Месечне архиве: март 2016

Семинар за рачунарство и примењену математику, 24. март 2016. (ванредни састанак)

Ванредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 24. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 13:15 часова.

Предавач: Paul L. Rosin, School of Computer Science and Informatics, Cardiff University

Наслов предавања: NON-PHOTOREALISTIC RENDERING OF IMAGES

Апстракт: Computer Scientists have been inspired by artists to develop many non-photorealistic rendering techniques that can take an input image and produce a wide variety of artistic effects such as oil painting, watercolour, pointillist, etc. Their application can simply be for fun (e.g. to make consumer photographs more interesting), but there are also many othr аplications such as scientific visualisation, film production effects, technical illustration, etc.

My talk will overview several NPR techniques developed by myself and Yu-Kun Lai, that aim to generate results that are relatively minimal rendering, in terms of using a combination of refined lines and regions and a small number of tones or colours. The aim is to achieve a rendering that is abstracted but retains sufficient elements from the original image so that (for example) it can be used to generate recognisable portraits.

Кратка биографија предавача: Paul L. Rosin is a Professor at the School of Computer Science an Informatics, Cardiff University. Previous posts include Brunel University, Joint Research Centre, Italy and Curtin University of Technology, Australia. His research interests include the representation, segmentation, and grouping of curves, knowledge-based vision systems, early image representations, low level image processing, machine vision approaches to remote sensing, methods for evaluation of approximation algorithms, etc., medical and biological image analysis, mesh processing, non-photorealistic rendering, and the analysis of shape in art and architecture.

Семинар за механику, 23. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 23. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Слободанка Бољановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ЧВРСТОЋЕ ПРИ ДЕЈСТВУ ЦИКЛИЧНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА

Апстракт: У току експлоатације елементи структура су изложени дејству радних оптерећења циклицног карактера. Континуирано дејство цикличних оптерећења може проузроковати сложени процес познат под називом замор. У анализи која се односи на понашање при замору реалних елемената структуре при дејству цикличних оптерећења, један од основних циљева је развој погодних математичких модела/процедура за процену преосталог века. Развијени математички модели у овом истраживању, разматрају фазу до појаве иницијалног оштећења и фазу ширења прслине. Теоријски приступ обухвата примену аналитичких и нумеричких метода за одређивање теоријског фактора концентрације напона и фактора интензитета напона. Процес до појаве оштећења и процес ширења прслине су моделирани на бази енергетског концепта и одговарајућих критеријума механике лома као и теорије за прорачун чврстоће. Валидност формулисаних математичких модела је проверена упоређивањем са одговарајућим експерименталним резултатима код елемената структуре као што је авионска оплата и веза крило-труп.

Семинар из астрономије и астрофизике, 22. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 22. марта 2016. од 17х у сали 809 Математичког факултета, V спрат.

Предавач: др Предраг Јовановић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду

Наслов предавања: МОДИФИКОВАНА ГРАВИТАЦИЈА НАСУПРОТ ТАМНОЈ МАТЕРИЈИ

Апстракт: У оквиру предавања ће бити представљено шта је тамна материја, како и зашто је уведена претпоставка о тамној материји, које су њене космолошке последице и проблеми везани за њу. Затим ће бити дат кратак преглед теорија модификоване гравитације, с нагласком на то да је главни разлог за њихово увођење покушај да се без претпоставке о тамној материји објасне неке посматране астрофизичке појаве као што су нпр. равне ротационе криве код спиралних галаксија, њихова барионска Тали-Фисерова релација и
фундаментална раван код елиптичних галаксија. С тим у вези, биће дато и поређење неких импликација опште теорије релативности са одговарајућим последицама и предвиђањима теорија модификоване гравитације, с посебним освртом на оне везане за космологију и недавно детековане гравитационе таласе. У склопу предавања ће бити дат и кратак преглед до сада објављених, као и нових резултата истраживања теорија модификоване гравитације у оквиру научног пројекта „Гравитација и структура космоса на великим скалама“.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 22. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 22. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Сава Чавошки, МДС информатички инжењеринг

Наслов предавања: СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛИ ЗАСНОВАНИ НА АГЕНТИМА КАО ПОДРШКА ОДЛУЧИВАЊУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Апстракт: У раду се разматра могућност примене симулационих модела заснованих на агентима (ABMS – agent based simulation and modeling) у анализи понашања потрошача на B2C e-commerce сајтовима и анализи различитих пословних одлука на ефекте online продаје. Методологија симулације засноване на агентима, која се користи у овом раду може да пружи значајан допринос у брзини и квалитету доношења одлука у електронској трговини. Модели развијени за потребе овог рада имају за циљ да направе помак у коришћењу практичних алата за евалуацију система B2C online продаје тако што омогућавају разматрање последица различитих политика у управљању e-commerce сајтом на понашање потрошача, посећеност сајта, обим продаје, остварене приходе и сл. За потребе истраживања развијен је симулациони модел заснован на агентима који има могућност да прати интеракције кључних субјеката у online продаји: посетиоце сајта – потенцијалне купце, продавце са различитим пословним политикама и добављаче.

КГТА семинар, 22. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 22. марта 2016. од 14-16х у сали 844 Математичког факултета, В спрат.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ТЕОРИЈА ИГАРА И ТОПОЛОГИЈА

Апстракт: Бацићемо поглед на класичну монографију: John von Neumann, Oskar Morgenstern, „Theory of Games and Economic Behavior (Princeton, 1944) и прокоментарисати неке делове из угла комбинаторне топологије.

FELLOWSHIPS FOR MASTER’S STUDENTS IN COMPUTER MATHEMATICS IN AUSTRIA

RISC (Research Institute for Symbolic Computation), Johannes Kepler University (JKU) in Austria invites bachelor and master’s students who want to specialize in
Computer Mathematics with a particular emphasis on
–  symbolic computation
–  computer algebra
–  symbolic combinatorics
–  algorithmic intelligence
–  automated theorem proving
–  software science
–  mathematical software
and who have interest (and, in the ideal case, background) in programming, software engineering and industrial applications.
Students who are interested, are welcome to write directly to Peter.Paule@risc.jku.at
with cc to Betina Curtis, betina.curtis@gmail.com
More information at: www.risc.jku.at, www.risc-software.at/en, www.jku.at, www.international-graduates-club.at

Diwanee – PHP developer – Belgrade office

Diwanee is a digital media company, with expertise that range from: systems architecture, development and management of publishing platforms, development of social platforms, native mobile applications, web mobile applications,  social media marketing, ad Operations, content  creations. We are offering excellent working and learning environment and very competitive salaries.
Job requirements:
– more than 2 years’ experience with any of listed PHP framework  (Yii, Laravel, Cake PHP, CodeIgniter, Symphony, Zend framework, SlimPHP etc)
– strong understanding of OOP concepts MySQL, Twig, JavaScript, jQuery, Git, Apache Work on Linux OS (Mac OS X)

Please send your CV on-line: posao@diwanee-serbia.com. Check out more details at: https://poslovi.infostud.com/posao/PHP-Developer/Diwanee-Serbia-d.o.o/138153

Crater VFX Training Center – Open Day 2016

Позивамо вас на дружење у суботу, 19. марта, између 13h и 18:30h на Отвореним вратима нашег тренинг центра. Припремили смо врло занимљив програм за све вас, почевши од радионице органског моделовања коју ће водити предавач наше школе Марина Васић. Затим ћете имати прилику да се упознате са професијом compositing artiste у филмској индустрији, кроз презентацију нашег пријатеља и колеге Марка Милићевића, Senior Digital Compositing artiste. Као специјалан део програма организујемо са компанијом The Foundry и прво званично окупљање VFX корисника у Србији, у оквиру ког ће Richi Paramo, creative specialist, одржати Master Class на тему програма NUKE.

Због ограниченог броја места пријаве слати на: school@craterstudio.com, а за презентацију компаније the Foundry морате се посебно пријавити преко линка

Детаљније информације: http://school.craterstudio.com/sr/schoolnews

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 17. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 17. марта 2016. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Милан Банковић

Наслов предавања: УНАПРЕЂИВАНЈЕ SMI РЕШАВАЧА КОРИШЋЕНЈЕМ CSP ТЕХНИКА ПАРАЛЕЛИЗАЦИЈЕ (предлог теме докторске дисертације)

Детаљније информације о Семинару доступне су на страни http://computing.matf.bg.ac.rs

Data Analyst Assistant @ EyeSee

EyeSee (www.eyesee-research.com) is a market research company that maximizes the effect of marketing communication with online eye tracking and facial coding. EyeSee is looking for Data Analyst Assistant.

Main responsibilities: Quantitative data analysis, Data cleaning, Project management (coordinating research studies globally), Programming interviews & questionnaires
About you: The ideal candidate for this position is a highly motivated self-starter with a strong drive to begin a professional career in the hi-tech research company
Basic Qualifications: Excellent English; Bachelor’s degree: statistics or mathematics related background; Proficiency in Microsoft Office Package; Knowledge of SPSS or similar; Quantitative (numerical) reasoning, Basics of programming and/or multivariate analysis would be a big bonus

Please send your CV and application letter to bojan@eyesee-research.com no later than March 22

„Bubble Cup“ такмичење

„Bubble Cup“ (Бабл кап) је тимско такмичење у програмирању и решавању алгоритамских задатака, које је још 2008. године осмислио Развојни центар компаније Microsoft у Србији.

„Bubble Cup“ такмичење организује се у неколико фаза. Након регистрације на интернет порталу www.bubblecup.org (отворено током марта 2016. године) организују се две онлајн рунде – прва онлајн рунда од 1. до 25. априла, а друга онлајн рунда од 1. до 25. маја 2016. године. Током ове две рунде потребно је да такмичари реше одређени број задатака. Финале „Bubble Cup“ такмичења организује се сваке године у септембру у Београду. Детаље у вези са правилима такмичења заинтересовани могу добити на интернет порталу www.bubblecup.org, на и-мејл адреси bubble@bubblecup.org или преко Facebook стране такмичења: www.facebook.com/BubbleCupCompetition.

Развојни центар компаније Microsoft у Србији у претходном периоду сарађивао је и са различитим образовним институцијама, од Истраживачке станице Петница, преко Математичке гимназије из Београда до Математичког факултета, Рачунарског факултета, Електротехничког факултета и других факултета у земљи и региону.

Студентска награда Француско-српске привредне коморе

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА – нови економски приступ као одговор на климатске промене и све већу потражњу за ресурсима.

Како прећи са концепта «узми, произведи, искористи и баци» на концепт враћања у употребу? Које су то еко-иновације и решења која штеде ресурсе, енергију, која рециклирају и враћају материјале из отпада у привреду и енергетске сврхе?

Ове године од студената ће се тражити да изаберу један или више ресурса, производа или специфичну област, и да дају конкретне, оригиналне и реалне предлоге примене циркуларне економије у Србији и региону.

Студентска награда намењена је свим српским и страним студентима, који ће на дан 31.12.2016.г. имати до 25 година старости, а који су уписали школску 2015/2016 при некој од институција високог образовања у Републици Србији. Крајњи рок за подношење кандидатура је четвртак 28. април 2016. г.

Правилник
Плакат
Формулар

Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 17. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 17. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Мирослава Антић, Математички Факултет у Београду

Наслов предавања: ЈЕДНА ФАМИЛИЈА 4-ДИМЕНЗИОНИХ CR ПОДМНОГОСТРУКОСТИ СФЕРЕ S6

Aпстракт: Биће изложена класификација 4-димензионих CR продмногострукости сфере S6 чија је тотално реална дистрибуција уједно и тотално геодезијска.

Семинар за механику, 16. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 16. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Бојан Томић, Институт за мултидисциплинарна истраживања

Наслов предавања: ЛЕПОТА МАТЕМАТИКЕ – ФРАКТАЛНОСТ НА ПРАВОСЛАВНИМ ИКОНАМ

Апстракт: Разматрају се типови фракталности који се јављају на православним иконама византијског стила. Открива се да је специфичну геометрију која се јавља могуће објаснити концептом који је назван персонализована геометрија (заједнички рад са М. Миловановићем, Fractality and Self-Organization in the Orthodox Iconography, Complexity 2016).

Семинар за рачунарство и примењену математику, 15. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 15. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Савић, Департман за математику и информатику, ПМФ НС

Наслов предавања: ЕКСТРАКЦИЈА И АНАЛИЗА СОФТВЕРСКИХ И ОНТОЛОШКИХ МРЕЗЖА

Апстракт: Скоро сваки комплексан систем се може представити мрежом која описује интеракције између ентитета од којих је систем компонован. Фокус излагања биће на комплексним мрежама из два домена: мреже екстраховане из изворног кода рачунарских програма које репрезентују дизајн софтверских система и мреже екстраховане из онтологија семантичког wеб-а које описују структуру дељеног знања погодног за многоструку употребу. Биће приказане нове методе за екстракцију мрежа из поменутих домена. Затим, на неколико студија случаја биће илустровани бенефити мрежно орјентисане анализе конкретних софтверских и онтолошких система. У поређењу  са претходним релевантим истраживањима, карактер анализа обухваћених излагањем је да комбинују технике и метрике развијене у оквиру теорије комплексних мрежа са метрикама из домена.

КГТА семинар, 15. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 15. марта 2016. од 14-16h у сали 844 Математичког факултета, V спрат.

Предавач: Марија Јелић, Математички факултет

Наслов предавања: НЕКОЛИКО ЛЕПИХ ТЕОРЕМА ДИСКРЕТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ

Апстракт: Хелијева и Каратеодоријева су позната елементарна тврђења. Биће приказано неколико њихових уопштења, са веома интересантним геометријским интерпретацијама. На пример, обојена Каратеодоријева теорема каже: Ако имамо d+1 различито обојених коначних скупова тачака М_1,…, М_{d+1} у R^d, тако да конвексни омотач сваког од њих садржи 0, онда мора постојати разнобојни скуп, са по једном тачком сваке боје, чији конвексни омотач такође садржи 0. Такође, биће приказани Твербергова теорема и (p,q)-проблем Хадвигер-Дебрунера.

Трећа ICT Security конференција

ICT Security је међународна конференција која из године у годину прати трендове у информационој безбедности, а ове године одржава се 19-20. маја у хотелу Краун Плаза. Конференцију ће отворити проф. др Зоран Јовановић, декан Електротехничког факултета Универзитета у Београду. У најави су врло интересантне теме и изузетни предавачи из области информационих технологија, безбедности платних картица и мобилних апликација, дигиталне форензике, заштите података и мрежне безбедности.

На сајту конференције: http://www.ict-conferance.org/ могу се погледати најављена предавања, као и ИТ радионица на којој ће се приказати софистициране технике напада на ИТ системе, али изнети и решења за квалитетну заштиту.

Конференцију организује CEIB и Septia Academy у сарадњи са научним институцијама и партнерима из финансијског и ИТ сектора.

Плакете Друштва за информатику Србије за 2016. годину

Плакета ДИС, још од 1987. године, представља једно од најугледнијих и највећих домаћих стручних и научних признања у области информатике.

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

а. иновативна примена ИТ у пословном окружењу,
б. објављен научни рад из области информатике,
ц. развијен и примењен хардверски или софтверски производ и
д. развијена и примењена информатичка услуга.

Пријава се доставља најкасније до 21.03.2016.

Ближе информације се могу добити од Николе Марковића, мејлом на: nimar@rcub.bg.ac.rs и Зорана Коруновића, мејлом на: zoran.korunovic@novibeograd.rs

Нови интернет портал Универзитетског Центра за развој каријере – Студентска пракса

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду активирао је почетком године низ сервиса и алата за студенте и компаније на новом порталу који има за циљ да подржи и промовише реализацију студентских пракси за студенте у Србији. Акценат је на праксама у земљи, али се на њему могу наћи и информације о приликама за праксу у иностранству. Поред корисних информација и адреса по питању организације и реализације студентске праксе, на сајту је осмишљена корисничка зона за студенте и послодавце.

Адреса: www.studentskapraksa.com

Плаћена пракса у компанији Ендава

Нудимо:

  • Искусне чланове тима увек доступне за помоћ и питања
  • Опуштену, али радну атмосферу
  • Клизно радно време и могућност прилагођавања обавезама студената
  • Запослење, развој каријере и додатно усавршавање

Али имамо одређене захтеве:

  • Одлично познавање ОО језика (Java, C++, C#, PHP)
  • Познавање design pattern – а, структура и база података
  • Изражене вештине анализе и решавања проблема
  • Одлично знање енглеског језика

Пошаљи нам своју биографију на interns.belgrade@endava.com, напиши на којој позицији би волео/ла да будеш.