Месечне архиве: октобар 2016

Математички методи за механику, 2. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 2. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: СИСТЕМИ С ЈЕДНИМ СТЕПЕНОМ СЛОБОДЕ

Апстракт: У питању је друго у низу предавања на специјалном курсу „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.

 

Семинар за рачунарство и примењену математику, 1. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 1. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: др Лена Ђорђевић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ДЕТЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ГРЕШАКА У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ДИНАМИЧКИХ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА ЗАЛИХАМА

Апстракт: Дискретним динамичким симулационим спредшит моделом се, на веродостојан начин, могу представити и решавати проблеми управљања залихама са комплексним математичким апаратима, и они се, на тај начин, могу релативно једноставно применити у реалним системима. Основна тема овог предавња је приступ за обезбеђење вишег квалитета динамичких дискретних модела за управљање залихама, развијених у спредшитовима. Приступ је намењен детекцији и анализи грешака у наведеним моделима и утврђивању њихових узрока на брз и ефикасан начин. Новоразвијени приступ се заснива на карактеристикама проблема и начину моделирања, као и методама операционих истраживања, техникама развијеним у области информационих система и спредшит инжењерства. Развој и евалуација приступа је реализована над спредшит моделом економичне количине наручивања залиха за више производа са ограниченим простором складиштења.

 

Размена студената са Универзитетом Приморска

Отворен је позив за размену студената са Универзитом Приморска у оквиру Еразмус + КА1 програма. За студенте из Србије предвиђено је 1 место на Факултету за математику природне науке и информационе технологије (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies – FAMNIT) у трајању од 5 месеци. Рок за пријаву је 10. новембар.

http://www.famnit.upr.si/en/cooperation/exchange/erasmus-students-incoming

Очекује се да ускоро позив буде отворен и на Мобион платформи, а постоји могућност и да рок буде продужен.

Више информација о факултету FAMNIT и студијским програмима може се наћи на http://www.famnit.upr.si/en

Одељење за математику, 4. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 4. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Дончо Димовски, академик МАНУ

Наслов предавања: PERMUTATION IDENTITIES

Апстракт: We give a general theory of binary permutation identities, considering them as morphisms in a sequence of categories whose objects are binary trees. For a given set of permutation identities, we describe the set of its consequences. We also consider the properties for a set of permutation identities to be mA-nice, and mAC-nice. We give an example of a set of permutation identities of the form u = v, v = w, that is 7AC-nice. This is a joint work with Aleksandar Krapež.

Одељење за механику, 2. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 2. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Анђелка Хедрих, Математички Институт САНУ

Наслов предавања: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП У МОДЕЛОВАЊУ ОСЦИЛАТОРНОГ ПОНАШАЊА ЗОНА-Е ПЕЛУЦИДА-Е МИША ПРЕ И ПОСЛЕ ОПЛОДЊЕ

Апстракт: Зона пелуцида (ЗП) представља ацелуларни омотач јајне ћелије сисара налик ирегуларној тродимензионалној, вишеслојној мрежи, који има веома важну улогу у оогенези, оплодњи и преимпалнтационом периоду. То је последња структура кроз коју сперматозоид треба да прође у процесу оплодње. Иако, постоји пуно података у литератури о биохемијским променама, које се дешавају током процеса оплодње, многи детаљи везани за сам динамички процес остају нерасветљени.

Основна идеја је да се процес оплодње може посматрати као осцилаторни феномен и сходно томе, коришћењем знања из теорије осцилација, аналитичке механике и нелинеарне динамике примењене на биолошке системе, као и методе дискретног континуума и матричног рачуна постављен је једнослојни модел осцилаторне сферне мреже ЗП са одговарајућим кинетичким параметрима, и апроксимацијама уз дефинисање ограничења примене модела. Биће разматрани различити приступи у анализи утицаја релевантних параметара за процес оплодње као и осцилатроно понашање ЗП након оподње: једнослојни и двослојни осцилаторни модел ЗП, квазистатички апроксимативни модел у виду шупље сфере за проучавање потенцијално слабе тачке у моделу, вишепарамтарски вискоеластични модел за проучавање осцилаторног понашања ЗП након оплодње, као и метод коначних елемената за проучавање динамике нелинеарног фрикционог контакта јајне ћелије и сперматозооида у односу на угао дејства сператозооида.

Један део излагања бице посвећен резултатима нумеричке симулације осцилаторног понашања чворних молекула (одговарају ЗП1 гликопротеинима) осцилаторног модела ЗП на репрезентативном сегменту модела у слободном и принудном режиму. Нумеричком анализом одреени су услови под којима долази до резонанције између режима осциловања ЗП-е и сперматозооида који импулсно дејствују на ЗП мрежу. Биће приказана упоредна анализа осоцилаторног стања ЗП пре и после оплодње кроз анализу сета сопствених кружних фреквенција и феномена динамичке апсорпције. У нумеричкој симулацији испитивани су и како угао дејства, распоред и број сперматозооида са ефективним брзинама, који ипулсно дејствују на ЗП, утичу на осцилаторно понашање чворних молекула у осцилатрном моделу ЗП. На квазистатичком апроксимативном моделу ЗП у виду шупље сфере биће приказана нумеричка анализа како напон, дилатација, запреминска дилатација и специфични деформациони рад зависе од: растојања тачке у ЗП од центра сфере, дебљине ЗП, односа унутрашњег и спољашњег полупречника јајне ћелије, спољњег притиска- односно броја сперматозооида, који дејствују на спољашњу контурну површину. Применом метода нецелих извода дате су основне поставке двослојног вискоеластичног модела осцилаторне сфрене мреже ЗП.

За предлозени осцилаторни модел ЗП предавач је добио једну од две додељене награде за младе научнике на Европској конференцији из нелинеарних осцилација у Риму 2011 (ЕНОЦ 2011) у организацији европеског друштва за механику (EuroMech). Део резултата који ће бити приказани излагани су на Интернационалној конференцији теоријске и примењене механике, Пекинг, Кина 2012 и у Монтреалу 2016 године. (ИЦТАМ 2012, 2016) у организацији Интернационалне уније Теоријске и примењене механике (ИУТАМ), као и на конференцијама у организацији Српског друштва за механику у Врњачкој Бањи (2013) и Аранђеловцу (2015).

Кључне речи: зона пелуцида, осцилације, модел осцилаторне сферне мреже, дискретни континуум, сперматозооиди, фриркциони контакт, метода коначних елемената, напон, деформација, синхронизација, Лисазуове криве.

 

ОСА Рачунарски инжењеринг д.о.о. тражи програмера

ОСА Рачунарски инжењеринг д.о.о. је произвођач водећег софтверског система за управљање документима и пословним процесима UniDocs, као и вертикалних решења фамилије UniDocs Business Box. Више детаља о предузећу можете видети на www.osa.rs.

Позивамо кандидате да нам се јаве за позицију Software Developer

Потребни услови:
– Високо образовање (основне студије или мастер)
– Познавање развоја у .NET окружењу (C#, ASP .NET, …)
– Развој база података
– Знање енглеског језика

Предност имају кандидати:
– Са искуством у развоју софтвера
– Са искуством у развоју софтверских сервиса
– Са искуством у развоју веб и мобилних апликација
– Искуство у раду са MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL

Рок за достављање пријава је 04.11.2016. Пријаве слати на email адресу boris.damjanovic@osa.rs

Математички методи за механику, 26. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЊУТНОВИ ЗАКОНИ

Апстракт: У питању је прво у низу предавања на специјалном курсу „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“

Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Богдана Станојевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: PARAMETRIC COMPUTATION OF A FUZZY SET SOLUTION TO A CLASS OF FUZZY LINEAR FRACTIONAL OPTIMIZATION PROBLEMS

Апстракт: The class of fuzzy linear fractional optimization problems with fuzzy coefficients in the objective function is considered. We propose a parametric method for computing the membership values of the extreme points in the fuzzy set solution to such problems. We use a parametric analysis of the efficiency of the feasible basic solutions to a certain bi-objective linear fractional programming problem through the optimality test in a related linear programming problem.

Презентација DAAD-а и Хумболтовог Клуба Србије

DAAD и Хумболтов клуб Србије организују Отворени инфо-семинар 25.октобра 2016. године, на Хемијском факултету у Београду у 17ч, у сали за сединце на I спрату.

Том приликом биће представљени програми DAAD фондације и Alexandar von Humboldt фондације. Позивамо све заинтересоване колеге и студенте да дођу и чују више о овим атрактивним програмима за усавршавање у Немачкој од стране званичника DAAD-а  и Хумболтовог Клуба Србије.

Семинар Друштва за језичке ресурсе и технологије 27. октобар 2016.

Састанак семинара Друштва за језичке ресурсе и технологије биће одржан у четвртак, 27. октобра на Рударско-геолошком факултету у свечаној сали (сала бр. 167) са почетком у 18 часова.

Планирано је да се оквиру састанка Семинара одрже следећа предавања.

Предавач: Михаило Шкорић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: СВРСТАВАЊЕ ПОЈМОВА НА СКАЛИ ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНО ПРИМЕНОМ ИСТРАЖИВАЊА ПОДАТАКА НАД КОРПУСОМ ТЕКСТОВА КОЈИ САДРЖЕ ЕМОТИКОНЕ

Апстракт: Циљ овог рада је скретање пажње на могућност коришћења текста на вебу обележеног емотиконима и другим одређивачима у сентименталној анализи језички-независног корпуса. Он уводи неколико новина у постојећу истраживачку окосницу и тестира њихову успешност. Такође, приказује софтверски алат специјално направљен у ту сврху, објашњава систем његовог рада у изради базе података са сентименталним вредностима појмова и даје упуство за његово коришћење. Осим тога, приказује и софтверски алат за тестирање нове базе података и примере анализе добијених резултата.

Предавач: Зоран Ристовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА КОНКОРДАНЦИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА: МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Апстракт: Рад представља резултате истраживања које је спроведено у оквиру шире научно-истраживачке парадигме засноване на експлоатацији једнојезичних и вишејезичних корпуса у настави страних језика. Приказане су фазе формирања корпуса, карактеристике корпусног материјала, као и методе експлоатације у директном наставном процесу. На узорку од 240 ученика основне школе, током четири школске године, у периоду 2012 – 2016 примењиван је експлоатациони сценарио заснован на извлачењу конкорданци – показних, предавачких и самосталних, у оквиру самостално компилованог специјализованог микро-корпуса од 250.000 речи, заснованог на принципима које износи Рапен (Rappen, 2012).

По свом обиму и дубини захвата у корпусни материјал конкорданце су партиципирале у свим фазама наставе, учења и усвајања циљног страног језика као лексичке, граматичке, фразне, елементарне, сложене и мешовите. Тиме су настале банке конкорданци и корпусно-заснованих трагова самосталне примене програмског пакета WordSmith Tools (Mike Scott, 2012) на корпусни материјал заснован на књижевним текстовима Пола Остера и Ернеста Хемингвеја.

На основу предности анализе корпусног материјала које износе Крстев и Витас (Крстев, Витас 1994, 2011), кроз неколико циклуса педагошке обраде сходно поставци корпусне експлоатације коју предлажу О’Кифијева, Макарти и Картер (O’Keefee, McCarthy and Carter 201a0), а ближе профилишу Макенри и Харди (McEnery, Hardie 2012), настао је иновативни корпусно засновани модел наставе, учења и усвајања циљног страног језика, у чијој основи је систематична употреба конкорданци у свим фазама наставног процеса.

Open Innovation конференција, 24.10.2016.

Центар за трансфер тенхологије Универзитета у Београду и SEE ICT уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу GIZ (ACCESS пројекат) покровитељи су Open innovation конференције која ће бити одржана 24. октобра 2016. у згради Ректората Универзитета у Београду.

Open innovation концепт је развијен услед чињенице да компаније и корпорације не могу да прате велике технолошке и дигиталне промене у данашњем добу без иновативних решења екстерних ресурса.

На конференцији ће бити представљена практична употреба овог концепта у организацијама, као и резултати првог OI Lab-а у Србији.

Више информација о самом догађају можете наци на адреси: http://bit.ly/2ecIV3d.

Молимо Вас да присуство потврдите на: ctt@rect.bg.ac.rs

Центар за трансфер технологије
Универзитет у Београду
Обилићев венац 26
011/26-22-962
011/32-07-481
www.ctt.bg.ac.rs

Програм радних пракси у реализацији Београдске отворене школе

Позивамо младе са територије Србије, да се пријаве за учешће у програму квалитетних радних пракси који реализује Београдска отворена школа (БОШ) у партнерству са Привредном комором Србије, а уз подршку Министарства омладине и спорта.

Отворене су практикантске позиције у 19 компанија из 6 места. Пракса траје 4 месеца – у периоду од новембра/децембра 2016. године до краја марта месеца 2017. године.

Више информација можете да добијете на http://prakse.bos.rs/

Рок за пријаву: 26. октобар

Компанија Micro BS тражи програмере

Потребни програмери за рад на занимљивим и разноликим пројектима за познате компаније, углавном из домаће индустрије. Задужења кандидата би подразумевала рад на новим пројектима, као и унапређење постојећих пројеката, на основу захтева клијената.

Конкурс је отворен за две позиције:

 • .NET девелопер (WPF, ASP.NET)
 • Андроид девелопер

Познавање SQL-а је предност за обе позиције.

Завршна година или завршене студије Математичког факултета (И или Р смер) су предност.

Заинтересовани кандидати се могу јавити имејлом на  office@micro-bs.com
Subject: Konkurs za [navedite poziciju]

JobFair16 ─ Креирај своју будућност!

Сајмам послова и пракси JobFair16 – Креирај своју будућност, одржаће се 7. и 8. новембра 2016. године у Згради техничких факултета (Булевар краља Александра 73). Више информација о самом догађају можете погледати овде.

Семинар за механику, 19. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 19. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Filipe Carvalho, Centro de Matemàtica, Universidade do Minho, Istituto Poltècnico de Viana do Castelo

Наслов предавања: A CHEMICAL KINETIC APPROACH FOR THE STUDY OF THE ONE DIMENSIONAL DETONATION WAVE AND ITS STABILITY

Апстракт: In this talk some mathematical methods for the Boltzmann equation in the context of chemically reactive gases will be presented. Starting from a kinetic description of the particle interactions we use the Boltzmann equation to model the evolution of a reactive system in a mesoscopic scale. When passing to the hydrodynamical limit in a certain regime, we obtain the reactive Euler equations that are used to study the propagation and stability of steady detonation waves.

Experimental studies show that detonation waves tend to be structurally unstable, therefore it is important to understand and predict the formation of instabilities. This is a complex and lengthy process and new technical procedures can be very useful  in the stability analysis. We will present here some contributions in this direction.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 18. октобар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. октобра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Марко Петковић, Природно-математички факултет у Нишу

Наслов предавања: ITERATIVE METHODS FOR COMPUTING GENERALIZED INVERSES

Апстракт: We consider the class of iterative methods for computing generalized inverses $A^{(2)}_{\mathcal{R}(G),\mathcal{N}(G)}$, given by $X_{k+1}=X_k p(AX_k)$ where $p$ is polynomial. These methods generalize well-known hyper-power methods of order $r$, obtained by taking $p(x)=1+x+\ldots+x^{r-1}$. We examine the convergence properties and convergence order of these methods, depending on the polynomial $p(x)$. Moreover, we give the methods with highest possible convergence order, taking a certain number of matrix multiplications per iteration. These results can be efficiently used to improve several methods for finding 1-norm minimal solution of the linear system and have various applications, including image deblurring and compressed sensing.

Eurobank is seeking Internal Audit

Eurobank, one of the largest investors in Serbia, a systemic and esponsible bank, operational 10 years on the market, is seeking young talented professionals to join its internal audit team. Internal Audit plays a key role in ensuring the Bank’s Risk Management, Governance and Internal Control Processes are operating effectively.
Through talent program, we are giving the opportunity to young University graduates to become: A PRO IN AUDIT
For further details please contact the Recruiting & Development Department/HR Division on 011/ 333 23 16 (Sanela Vesic) or visit website
If you are interested in this challenging opportunity, please send you application with CV to jobs@eurobank.rs

Kvantum Capital Partners seeking for the position of Financial Analyst

Kvantum Capital Partners, a Belgrade-based financial consultancy firm focused on M&A advisory is seeking for Interns for the position of Financial Analyst with a possibility of permanent employment contract

Job Description:
– Analysis of financial statements, producing financial models and valuations
– Producing transaction documentation (teasers, Information Memorandums etc.)

Preferred Qualifications:
– Students who are in their final year to a Bachelor’s degree
– Excellent command of the English language, both spoken and written
– To be highly proficient in Excel and PowerPoint
– Excellent communication skills, highly motivated, eager to learn, able to multi-task
We look forward to receiving your application at careers@kvantum-capital.com

Ђенерали Осигурање Србија тражи програмера у Дирекцији за ИТ

Ваша задужења и одговорности:

 • пројектовање и израда нових модула по достављеној спецификацији
 • имплементирање и тестирање нових модула информационог система
 • одржавање и унапређење информационог система
 • израда интернет страница
 • израда програмске документације
 • обучавање корисника

Очекујемо да:

 • имате завршен Математички факултет
 • имате једну годину релевантног радног искуства (пожељно)
 • познајете веб технологије
 • добро познајете .NET (VB, C#)
 • поседујете знање у раду са SQL сервером
 • служите се енглеским језиком (напредни ниво)

Уговор је на одређено време. Ако се препознајете у нашем огласу,
позивамо вас да пошаљете радну биографију до 18. октобра 2016. године на
имејл zorica.stepanic@generali.rs

Компанија СТО ПОСТО Д.О.О. расписује конкурс

Компанија СТО ПОСТО Д.О.О. расписује конкурс за студенте завршних година Математичког факултета на смеровима: Рачунарство и информатика, Статистика, актуарска и финансијска математика, Примењена математика, Информатика. Није неопходно радно искуство.

Радно место: АСИСТЕНТ У СЕКТОРУ ИТ, ПЛАНА И АНАЛИЗЕ
Број отворених позиција: 2
Локација: Београд

Заинтересовани студенти свој CV могу да пошаљу на konkurs@stoposto.rs до
31.10.2016.