Месечне архиве: април 2016

Семинар за рачунарство и примењену математику, 5. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. априла 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Растко Мартаћ, Институт за водопривреду Јарослав Черни

Наслов предавања: USING INTERNET OF THINGS IN MONITORING AND MANAGEMENT OF DAMS IN SERBIA

Апстракт: This lecture discusses harnessing Internet of Things in monitoring and managing dams in Republic of Serbia. Large dams are of major importance, primarily because of their use for electricity production. Risks associated with this should be greatly taken into account. There is a need to consolidate information related to dam facilities in order to use them for dam management in Republic of Serbia. An information system has been developed based on existing systems, allowing utilization of intelligent sensor networks. The aim of the lecture is to describe possibilities of Internet of Things application within specific system for dam safety management. In order to facilitate the inclusion of a large number of intelligent sensors, a new data acquisition module for communication with sensors in the monitoring network is defined. The system should provide timely alerting in the case that the security parameters deviate from expected values.

КГТА семинар, 5. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. априла 2016. у сали 844 Математичког факултета, од 14 до 16 часова.

Предавач: Ђорђе Баралић

Наслов предавања: СУСЕДСКИ ПОЛИТОПИ ЊИХОВА КОНСТРУКЦИЈА И ОСОБИНЕ

Апстракт: На предавању ће бити дат осврт на основне особине конвексних политопа, њихове комбинаторне инваријанте, а посебан акценат ће бити стављен на важну класу суседских политопа која представља решење многих екстремалних проблема у теорији политопа. Класичан пример суседског политопа је циклични политоп (биће описан његов посет страна). Пример једне бесконачне класе суседских политопа која није циклични политоп се добија поступком „face splitting“, а који се појавио у раду Барнета у 80-тим годинама. Детаљи овог рада биће изложени.

Одељење за математику, 8. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 8. априла
2016. у сали 301ф Математичког института САНУ, са почетком у 14 часова.

Предавач: Бојан Маринковић, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: ПОВЕЗИВАЊЕ ХЕТЕРОГЕНИХ ПРЕКРИВАЈУЋИХ МРЕЖА

Апстракт: У оквиру предавања ће бити представљени дефиниција и формални доказ неких  својстава хетерогених прекривајућих (overlay) мрежа. Биће приказани описи протокола Корд (Chord) и Синапса (Synapse) помоћу формализма машина апстрактних стања, као и доказ коректности формализације протокола Корд. Биће дата и вероватносна оцена успешности претраге приликом коришења  протокола Синапса.

Семинар Биоинформатика, 6. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. априла 2016. у сали 718 Математичког факултета, са почетком у 18:15 часова.

Предавачи: Петар Величковић, докторант из области машинског учења и биоинформатике, Тринити колеџу Универзитета у Кебмриџу, Велика Британија и Андреј Ивашковић, студент основних студија рачунарства на истом факултету

Наслов предавања: ВИРАЛ: РЕАЛНЕ СИМУЛАЦИЈЕ КОНКУРЕНТНИХ ПРОЦЕСА НАД МУЛТИПЛЕКС МРЕЖАМА

Апстракт: Прецизно моделовање процеса који се шире представља кључни изазов савремене биоинформатике, нарочито у контексту предвиђања последица епидемија (на пример, пропорције становниства која це бити захваћена неком заразом у критичном тренутку). Постоји велики број приступа; недавна открића у пољу мултиплекс мрежа дозвољавају интеграцију неколико конкурентних процеса и директније моделовање њихових интеракција. Међутим, истраживања су се до сада највише вршила на насумично генерисаним мрежама и претпоставке у вези са њиховом динамиком не морају неопходно одговарати понашању људи. Као значајан корак ка прављењу контролисаних експеримената ове врсте, биће представљен Вирал, систем заснован на мултиплекс мрежама за симулације конкурентних процеса епидемија и информисаности у савременом друству, у контексту стварног света. Систем је  заснован на незахтевној дистрибуираној Андроид апликацији и централног сервера предвиђеног за симулацију, при чему су обе компоненте једноставне за покретање и подешавања. Обезбеђена је инфраструктура за детаљно бележење и анализирање резултата симулације.

Организатори семинара Биоинформатика су проф. др Гордана Павловић Лажетић, проф. др Бранко Драговић и проф. др Ненад Митић, руководилац семинара.

Семинар из астрономије и астрофизике, 5. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. априла 2016. у сали 809 Математичког факултета, са почетком у 18 часова.

Предавач: др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду

Наслов предавања: ГРАВИТАЦИОНИ ТАЛАСИ – 60 ГОДИНА ОД ИДЕЈЕ О МЕРЕНЈУ ДО ДИРЕКТНЕ ДЕТЕКЦИЈЕ

Апстракт: У оквиру предавања ће бити дат краћи историјски и теоријски
увод у гравитационе таласе, са посебним освртом на изворе гравитационих
таласа – спајање бинарног система односно судар две црне рупе или
неутронске звезде.