Месечне архиве: март 2016

Dare to Do Mighty Things: Journey to Mars, предавање увазеног госта из NASA/JPL института, Nagin Cox

„Since the beginning of time, people have been entranced by the night sky and by our nearest planetary neighbor – Mars. Come hear the stories of NASA’s “Journey to Mars” from the early rovers to our newest rover on Mars – the Mars Science Laboratory Curiosity Rover. Curiosity landed on Mars spectacularly in August 2012 and has made astounding discoveries already.Robotic exploration is the first step in the longer term vision of international exploration of Mars by humans. Our exploration of Mars
symbolizes all that humankind can do when we work together as a team.“

Nagin Cox*

Предавање ће бити одржано у понедељак 4.априла у 15ч, РГФ свечана сала, #733, 4.спрат, Студентски трг 16.

Катедра за астрономију
Математичког факултета Универзитета у Београду

Генерали Осигурање Србија тражи програмера у Дирекцији за ИТ

Задужења и одговорности: пројектовање и израда нових модула по достављеној спецификацији имплементирање и тестирање нових модула информационог система одржавање и унапређење информационог система израда интернет страница, израда документације, обучавање корисника.

Очекујемо да: имате завршен Математички факултет, имате једну годину релевантног радног искуства (пожељно), познајете web технологије, добро познајете .NET (VB, C#), поседујете знање у раду са SQL сервером, служите се енглеским језиком (напредни ниво).

Детаљније о огласу и условима конкурса можете наћи на линку.

Позивамо вас да пошаљете радну биографију до 12. априла 2016. године на е-mail hrselekcija@generali.rs .

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 31. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 31. марта 2016. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18 часова.
Планирана је стручна трибина, у оквиру које ће се представити компанија Comtrade са темом:

Развој веб апликација коришћењем JavaScript-а и ECMAScript 6

Апстракт: Биће речи о новим трендовима у wеб development-у, као што су TypeScript. Биће представљен и AngularJS 2.0 JavaScript framework кроз пример апликације (components, dependency injection, templates, routing and navigation, pipes, lifecycle hooks, итд). Још неке теме о којима ће бити речи су: ECMA 6 стандард, TypeScript, Single Page Applications i Angular 2.0.

Детаљније информације о Семинару доступне су на страни
http://computing.matf.bg.ac.rs

Orion телеком – Junior Software Developer

Orion телеком вам пружа шансу за учење и усавршавање у оквиру програма праксе у нашем развојном тиму који тренутно ради на неколико сервиса и апликација. Тим ради у ICT Hub-у, у оквиру Научно технолошког парка Звездара, веома пријатном и инспиративном окружењу за рад и развој. Области у којима имате прилику за усавршавање су:

* Развој Android апликација

* Развој iOS апликација (Objective-C и Swift)

* Развој wеб апликација (PHP, MySQL)

* Развој wеб сервиса (Java ЕЕ, Python)

У односу на ваше интресовање и мотивацију да учите и стичете неопходно искуство за даљи развој каријере, ми ћемо вам омогућити да радите у оквиру једног конкретног пројекта у трајању до три месеца.

Детаљније информације о томе како замишљамо будућег практиканта/практиканткињу и начину конкурисања можете погледати на следећем линку:
http://www.oriontelekom.rs/upload/Orion%20telekom_Praksa-MobileApps.pdf

Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 31. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 31. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Предраг Јовановић, научни саветник Астрономске опсерваторије у
Београду

Наслов предавања: ПРОШИРЕНЈЕ ТЕОРИЈЕ ГРАВИТАЦИЈЕ КАО АЛТЕРНАТИВА ТАМНОЈ МАТЕРИЈИ

Апстракт: У оквиру предавања ће бити дат кратак преглед наших досадашњих сазнања о тамној материји, а имајући у виду и чињеницу да се она може посматрати као једно у низу предвиђања опште теорије релативности,  биће дато и поређење неких импликација ове теорије са одговарајућим  последицама и предвиђањима теорија модификоване гравитације, са посебним освртом на оне везане за космологију и недавно детековане  гравитационе таласе. У том светлу ће бити разматрана могућност да се у оквиру теорија модификоване гравитације, и без претпоставке о тамној материји, објасне неке посматране астрофизичке појаве као што су нпр. равне ротационе криве код спиралних галаксија, њихова барионска Тали-Фисерова релација и фундаментална раван код елиптичних галаксија. Поред тога, биће дат и кратак преглед наших до
сада објављених, као и нових резултата истраживања из ове области.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 29. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Татјана Давидовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТХЕУРИСТИКА VINS

Апстракт: Развијена је нова матхеуристика, хеуристичка оптимизациона метода, добијена хибридизацијом егзактног MIP солвера са процедуром локалне претраге кроз различите околине. Ова метода користи идеју за фиксирање подскупа бинарних променљивих и коришћење егзактног солвера за решавање добијеног потпроблема, тј. одређивање вредности за преостале (нефиксиране) променљиве. Које променљиве и колико њих ће се фиксирати одређује се на разне начине и тиме се дефинишу разне околине за претрагу. Експериментисано је са 10 типова околина. Величине околина се систематски повећавају, а у складу са тим, повећава се и време дозвољено за рад егзактног
солвера. Тиме се повећава интензитет претраге у одговарајућој околини. Промена околина, као и интензитета претраге инспирација су за име нове методе: Variable Intensity Neighborhood Search (VINS). Метода је настала комбиновањем идеја из две познате матхеуристике: Variable Intensity Local Search (VILS) i VariableNeighborhood Decomposition Search for 0-1 MIP (VNDS-MIP). Експерименталана евалуација извршена је на два скупа тест примера bencmark инстанци из MIPLIB 3.0 библиотеке и реалним примерима рутирања контејнерских бродова у речној пловидби. Предложена метода поређена је са VNDS-MIP методом и показано је да VINS најчешће даје боље резултате од свог претходника, било по квалитету решења, било по времену извршавања, а некад и по оба критеријума.
Резултати су добијени у сарадњи са П. Јовановићем, Ј. Лазић и С. Митровић Минић.

КГТА семинар, 29. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. марта 2016. од 14-16h у сали 844 Математичког факултета, V спрат.

Предавач: Марко Војиновић

Наслов предавања: ЈЕДАН КОМБИНАТОРНИ ПРОБЛЕМ КОЈИМ СЕ ПОЈАВЉУЈЕ У КВАНТНОЈ ГРАВИТАЦИЈИ

Апстракт:  У оквиру тзв. „spincube“ приступа квантној гравитацији појављује се један занимљив комбинаторни проблем „бојења“ симплицијалних комплекса хомеоморфних некој 4D многострукости. Након формулације проблема на језику Диофантових једначина, биће презентована једна идеја за његово решење, али и нека концептуална ограничења везана за неодлучивост и Геделову теорему некомплетности, која се природно појављују у анализи топологије 4D многострукости.

Јавни позив Задужбине Д. Маринковића за давање помоћи за лечење и набавку медицинских помагала студентима УБ

Одбор Задужбине Драгољуба Маринковића, на седници одржаној 24.03.2016. године, расписао је Јавни позив за давање 30 помоћи у износу од по 10.000,00 динара за лечење и набавку медицинских помагала студентима Универзитета у Београду.

Рок за подношење пријава је од 25. марта 2016. године до 17. априла 2016. године.

Услови за добијање помоћи су:
• да студент студира на факултету Универзитета у Београду,
• да студент поседује неки облик хендикепа или болести,(телесно оштећење или обољење које трајно нарушава здравствено стање студента)
• да студент није старији од 28 година у тренутку подношења молбе.

Детаљи и потребна документација*

БГ ПРАКСА 2016

Универзитет у Београду и Градска Управа града Београда са задовољством позивају студенте завршних година да се пријаве за учешће у програму Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА 2016.

Програм Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА реализује Центар за развој каријере Универзитета у Београду у сарадњи са Градском управом града Београда од 2010. године.

У протеклих шест година реализације преко 1300 студената са 24 факултета Универзитета у Београду стекло је прво радно искуство у институцијама чији је оснивач град.

Програм БГ ПРАКСА 2016 реализоваће се као четворомесечна пракса уз менторску подршку. Планирано је да се пракса реализује у периоду од 1.јуна до 1. октобра. Свим студентима – полазницима програма током трајања праксе биће обезбеђена накнада за топли оброк и превоз.

На конкурс се могу пријавити заинтересовани студенти завршних година електронским путем и неопходно је да приложе скенирану потврду о редовном студирању на сајту Центра за развој каријере Универзитета у Београду www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

Рок за пријаву је 13. април 2016. године у поноћ.

Плакат
Инфо
Позиције за студенте Матфа

OpenDay – европски сајам запошљавања, 13.04.2016.

Желите ли да ступите у контакт са представница престижних европских факултета?
Желите ли да сазнате како најлакше да дођете до посла или праксе?
Желите ли да учествујете у едукативним радионицама?

Дођите на OpenDay – европски сајам запошљавања, 13. априла у згради техничких факултета.

После Атине, Минхена и Мадрида, Удружење студената електротехнике Европе – Истек, организује Open Day – европски сајам образовања и запошљавања који има за циљ да омогући студентима из Србије директан контакт са компанијама и омогући им информације о могућностима праксе или запослења. Такође, сајму ће присуствовати представници многих престижних европских Универзитета код којих ћете моћи да се распитате о њиховим образовним системима и на који начин можете наставити своје студије у иностранству. Поред сајамског дела, биће организоване и бројне бесплатне стручне радионице на тему информационих технологија и тренинзи који би имали за циљ да помогну младим студентима завршних година у потрази за послом.

Више информација на: eestec.co

National School for Statistics and Data Analysis in France (ENSAI)

ENSAI – National School for Statistics and Information opens the recruitment for Master of Science in Big Data program.

The demand for skills in the field of high-dimensional data processing, otherwise known as Big Data, is increasing dramatically worldwide, yet academic programs for this are still quite rare. The Master of Science in Big Data offered by ENSAI meets the very important need among corporations and organizations…M.Sc. Big Data

The Master of Science in Big Data offered by ENSAI meets the very important need among corporations and organizations of all kinds for graduate-level training nearly non-existent in academic offerings on the French, European, and even international scale.

Big Data, MBD recruitment

Семинар Катедре за вероватноћу и статистику, 25. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 25. марта 2016. на Математичком факултету са почетком у 14 часова.

Предавач: PwC Србија

Наслов предавања: Улога математичара и информатичара у ревизорским пословима

Опширније о овом предавању можети прочитати овде.

Позив студентима за учешће у Coke Summership програму праксе

Позивамо студенте треће и четврте године, апсолвенте, дипломце, као и полазнике мастер студија да се пријаве на јединствен Coke Summership програм праксе, који организује Coca-Cola Hellenic компанија уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Шестонедељни програм спаја едукацију и тренинге, рад са менторима, као и реално пословно искуство, пружајући полазницима могућност стицања неопходних практичних знања.

У програму је до сада учествовало више од 100 полазника у три генерације, а њих 30 је након праксе добило посао у компанији. Полазници ће на недељном нивоу стицати искуство кроз четири дана рада на конкретном пројекту са ментором и једног дана интерактивних предавања, у којима су предавачи топ менаџери компаније, али и стручњаци из пословних организација са којима компанија сарађује.

Потврду о завршеној пракси добијају сви студенти који заврше програм, али и улазе у базу за потенцијалне запослене компаније Coca-Cola Hellenic Србија.

http://www.cokesummership.com/apply/

Comtrade System Integration – Internship програм

Big Data – Business Intelligence
До 2018. године светска економија ће имати потребу за чак 1000000 data science стручњака! Резервиши своје место на време. Нама то звучи као добар план за будућност. Придружи се Comtrade Internship програму и крени у узбудљив свет Big Data пројеката. Шта нудимо:
– Стицање практичних исустава у интернационалној IT компанији
– Тимски рад на разним реалним пројектима
– Интензивне курсева уз подршку ментора
– Праксу у различитим IT дисциплинама и међународним тимовима
– Сјајне колеге које посвећено раде и при томе се добро забављају
– Могућност трајног запослења

Ваше пријаве пошаљите на praksa@comtrade.com под насловом Data Science.

Компанија Comtrade је регионални пионир у имплементацији и употреби великих сетова података и њиховој анализи. Искористи jединствену прилику да постанеш део нашег Big Data тима!

Семинар Групе за аутоматско резоновање, 24.03.2016. у 18ч

Павле Суботић, University College London

Наслов: Synthesizing Analyzers from Datalog

Апстракт: Among the reasons for the slow industrial adoption of static code analysis is the lack of sufficient customizability and scalability available in tools. Recently, the use of Datalog, has had a resurgence in several computer science communities, particularly, in the area of program analysis where tools such as muZ, LogicBlox and bddbddb have shown great promise. In these tools, Datalog acts as a domain specific language to express custom program analyses concisely, reducing the complexity of developing program analyzers. The drawback, however, is that analyses specified in Datalog typically experience reduced performance compared to manually implemented tools. To close the performance gap, we have developed a tool called /Soufflè/ that overcomes the performance limitations of standard Datalog evaluation by performing an efficient synthesis of Datalog to executable C++ programs. As a result, /Soufflè/ is able to perform analyses on-par with state-of-the-art manual tools (e.g., performs a points-to analysis on OpenJDK in 35 seconds) while retaining the advantages of employing a domain specific language for expressing static analyses. In this talk, I will present an overview of the /Soufflè/ framework, focusing on one of its key optimizations, namely, /Optimal Index Generation/, which it performs to efficiently synthesize Datalog to C++.

Comtrade – Internship програм

Comtrade шири ERP (Enterprise Resource Planning) тим. Примарни циљ је да науче да програмирају у оквиру решења Microsoft Dynamics NAV.

Потребна знања која треба да поседују су:
· Познавање решења Microsoft Dynamics NAV и његовог развојног окружења (није обавезно)
· Познавање рада SQL сервера
· Познавање .Net технологија и развојног алата Visual Studio
· Рад са Wеб сервисима

Сви заинтересовани кандидати могу да се пријаве путема emaila
praksa@comtrade.com

Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 24. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 24. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт, САНУ

Наслов предавања: НЕТЕРИНА ТЕОРЕМА У ВРЕМЕНСКИ ЗАВИСНИМ ХАМИЛТОНОВИМ СИСТЕМИМА

Апстракт: Нетерина теорема спада у резултате који су обележили механику и физику у 20. веку. На њеном уопштењу, у оквиру Лагранжове механике, значајан допринос дали су и српски механичари (Ђукић, Вујановић, Мушицки). У овом излагању, разматра се формулација Нетерине теореме у временски зависним Хамилтоновим системима, у односу на трансформације које чувају Поенкаре- Картанову форму. У случају када је Поенкаре-Картанова форма контакног типа, даје се експлицитан облик симетрија у проблему познатом као инверзна Нетерина теорема. Посебно се анализирају природни механички системи и, као пример, Runge-Lencov вектор у Кеплеровом проблему.

EY – Financial risk analyst wanted

Do you want to be part of one of the fastest developing teams working for the largest banks in the region? Are you finishing Master’s degree in statistics or mathematics? Would you like to use your knowledge in practice and acquire more?
If yes, join us at EY!
• You will closely cooperate with all major financial institutions operating in Europe, Asia and the US in the team of 80 professionals.
• You will gain risk management expertise, such as model development and testing, using stochastic processes, time series analysis, decision trees, Markov chains, several types of regression and other practical statistical approaches.
• You will enhance your coding skills in SQL, SAS, and R. We offer you the possibility to travel for projects abroad and 6 weeks of vacation on top of it.

For more information, contact Mia Melegi: Mia.melegi@rs.ey.com

Paid Internship in FIS-Belgrade

FIS is looking for recent graduates or students in their final year of study to work and gain practical knowledge during part time internship. This internship will be paid and candidates are expected to work 20/40 hours per week. Candidates will get an opportunity for a full time employment (based on their completion of studies and internship performance).

We are looking for 10 interns who will join our team as:
Technical Analyst Intern
Java Developer Intern
.NET Intern
C, C++ Intern
Quality Assurance Intern

Each intern will get hands on experience and a mentor who will work with him/her in order to teach and develop their skills on daily basis.

Only complete online applications will be considered: Apply Here
(https://financialsystemsjobs.sungard.com/job/belgrade/internship-in-sungard/1682/1296037)

FIS is the world’s largest global provider dedicated to banking and payments technologies. FIS empowers the financial world with payment processing and banking solutions, including software, services and technology outsourcing. FIS’ more than 55,000 worldwide employees are passionate about moving our clients’ business forward.

Одељење за математику, 25. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 25. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14х.

Предавач: Александар Вучић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов и апстракт предавања биће накнадно објављени.