.

IAESTE конкурс за 2017. годину

Расписан је IAESTE конкурс за стручну праксу и усавршавање у иностранству у току 2017. године.

Више детаља, односно услове конкурса и „on-line“ пријаву можете пронаћи на сајту: www.iaeste.ac.rs

Конкурс траје до 16.12.2016. године.

НАПОМЕНА: За студенте који имају могућност да преко Студентских сервиса својих факултета обезбеде списак положених испита са оценама неће бити потребно да, приликом верификације пријаве у канцеларији IAESTE-а, достављају уверења о положеним испитима.

Семинар Биоинформатика, 7. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 7. децембра 2016. у сали 706 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

Предавач: Драгана Дудић, мастер рачунарства, Центар за истраживање података и биоинформатику Пољопривредног факултета

Наслов предавања: РНК СЕКВЕНЦИРАЊЕ И ТРАНСКРИПТОМ БИЉАКА: СПЕЦИФИЧНОСТИ, АЛАТИ И ПРОБЛЕМИ

Апстракт: РНК секвенцирање (RNA-seq) је процедура секвенцирања која омогућава анализу транскриптома и експресије гена, а која је омогућена појавом техника нове генерације секвенцирања (НГС). RNA-seq се битно разликује од ДНК секвенцирања у неколико аспеката. Сам процес креирања секвенци је специфичан јер се, због нестабилности РНК молекула, реверзибилном транскрипцијом генеришу цДНК библиотеке које се убацују у НГС секвенционер и секвенцирају. Даље, анализа података обухвата, између осталог, и мапирање на референтне секвенце. С обзиром да су, чак и за најистраживаније организме, транскриптоми и даље некомплетни, ово мапирање се у ствари врши на геном. Због тога уобичајени алати, попут БЛАСТ-а или ClustalW, нису погодни за употребу, већ се развијају нови који узимају у обзир специфичност РНК података. Додатни проблеми настају у ситуацијама када се анализирају полиплоидни или високо репетитивни транскриптоми, какви су нпр. транскриптоми биљака. У оквиру излагања биће дат осврт на ове теме и представљени конкретни изазови са којима су се истраживачи суочили на примеру транскриптома кукуруза.

Организатори Семинара су проф. др Гордана Павловић-Лажетић, проф. др Бранко Драговић и проф. др Ненад Митић, руководилац