Месечне архиве: октобар 2016

Одељење за математику, 14. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 14. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Стојан Раденовић, Машински факултет, Београд, у пензији

Наслов предавања: ОД Ђ. КУРЕПЕ, ПРЕКО Л.В. КАНТОРОВИЧА, М. КРЕИНА, А. ПЕРОВА, П. ЗАБРЕЈКА,…, ДО ДАНАШЊИХ ДАНА

Апстракт: Добро је познато да је такозвани „Cone metric space“ (или абстрактни метрички простор) дефинисао наш математичар Ђуро Курепа 1934. године у својој докторској дисертацији. Наиме, он је само навео (дао, рекао) да се растојање d(x,ѕ) између тачака x и y произвољног непразног скупа X може увести да буде елемент (члан) неког парцијално уређеног скупа (који се разликује од скупа реалних бројева). Да би се могла увести и аксиома познате релације троугла, касније су за кодомен E пресликавања d: X x X –> E узели уређен Банахов простор над пољем реалних бројева. На овом предавању ће бити дат краћи преглед развоја резултата у оквиру КОНУСНИХ МЕТРИЧКИХ ПРОСТОРА добијених у последње време (после 2007. године) од стране неких наших и иностраних математичара. Биће наведена и нека отворена питања.

Семинар за механику, 12. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 12. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички Институт САНУ

Наслов предавања: НЕТЕРИНА ТЕОРЕМА У ВРЕМЕНСКИ ЗАВИСНИМ СИСТЕМИМА СА ВЕЗАМА И НЕКОНЗЕРВАТИВНИМ СИЛАМА

Апстракт: Полазећи од симетрија линијског раслојења дефининисаног недегенеративном 1-формом и одговарајућих пертурбованих система, добијају се једноставне опште формулације нехолономне Нетерине теореме.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 11. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: др Душан Савић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗАСНОВАН НА МОДЕЛУ СЛУЧАЈЕВА КОРИШЋЕЊА И MDD ПРИСТУПУ

Апстракт: На предавању ће бити представљен Silab-MDD приступ који повезује Лармануову методу развоја софтвера са MDD приступом.Предлаже се нова метода за прецизну и детаљну спецификацију случајева коришћења.Спецификација случајева коришћења је подржана сопственим доменски-специфичним језиком UCDSL који је развијен у оквиру JetBrains MPS алата. UCDSL се може користити самостално или као додатак за друга развојна окружења.Приступ обухвата и сопствене доменски специфичне језике помоћу којих се могу описати дијаграми токова података и речник података.Извршена је евалуација предложеног приступа како би се утврдила могућност примене развијених метода и језика.

Ada Lovelace дан

Међународни Ada Lovelace дан ће бити обележен у Београду 11. октобра у Startit центру у 18ч.

Тог дана ће се у форми кратких предавања представити жене које се баве природним и техничким наукама и остварују изванредне резултате, а чији је рад недовољно познат јавности. Биће речи о њиховом развојном путу и успесима са идејом да мотивишу нове генерације да своја занимања остваре у овим областима.

Ada Lovelace дан је настао у организацији Spaceventa , који ће овом приликом најавити и конференцију Enter, која ће бити одржана у априлу 2017. године у сарадњи са међународном мрежом ACM-W .

Улаз на догађај 11. октобра у Startit центру је слободан. Због ограниченог броја места свој долазак најавити овде.

За више информација о догађају посетите нашу facebook страну

Одељење за математику, 7. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Бориша Кузељевић, Математички Институт САНУ

Наслов предавања: ГЛОБАЛНА ТЕОРИЈА УЛТРАФИЛТЕРА НА N

Апстракт: На предавању ће бити речи о два начина упоређивања ултрафилтера на N, Rudin-Keisler и Tukey поретку. Специјално, биће разматрана ова уређења на P-тачкама, посебној класи ултрафилтера на скупу природних бројева. W. Rudin је педесетих година показао да CH имплицира постојање P-тачака, а Shelah је седамдесетих показао да P-тачке конзистентно не постоје.